Nyhetsbrev Kvalitet & Resultat
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Några platser kvar!!! Utbildning - Styra för resultat
Den 29-30 oktober startar SKL den 7:e omgången av utbildningsprogrammet som vänder sig till controllers, kvalitetsstrateger, m.fl. som arbetar med övergripande styr- och uppföljning. Programmet löper under knappt ett år och innehåller fyra olika utbildningspass á två dagar. Rubrikerna på de olika passen är
  • Ledning och styrning – en introduktion
  • Planera, följa upp och analysera
  • Åtgärder, förändringsarbete och ständiga förbättringar
  • Att leda för resultat
Utbildningen är förlagd till Stockholm. Det finns några platser kvar, så det är fortfarande möjligt att anmäla sig fram till den 29 oktober då utbildningen startar.
 
Mer information och anmälningslänk
Mät linjechefernas administrativa uppdrag
Som ett resultat av projektet ”Förenklad och effektivare administration” har SKL tagit fram ett digitalt mätverktyg – AdminTid - som ska hjälpa kommuner att kartlägga hur mycket tid framför allt linjechefer ägnar åt administration.

AdminTid ger en bild av hur chefens administrativa uppdrag och situation ser ut. Det är inget mätverktyg för kontroll utan syftet är att ge underlag till analys, effektivisering och förenkling av kommunens administration.

 
Från och med 2020 öppnar vi upp för kommuner att ta del av verktyget och ingå i ett utvecklingsnätverk för en mindre kostnad.

Läs mer
KKiK – Sveriges största utvecklingsnätverk
Just nu arbetar de dryga 250 kommuner som deltar i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) febrilt med att samla in och fylla i data för de nyckeltal som bygger på egen inmatning. Resultaten presenteras i Kolada varefter de är klara för publicering.


Under 2018 och 2019 har vi gjort en hel del förändringar inom KKiK och därför är vi nu stolta över att ha en riktigt bra samling nyckeltal som ger ledande förtroendevalda och tjänstepersoner en god bild av kommunens samlade prestationer. Boka in den 23 januari och kom till Stockholm för att ta del av rapporten som släpps, få resultaten för 2019 presenterade, höra hur andra gjort för att förbättra sin resultatutveckling och träffa kollegor från hela landet! Anmälan läggs ut på
 skl.se i slutet av oktober.

Är din kommun inte med i KKiK? Dags att gå med? Läs mer
Att styra territoriet
Många av dagens stora samhällsutmaningar måste hanteras lokalt ute i landet. Ansvaret och drivkraften för att skapa hållbara samhällen utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner ligger hos Sveriges regioner och kommuner. För att stärka och utveckla lokalsamhället måste den offentliga sektorn samspela med många olika aktörer inom näringsliv, utbildningssektorn, civilsamhället m.m.
 
SKL har startat ett utforskande projekt som har som mål att hitta framgångsfaktorer för en lyckad nätverkssamverkan. En samverkan där flera olika parter gemensamt arbetar för att nå framgång i att utveckla hela det geografiska området. En skrift kommer att publiceras under hösten där vi lyfter ett antal framgångsexempel kring regioners och kommuners roll i att leda och styra en positiv samhällsutveckling
Kommunkompassen 3.0
Kommunkompassen revideras återkommande för att anpassa sig till en föränderlig kommunal verklighet. Revideringsarbetet utgår från att det ska finnas möjlighet att jämföra tidigare utvärderingar med det "nya" verktyget.  Under 2019 har SKL tillsammans med KS i Norge arbetat med revidering. Frågor som stärkts är exempelvis utvecklat stöd till förtroendevalda, digitalisering, hållbar samhällsutveckling, koncernstyrning, effektivare administration och medskapande.
 
Är du intresserad av hur den reviderade Kommunkompassen ser, så är du välkommen att besöka seminarium nr. 131 på kvalitetsmässan ”En helt ny Kommunkompass pekar ut kommunens viktigaste utmaningar!”.
 
Kommunkompassen 3.0 kommer att erbjudas kommuner från och med våren 2020.

Program Kvalitetsmässan
Öppna jämförelser – Ett stöd för att utveckla
Vi vill passa på att slå ett slag för SKLs Öppna jämförelser - ÖJ. Genom ÖJ kan du jämföra information och data som berör kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för eller är en viktig part i. Det finns bland annat Öppna jämförelser inom skola, omsorg, hälso- och sjukvård, folkhälsa, kollektivtrafik, företagsklimat osv. Syftet med Öppna jämförelser och KKiK är att regioner och kommuner ska kunna använda dem för att lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Det utvecklingsarbetet börjar i analysen av resultaten och SKL erbjuder därför flera olika stöd för analys. Ta del av SKL:s Öppna jämförelser och det stödmaterial vi tillhandahåller ex. kring analys av resultat. 


Läs mer
Kvalitetsmässan i november
Vartannat år vaknar en utvecklingsinstitution till liv, Kvalitetsmässan  i Göteborg. Den 12 november öppnas portarna till utställningsmontrar och seminarier under temat ” Ett smartare samhälle”. Under tre dagar arrangeras 168 seminarier under följande teman: Det hållbara samhället, Framtidens arbetsliv, Ekonomi - styrning & strategi, ”En modern och rättssäker statsförvaltning, Det politiska uppdraget, Digitalisering och trender i framtiden, Skolans möjligheter och utmaningar samt Den kvalitativa vården och omsorgen. SKL modererar eller medverkar i totalt 161 av dessa seminarier. Gå in på Kvalitetsmässan och anmäl dig till några av dessa spännande seminarier redan idag.
 
SKL finns även på plats – kom och träffa oss i monter B06:22 där vi bland annat lanserar en uppdaterad och uppfräschad Kommunkompass och mycket, mycket mer.
 
Program och anmälan
Handbok i förplanering
Att förbereda budgetprocessen genom att satsa på en ”förplanering” behöver inte vara komplicerat eller kräva mycket extra sammanträdestid. Det handlar om att samtala på ett nytt sätt och utifrån delvis nya fakta.
Fjorton kommuner har under cirka ett års tid diskuterat och testat nya sätt för sin förplanering.

Erfarenheter har sammanfattats i en handbok som kan användas för inspiration.


Läs mer