Välkomna till vårt nyhetsbrev om medborgardialog och medskapande!
 
I veckan hade vi ett intressant seminarium om "Citizen jurys" och andra deliberativa metoder. Jez Hall från UK var gästföreläsare och gav oss alla en hel del nya tankar kring hur vi kan ge medborgare möjlighet att fördjupa sig i viktiga och komplexa frågor och ge sina rekommendationer.

Detta är något vi säkert har anledning att återkomma till framöver.
Vi hoppas att ni vill bidra til att fylla på Dialogguiden med nya exempel på dialoger ni har genomfört i era kommuner och regioner, se mer info nedan.

Vi tar gärna emot tips till nyhetsbrevet!
maila: anders.nordh@skl.se


Lena /Anders/ Malin och Nils
 
SKL: Demokratiresan – en podcast om demokrati
 
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.

Avsnitt #9
Agenda 2030 – Från det lokala till det globala
Arbetet med Agenda 2030 berör oss alla. Det är på lokal nivå som många av målen måste förverkligas. Det är ett gemensamt ansvar från det globala till det lokala att arbeta för en hållbar framtid.

Arbetet behöver göras på strukturell nivå men medborgarna behöver involveras om vi ska lyckas.

Medverkande är Katarina Sundberg, Ämnesråd på Miljödepartementet, Regeringskansliet.
Samtalet leds av Nils Munte, SKL.

Poddavsnitten går att prenumerera på via skl.se eller följa via poddplattformar.
 
SKL: Dialogguiden - vilket exempel vill du ha med?
 
Dialogguiden riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän som ska planera och genomföra medborgardialoger. Den fungerar som ett praktiskt stöd under arbetets gång, men är även tänkt att vara en inspirationskälla.
 
Vi behöver er hjälp med att fylla på med nya exempel på genomförda dialoger.

I den uppdaterade versionen av dialogguiden finns det ett bra stöd som gör det enkelt att lägga in information om just er dialog. Du måste starta med att skapa ett konto, därefter kan du börja dela ditt/dina exempel. Innan exemplen görs publika får vi på SKL en notifiering och gör en snabb check att allt väsentligt är ifyllt därefter publicerar vi.

Vi hoppas på många nya exempel!

 
 
Ale: Stort engagemang för det mänskliga mötet
 
Över 100 personer ville vara med när Alebor, personer som arbetar i kommunen och politiker träffades och diskuterade varför det mänskliga mötet är viktigt och hur vi kan arbeta med frågan i Ale.
Fokus för kvällen den 19 september var dialog och att olika människor med olika bakgrund skulle mötas och diskutera denna viktiga fråga tillsammans. Diskussionerna ägde rum i mindre grupper med hjälp av en bordsvärd som guidade samtalen och antecknade.

Alla deltagare fick efter diskussionerna skriva upp sina tankar på lappar som sedan samlades in. Materialet kommer ligga till grund i det fortsatta arbetet med Ale i 360 grader under hösten.
 
Göteborg - Majorna- Linnés stadsdel: Medborgarbudget
 
Temat för Majorna-Linnés medborgarbudget är tillit och gemenskap i lokalsamhället. Du har möjlighet att vara med och bestämma hur 450 000 kronor ska användas.

Vi vill att förslagen som kommer in kan bidra till en minskad ohälsa, minskad droganvändning, minskad ojämlikhet eller ökad integrationen i stadsdelen.

Alla kan lämna förslag exempelvis skolklasser, enskilda personer, organisationer och grupper av människor. Du kan lämna förslag och diskutera mellan 26 augusti och 9 oktober. Röstning är öppen mellan 14 och 24 oktober.
 
Falun: Unga och politiker i samarbete för utformning av skolgård
 
I januari 2018 startade arbetet med att utforma den nya skolgården vid Bjursåsskolan. Elever och politiker har samarbetat kring olika förslag för skolgården, och på onsdagen invigdes den.

– Det är kul att ha inflytande, man känner att man var delaktig i samhället. Det viktigaste för mig var att man skulle ha någon stans att hänga. Det blev jättebra när det blev klart, kul att folk använder det, säger tidigare eleven Oscar Saros som nu läser Naturprogrammet på Lugnetgymnasiet.

Eleverna fick diskutera fram och komma med önskemål genom grupparbeten. Vid en stor konferens med 50 politiker och 50 elever fick de sedan presentera sina förslag och sedan röstades det om vilka av förslagen som skulle kunna vara med.
 
Uppsala: Kom och prata spårväg med oss
 
I framtidens Uppsala behöver vi komplettera dagens kollektivtrafik med fler robusta lösningar med hög kapacitet.

I höst bjuder vi tillsammans med Region Uppsala in till flera mötestillfällen där vi berättar om de tidiga planerna för spårväg i Uppsala.
 
 
Irland: Dublin - Have Your Say’ Participatory Budgeting Initiative officially launched! for the Firhouse
 
The Mayor of South Dublin County Council, Cllr Vicki Casserly, officially launched the ‘€300K – Have Your Say’ initiative for the Firhouse – Bohernabreena electoral area at the Firhouse Community Centre on Wednesday 18 September 2019.
 
An amount of €300,000 has been allocated for the electoral area, which takes in Firhouse, Knocklyon, Ballycullen, Bohernabreena, and Edmondstown. €300k Have Your Say’ is a participatory budgeting initiative which has been run by South Dublin County Council since 2017. €300k Have Your Say allows residents to develop project ideas for their local area and then vote on shortlisted proposals in order to fund winning projects up to the value of €300,000.
 
 
Göteborg: Forum Jämlik stad
 
 
Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. Arbetet gör vi i samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

Forum Jämlik stad är en seminarieserie för att dela erfarenheter och sprida kunskap inom jämlikhetsarbetet i Göteborgs Stad. Forum Jämlik stad riktar sig till tjänstepersoner, politiker och organisationer som arbetar för att göra Göteborg till en jämlik stad.
 
SKL: Inspirationsdag för ökad samverkan mellan kommun och arbetsintegrerande sociala företag
 
Med utgångspunkt i regeringens strategi för sociala företag välkomnar SKL till en nytänkande och inspirerande dag med fokus på att i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag skapa fler möjligheter till etablering för alla människor.
 
  • Tid: 5 december 2019 9.30 - 15.30
  • Plats: SKL, Hornsgatan 20
  • Ort: Stockholm
  • Målgrupp: Konferensen vänder sig till chefer eller utvecklingsansvariga inom arbetsmarknad, socialtjänst, upphandling eller näringslivsutveckling. Det är en fördel om flera deltar från samma kommun då frågan spänner över många ansvarsområden.
  • Kostnad: 1650 kr (925 kr för deltagande via länk)
 
MUCF: Välkommen till MUCF:s rikskonferens 2019
 

Tema: Ungas inflytande - 27-28 november, Stockholm
Årets tema är Ungas inflytande. En stor fråga. En viktig fråga. En fråga som går att arbeta med ur flera perspektiv och som är avgörande för vårt gemensamma samhälle idag och i framtiden. Särskilt fokus kommer att vara på ungas inflytande i demokratiska processer och möjligheter att påverka i samhället.
 
 
SKL: Facebook grupp för medborgardialog
 
Medborgardialogprojektet har en facebookgrupp. Gruppen har skapats för att bolla frågor, tankar och idéer som rör arbete med medborgardialog i offentlig sektor. Alla som är intresserade av att bidra eller lära och lyssna är välkomna. Tanken är att vi tillsammans drar lärdomar för en bättre offentlig sektor.