Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
Oktober 2019
 

I månadens Nytt om LSS: 
 
  • Budgetpropositionen 2020
  • Webbutbildningar på Kunskapsguiden.se
  • Fokusgrupp om begriplighet hos Försäkringskassan
  • Intervjuserie om mänskliga rättigheter på Assistanskoll.se
  • Förslag för en starkare demokrati och hur Sverige kan bli bättre på mänskliga rättigheter

fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").
 
Budgetpropositionen 2020

Kansliet har gjort en genomgång av utgiftsområdena i budgetpropositionen för 2020. Fokus har varit att hitta förslag av intresse för FUB:s medlemmar. Vi kan konstatera att mycket lite handlar om LSS. Det handlar i princip om:
  • Personlig assistans för andningshjälp och sondmatning. Regeringen avser att återkomma med förslag om att hjälp med samtliga moment för andning och sondmatning kan ge rätt till assistans.
  • Utredning ska tillsättas om egenvård, föräldraansvar och assistans vid behov av tillsyn samt huvudmannaskap för personlig assistans.
  • Eventuell beredning av merkostnader i hyran för personer som bor i bostad med särskild service.
  • Barnboende enligt LSS minskar.
Läs mer i kansliets genomgång av budgetpropositionen här.
 
Kunskapsguiden.se innehåller mycket matnyttigt inom området funktionshinder. Nytt är bland annat en webbutbildning som ger grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter. Det handlar om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen:
På Kunskapsguiden.se finns även en ny webbutbildning som handlar om förskrivning av hjälpmedel. Utbildningen riktar sig framför allt till förskrivare, men kan vara av intresse även för hjälpmedelsanvändare eftersom den bland annat tar upp hur patientens delaktighet påverkar nyttan av hjälpmedlet.
 
Fokusgrupp om begriplighet hos Försäkringskassan

FUB medverkade på en fokusgruppsträff hos Försäkringskassan med syfte att utvärdera information i samband med beslut om sjuk- och aktivitetsersättning. Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning vill bli tydligare och begripligare. Fokusgruppen bestod av personer från olika intresseföreningar med medlemmar som får den typen av information. FUB föreslog exempelvis att även om brevet med beslutet behöver innehålla mycket text, så kan det ha en förstasida med bara det mest viktiga, på lättläst. Förslaget gillades av övriga deltagare, som också var överens om t ex att Försäkringskassan alltid ska vara tydlig med att personlig kontakt är möjlig. Erfarenheter från projekten Begripsam och Begriplig text framfördes.

 
 
Assistanskoll.se har publicerat flera intressanta intervjuer på temat mänskliga rättigheter och det faktum att socialpolitiska mål i LSS som ”goda levnadsvillkor” och ”kunna leva som andra” fått stå tillbaka för besparingsmål
Ulrika Järkestig Berggren Docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet

- ”En besparingsstrategi är att inte höra människor i utredningarna”
 
Förslag för en starkare demokrati och
hur Sverige kan bli bättre på mänskliga rättigheter


Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) har tagit fram förslag för hur Sverige kan få en starkare demokrati och hur Sverige kan bli bättre på mänskliga rättigheter.
Förslagen samlas i "Program för rättsstaten Sverige". Nu vill ICJ-S få in synpunkter på förslagen.

Se information om förslagen på FUB:s webbplats, klicka på Läs mer för att läsa sammanfattningen av förslagen som FUB:s förbundsjurist Nina Alander gjort. Synpunkter skickas snarast till nina.alander@fub.se.

 
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se