Läs om bland annat: Interna mejl samt tolkningsutrymme vid kontroll av krav
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
Domar
 
HFD: Priser som inte avtalas omfattas inte av onormalt låga anbud-regler
Inköpscentralens upphandling klarade domstolsprövning.
Priserna skulle anges i anbudet, men blev inte avtalsvillkor

För kort anbudstid ledde till att trafikupphandling fick göras om
Myndigheten ställde krav på tillstånd från Transportstyrelsen.
Domstolen: Orimligt att anbudstiden var kortare än handläggningstiden för tillstånd

LOV-uteslutning underkändes när bolag saknade nära band
Regionen menade att bolaget hade kopplingar till bolag som brustit i patientsäkerhet.
Domstolarna: Regionens bevisbörda inte uppfylld

Interna mejl i pågående ärende inte allmänna handlingar
Leveranserna till regionen hade ännu inte godkänts fullständigt.
Inte slutbehandlat enligt tryckfrihetsförordningen, ansåg kammarrätten

Region hade tolkningsutrymme vid kontroll av krav
Även om bolagets beskrivning var kortfattad fick den godtas.
Konkurrentens ansökan om överprövning avslogs
 
 
Annat aktuellt
 
Kommunal avtalssamverkan
SKL tar fram en rapportserie om avtalssamverkan som avser att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Serien behandlar de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan lösas i praktiken vid samverkan.
Till rapportserie om kommunal avtalssamverkan
 
 
Kommande kurser
 
 
Grundkurs i LOU
En grundkurs på tre dagar som tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Tid: 19-21 november 2019
Plats: Högberga Gård, Grindstigen 5-6, Lidingö
Ort: Stockholm
Anmälan

Kurs om PEPPOL och SFTI Svehandel
Kursen har fokus på hur vi kan underlätta anslutning av fler leverantörer till e-handel och använda SFTI Svehandel och PEPPOL i dagens e-handelslösningar.
Tid: 3 oktober 2019 9.30 - 16.00
Plats: Kapitel 8/Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15
Ort: Stockholm
Anmälan

E-handelsdagar den 8-9 oktober
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman inleder och sedan många talare med stor erfarenhet av e-handel.
Tid: 8 oktober 2019 9.30 - 9 oktober 2019 16.00
Plats: Hotel Elite Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj 25, Nacka
Anmälan

Kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier i Malmö
Vid införande av PEPPOL uppkommer ett antal frågor. De kan gälla i vilket system det passar bäst för anslutning till PEPPOL, hur anslutningen går till, val av adress/PEPPOL-ID, vad det krävas som mottagare och leverantörer. Dessa frågor tas upp i kursen som är mer praktiskt inriktad.
Tid: 21 oktober 2019 9.30 - 16.00
Plats: Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö
Anmälan

Kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier i Stockholm
Vid införande av PEPPOL uppkommer ett antal frågor. De kan gälla i vilket system det passar bäst för anslutning till PEPPOL, hur anslutningen går till, val av adress/PEPPOL-ID, vad det krävas som mottagare och leverantörer. Dessa frågor tas upp i kursen som är mer praktiskt inriktad.
Tid: 23 oktober 2019 9.30 - 16.00
Plats: Clarion Sign Hotel, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
Anmälan

Grundkurs e-handel 5-6 november
Detta är en grundkurs som riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra detta. Publicerad inbjudan.
Tid: 5 november 2019 9.30 - 6 november 2019 16.00
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 9, Stockholm
Anmälan

Krav på e-handel i samband med upphandling av varor och tjänster samt om Peppol och e-handel 19 november
Syftet med kursen är att gå igenom SFTI:s uppdaterade handledning Krav på e-handel i samband med upphandling av varor och tjänster samt ge en översikt över e-handelns olika affärsprocesser.
Tid: 19 november
Plats: Stockholm
Anmälan: Kommer kunna göras inom kort via www.sfti.se