Annons
 
Oktober 2019

"Jag tror att vi lärare ofta ger eleverna för svåra böcker. Jag letar efter böcker med många bilder som ändå har ett avancerat innehåll." Det säger förstelärare Stina Schölander i Skolportens reportage om elevers läslust. Läsning är en dimension av många inom området språk. I det här brevet har vi valt att belysa några av dem - från just läsning till modersmål och språkutveckling.

I mars nästa år arrangerar Skolporten en konferens för dig som undervisar i svenska. Missa inte den, passa på att boka nu till rabatterat pris!

God läsning önskar Skolportens redaktion!
  
Söker du nytt jobb?
 

 
 
Om konsten att läsa och skriva
 
På Lerbergsskolan i Höganäs tränar tvåorna läsförståelse genom att diskutera och fundera. Undervisningens fokus på läsförståelse har gett resultat, tycker läraren Stina Schölander.
Skolporten
Lärarutbildningen synliggör inte vad skrivundervisning är. Det menar forskaren Helen Winzell, som arbetat som gymnasielärare i svenska i många år och nyligen disputerade i ämnet skrivdidaktisk kunskap.
Skolporten
Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare i svenska och historia, tipsar om boksamtal utifrån Aidan Chambers modell.
Skolporten
Vad behöver elever lära sig för att kunna skriva välutvecklade berättelser? Anja Thorsten har i en praktiknära studie utforskat ämnet - med goda resultat.
Skolporten
Lärare behöver utveckla mer kunskaper om hur bedömningar kan forma undervisningen. Det menar forskare Per Blomqvist.
Skolporten
Förmågan att lyssna, fokusera och välja ut vad som är viktigt att få ned på pränt. Det tränar eleverna i ett praktiknära forskningsprojekt om konsten att anteckna.
Gymnasiet
 
Fortbildning för dig som undervisar i svenska, 19-20 mars
 
Läs mer och boka plats!
Två koncentrerade dagar för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av föreläsningar om bl. a. likvärdig bedömning av läsförståelse, grammatiska verktyg som utvecklar elevernas texter, källkritik, genvägar för elevaktiv retorikundervisning samt strategier för framgångsrik skrivundervisning. Missa inte en viktig konferens!
Läs mer och boka plats!
 
I debatten om barns och ungas läsning framstår det ofta som att läsvanorna i och med den teknologiska utvecklingen har gått från koncentrerad djupläsning till ytlig och fragmentarisk läsning.
Skolvärlden
Henrik Birkebos koncept är enkelt – läs samma bok och diskutera den på djupet i klassen.
Gymnasiet
Det finns en risk med att lyfta fram läsning som en stark framgångs- och hälsofaktor, konstaterar Elin Sundström Sjödin som forskat om skönlitteratur i undervisningen.
Skolporten
Yngre lärare använder betydligt fler lässtrategier i sin undervisning jämfört med sina äldre kollegor, visar forskare Lena Eckerholm.
Skolporten
Det finns många sätt att lära barn att läsa – men bara ett som har stöd i forskningen.
Forskning.se
Djamila Fatheddines forskning visar att när barn läser påbörjas en bildningsprocess som kräver vissa kroppsliga förutsättningar – som att platsen där de läser är trygg och mysig.
Skolporten
Feedback i skrivundervisningen är Skolforskningsinstitutets tredje systematiska översikt. (pdf)
Skolforskningsinstitutet
 
Litteracitet
 
Språklärare behöver inkludera och värdesätta det multimodala språket, menar forskare i Göteborg och Kristianstad.
Forskning.se
Digitalt berättande i förskolan ger utrymme för kreativitet och meningsskapande – men ibland har barn och lärare svårt att hitta gemensamt fokus, visar Ewa Skantz Åberg.
Skolporten
 
Läs- och skrivsvårigheter
 
En ny studie visar att man tidigt kan ge de elever som har allra störst risk för lässvårigheter ett lyft med en intensiv men kort insats.
Skolporten
Med hjälp av tio timmars extra läsinlärning tredubblades andelen sex- och sjuåringar som knäckte läskoden, jämfört med kamrater som inte ingick i gruppen, enligt en ny forskningsstudie.
Sveriges Radio
Elever lär sig att läsa och skriva lika bra av att använda appar som av att träna på traditionellt vis.
Skolvärlden
Annons
 
 
Svenska som andraspråk
 
Annette Fundberg är läraren som ser till att hennes elever på språkintroduktionen i Malmö lär sig att läsa och skriva. Att kunna det är själva grunden för det fortsatta lärandet.
Utbildningsradion
Språkforskaren Maria Lim Falk leder projektet att utforma en intensivutbildning som siktar på att ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.
Språktidningen
Elever i svenska som andraspråk har en tendens att underskatta sina ordkunskaper. Det visar Richard LaBontee som forskat om ordförråd och språkinlärning.
Skolporten
I denna föreläsning benar Åsa Wedin ut några viktiga teoretiska begrepp i relation till svenska som andraspråk.
Stockholms universitet
I sin avhandling om svenska som andraspråk utforskar Anna Sahlée nya vägar att förstå text.
Skolporten
 
Modersmål i fokus, 24 oktober i Stockholm
 
Läs mer och boka plats!
Välkommen till en heldag för dig som är modersmålslärare! Ta del av intressanta föreläsningar om bl.a. hur hjärnan bearbetar modersmål och andraspråk, resultatet från den nya statliga utredningen om modersmål och studiehandling på modersmål samt exempel på vad i modersmålsundervisningen som kan bidra till att stärka elevens övergripande skolprestation. Missa inte en skräddarsydd dag för dig!
Läs mer och boka plats!
 
 
Flerspråkighet och modersmål
 
Flerspråkiga elever lär sig naturvetenskap genom att röra sig mellan vardagligt och ämnesspecifikt språk, mellan modersmål och svenska, visar forskaren Annika Karlsson.
Skolporten
Att arbeta med lässtrategier kan vara till stor hjälp för flerspråkiga elevers läsförståelse visar Anna Lindholms avhandling.
Skolporten
Det är inte givet att berättarförmågan går att överföra till ett annat språk som barnet inte behärskar lika bra, visar Josefin Lindgren i sin avhandling.
Skolporten
I sin forskning visar Kirsten Stoewer att en stor del av det som sker i klassrummet i modersmålsundervisningen i engelska handlar om att utöka eller utveckla elevernas ordförråd.
Skolporten
 
Språkutveckling
 
Högläsning, textsamtal och regelbundna utvärderingar. Det är några av Backaskolans metoder för att jobba mer språkutvecklande.
Skolvärlden
På Bergsjöskolan i Göteborg använder man sig sedan två år tillbaka av transspråkande, en metod där elevernas flerspråkighet ses som en resurs i lärandet.
Skolvärlden
På förskolan Rosen i Malmö har samverkan med föräldrarna fått fart på barnens språkliga utveckling.
Specialpedagogik
 
Språkstörning
 
I dag glöms elever med språkstörning bort trots att gruppen är väldigt stor. Det menar logopeden Anna Eva Hallin.
Skolvärlden
Hallå där, Eva-Kristina Salameh, logoped och verksamhetsansvarig för Språkens hus vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Du ska föreläsa på Skolportens konferens om språkstörning.
Skolporten
Hur möter man då barn och elever med språkstörning? (pdf)
Lika värde
 
Språkstörning, 6 november i Stockholm
 
Läs mer och boka plats!
Språket är nyckeln till kunskapshämtning - hur stödjer vi elever med språklig sårbarhet? Vilka insatser möjliggör språkligt lärande för alla elever? Hur ser relationerna ut mellan arbetsminne, språkinlärning och språkstörning samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Hur stödjer vi elever med flerspråkig bakgrund? Välkommen till en intensiv och givande heldag!
Läs mer och boka plats!
 
 
Lektionstips
 
Lektionsbanken består av lärares tips kopplade kursplanerna i Lgr 11. Innan tipsen publiceras går en lärare igenom dem för att se att de är okej att lägga ut.
Lektionsbanken
Lektionsbanken består av lärares tips kopplade kursplanerna i Lgr 11. Innan tipsen publiceras går en lärare igenom dem för att se att de är okej att lägga ut. 
Lektionsbanken
Lektionsbanken består av lärares tips kopplade kursplanerna i Lgr 11. Innan tipsen publiceras går en lärare igenom dem för att se att de är okej att lägga ut. 
Lektionsbanken
Lektionsbanken består av lärares tips kopplade kursplanerna i Lgr 11. Innan tipsen publiceras går en lärare igenom dem för att se att de är okej att lägga ut. 
Lektionsbanken
Lektionsbanken består av lärares tips kopplade kursplanerna i Lgr 11. Innan tipsen publiceras går en lärare igenom dem för att se att de är okej att lägga ut. 
Lektionsbanken