Utbildningsdag i Lära tillsammans - för språk och integration på öppna förskolan
 
Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder i samarbete med Linköpings kommun en dag för dig som möter utrikes födda föräldrar på öppna förskolan och som vill stärka dem i sin språkutveckling och roll i sitt barns lärande. Du kommer under dagen få en genomgång av metoden Lära tillsammans, som Linköpings kommun arbetat med under flera år. Syftet är att du ska få verktyg för att förmedla metoden i din egen verksamhet till målgruppen utrikes födda föräldrar med barn som är tre år eller äldre. Lära tillsammai ns finns med i UNESCOs databas över effektiva inlärningsmetoder. Utbildningen erbjuds vid två tillfällen i Stockholm och ett i Malmö.
 
 
Konferens i Stockholm 6-7 november
 
 Agenda för integration
 
Utöver intressanta föreläsningar i plenum erbjuds ett flertal valbara seminarier. Seminarierna lyfter bland annat aktuella frågor om gymnasielagen, arbete med att kombinera utbildning i yrke och språk, förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt satsningen Öppen förskola för språk och integration.
 
 
 
Grundkurs i gymnasieantagning
 
Grundkursen vänder sig till dig som nyligen börjat arbeta med antagning till gymnasieskolan och angränsande frågor. Kursen ges i Sigtuna den 26-29 november. Sista anmälningsdag är 24 oktober.
 
 
Ramavtal för förskolebyggnader snart på plats
 
Möjligheten för kommuner att beställa förskolebyggnader utifrån SKL:s och SKL Kommentus ramavtalsupphandling beräknas kunna ske i början av februari 2020. Avtalet omfattar fyra koncept på förskolebyggnader i tre olika storlekar. För de kommuner som är intresserade av att beställa från det nya avtalet är det dags att börja förbereda sig. Mer info finns på SKL Kommentus hemsida.
 
 
 Välkomna förbättringar för komvux
 
Budgetpropositionen för 2020 innehåller flera förslag för att ge vuxenutbildningen bättre förutsättningar. Bland annat föreslår regeringen höjda ersättningsnivåer för yrkesvux i kombination med sfi. Detta välkomnas, då SKL:s nyligen publicerade rapport visar att dessa utbildningar ofta är mycket kostsamma att anordna.
 
 
Webbsändning om ägar- och ledningsprövning
 
Med anledning av skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar hos fristående huvudmän har SKL anordnat en webbsändning om hur kommunernas prövning avseende huvudmän för fristående förskolor kan gå till. 
 
 
Konferenser
 
 
MUCF:s rikskonferens 2019
Den 27-28 november anordnar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Rikskonferensen i Folkets hus i Stockholm. En mötesplats för dig som arbetar med frågor eller tar beslut som rör ungas ungas inflytande och civilsamhällets förutsättningar. Tema för i år är Ungas inflytande. Konferensen erbjuder även 27 valbara seminarium.
 
Hur upptäcker vi och stödjer barn som upplever våld?
Barn som upplever våld i familjen utsätts för oro och stress som kan få stora konsekvenser – både i det akuta skedet och när barnet växer upp. Hur kan skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tidigt upptäcka och hjälpa barnen? 26 november bjuder SKL in till en heldag där vi belyser forskning och erfarenhet på området.
 
 
 
Var med i avtalsgrupp för upphandling av musikinstrument
 
SKL Kommentus Inköpscentral har påbörjat en nationell upphandling av musikinstrument. För att avtalet ska bli så bra som möjligt behöver vi en avtalsgrupp med erfarenhet av musikinstrument och tillhörande tjänster. Vi söker därför dig som vill vara med på denna musikresa och som arbetar som musiklärare, eller med att beställa musikinstrument.
 
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL.
 
Om nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet Skola och förskola ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting. Det vänder sig till
dig som är politiker, chef eller ledare inom skolområdet eller helt enkelt är intresserad av vad SKL gör inom skola och förskola. Följ också skoldebatten på SKL:s skolblogg.
Kontakt: hanna.sallemark@skl.se

LÄS MER PÅ SKL SKOLA FACEBOOK