Arbetsmarknadspolitiken bör förändras i dialog med SKL
 
- SKL ser fram emot att det så viktiga reformarbetet fortsätter i nära dialog med SKL och kommunerna.Vi behöver en väl fungerande arbetsmarknadspolitik, där kommunerna får ta en större roll för att fler ska komma i arbete, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting i en kommentar till regeringsförklaringen som presenterades den 10 september.
 
Så påverkar budgetförslaget arbetsmarknadspolitiken
 
Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen. SKL har gjort en sammanfattning av de förslag som berör området inom arbetsmarknad och arbetsliv.
 
Välkommen EU-portfölj till Ylva Johansson
 
Att Ylva Johansson tilldelas ansvaret för migrationsfrågorna i EU-kommissionen sänder en viktig signal till övriga medlemsländer. Det här är en fråga där Europaperspektivet måste stärkas.
 
Nytt projekt ska ge unga nyanlända en chans att komma vidare till arbete
 
Projektet IMprove siktar på att fler unga nyanlända tjejer och killar som kommit in sent i svenska skolsystemet fullföljer sina studier och kommer ut i arbetslivet.
 
Konferenser:
 
Agenda för integration - konferens den 6-7 november
Arbetar du med nyanländas etablering, mottagande och bosättning eller integration i samhället? Kom till konferensen Agenda för integration den 6-7 november för att utbyta erfarenheter, inspireras och ta del av ny kunskap.
Samverkan mellan kommun och arbetsintegrerande sociala företag
Med utgångspunkt i regeringens strategi för sociala företag välkomnar SKL till en nytänkande och inspirerande dag den 5 december med fokus på att i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag skapa fler möjligheter till etablering för alla människor.

 
MUCF:s Rikskonferens
Årets tema är Ungas inflytande. En stor fråga. En viktig fråga. En fråga som går att arbeta med ur flera perspektiv och som är avgörande för samhälle idag och i framtiden. Särskilt fokus kommer att vara på ungas inflytande i demokratiska processer och möjligheter att påverka i samhället.
 
 
 
 
 
 
 
Webbsändning: Agenda för integration
 
Programmet innehåller bland annat besök från Skatteverket, filmat inslag från Järfälla, information om arbetsintegrerade sociala företag och Hjotiborgs satsning mot rasism.
 
Om arbete och integration
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Har du tips på ämnen eller synpunkter/frågor kring innehållet? Kontakta: Johanna Kreicbergs

Nyhetsbrevet ges ut av arbetsmarknadssektionen som är en del av SKL:s avdelning utbildning och arbetsmarknad.
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL. Dina rättigheter som registrerad