Det senaste på yttrandefrihetsområdet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Tio år med FRA – vart tog kritikerna vägen?
 
Kaffekopp som det står FRA på
Det har gått tio år sedan den hårt kritiserade FRA-lagstiftningen trädde i kraft. Detta uppmärksammade Yttrandefrihetsgruppen vid ett seminarium i Almedalen i somras. Panelen bestod av Hanna Nyberg, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, Magnus Andersson, partiledare Piratpartiet, Marcus Jerräng, chefredaktör Computer Sweden, CIO Sweden, Techworld, IDG.se och Rasmus Ling, ledamot Justitieutskottet, Miljöpartiet. Seminariet går att lyssna på i Journalistenpodden.

En fråga som uppmärksammades var de nya reglerna som ger polisen större möjlighet att begära uppgifter från FRA. Panelen pratade också om den bristande insynen i FRA:s verksamhet. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) är den myndighet som har till uppgift att kontrollera hur signalspaningen sköts. Den verksamheten är dock begränsad vilket bland annat beror på att det är få personer som begär att SIUN ska granska hur bevakningen av dem ser ut. För att dra vårt strå till stacken kommer Yttrandefrihetsgruppens medlemmar att begära att SIUN kontrollerar hur om FRA har bedrivit någon otillbörlig signalspaning mot oss. Vill du också göra det? All information du behöver finns på SIUN:s hemsida.
 
Öppet brev till Sveriges EU-parlamentariker
 
Yttrandefrihetsgruppen har skickat ett öppet brev till alla Sveriges EU-parlamentariker. I brevet uppmanar gruppen parlamentarikerna att stå upp för den svenska offentlighetsprincipen och värna möjligheten till insyn när nya regler klubbas i EU. Såhär skriver gruppen:

"Tyvärr är det inte många i Sverige som bevakar yttrandefrihetsfrågorna på den detaljnivå som vi inom Journalistförbundet gör. Vi inom Yttrandefrihetsgruppen är smärtsamt medvetna om hur svårt det är att få gehör för dessa frågor såväl i Sverige som i Bryssel. Men vi får inte ge upp. Ni får inte ge upp."

Läs hela brevet på Journalistförbundets hemsida.
 
Nu ska mobiloperatörerna datalagra igen
 
Person vid dator
Foto: Theresia Viska
Den 1 oktober trädde nya regler om datalagring i kraft. Det innebär att operatörerna återigen är skyldiga att lagra data över till exempel mobilsamtal. Detta är problematiskt ur ett källskyddsperspektiv, vilket Journalistförbundet påpekat under lagstiftningsarbetet.

Som journalist är det alltid viktigt att tänka på källskyddet, inte minst digitalt. Guiden Digitalt källskydd - en introduktion innehåller många tips för dig som vill se över ditt källskydd. Guiden är framtagen av Internetstiftelsen i samarbete med Journalistförbundet.

Det är få redaktioner som har en skriven policy om källskyddsfrågor. Det visar den enkätundersökning som Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp presenterade i våras. Undersökningen visar också att kännedom om digitalt källskydd och de tekniker som finns för att skydda källor digitalt är fortsatt låg på redaktionerna. Yttrandefrihetsgruppens Anders Thoresson är expert på digitalt källskydd och föreläser ofta på redaktioner.

Vill du att Anders Thoresson ska komma och föreläsa? Kontakta Anders Thoresson direkt via mail för mer info. Mer information om undersökningen finns på Journalistförbundets hemsida.
 
Nya regler för den som rapporterar från domstol
 
Sedan i somras gäller nya regler som påverkar möjligheten att rapportera från domstolar. Syftet med reglerna är att öka tryggheten för personer som deltar i rättegångar. Förändringarna innebär dock negativa konsekvenser för dig som journalist. Det har blivit förbjudet att fotografer in i rättssalen. Det krävs också tillstånd för att du som journalist ska få använda elektronisk utrustning i rättssalen. Läs mer om de nya reglerna på Journalistförbundets hemsida.
 
Om Yttrandefrihetsgruppen
 
Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp bevakar och jobbar med frågor som offentlighetsprincipen, hot mot journalister och källskydd. I nyhetsbrevet kan du läsa om aktuella frågor på området och vad Journalistförbundet och Yttrandefrihetsgruppen tycker i dessa frågor.

Yttrandefrihetsgruppen består av:
Hanna Nyberg, SVT, ledamot förbundsstyrelsen, ordförande i gruppen
Jack Werner, frilans
Lena ten Hoopen, SVT
Anders Thoresson, frilans
Nils Funcke, journalist och lärare
Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, Journalistförbundet
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, sekreterare i gruppen
 
Vill du ha mer information?
 
Vill du sprida kunskap om yttrandefrihetsfrågor på redaktionen? Vi kommer gärna ut och berättar om öppenhet och yttrandefrihet på ett klubbmöte eller i andra sammanhang!

Har du frågor om innehållet i nyhetsbrevet? Vill du har mer information om Yttrandefrihetsgruppen eller Journalistförbundets arbete i dessa frågor?

Tveka inte att kontakta oss!
Hanna Nyberg, SVT, ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i gruppen, hanna.nyberg@sjf.se
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, tc@sjf.se