Play movie
Hålla på som vanligt
 
Det verkar som om vissa tror att målet med hållbar utveckling är att hålla på som vanligt. Det är en naturlig reaktion eftersom de förändringar vi borde göra är så stora att vi förnekar dem. Men om vi inte gör förändringar kommer vi att få ett samhälle som är mycket svårt att leva i. Jag tänker inte bara på miljön, den allra största frågan, utan också på de växande samhällsklyftor som redan stressar våra offentliga system. Det här sätter människa mot människa. Nedan kan du läsa mer om social (o)rättvisa och vad forskare kan göra.

 
Cecilia Bjursell
Centrumledare för Encell
Ps. Stort grattis till våra uppsatsvinnare - använd er talang för att göra världen bättre!
 
   
Hennes forskning ska främja social rättvisa inom vuxenutbildningen
 
Professor Liz Atkins har under många år intresserat sig särskilt för de mest utsatta inom vuxenutbildningen. De som står längst ifrån arbetsmarknaden, har något funktionshinder eller har en historia av skolmisslyckanden bakom sig. Hon har själv erfarenhet från att ta sig igenom skolan, yrkesutbildning och forskarutbildning med en grav hörselskada och epilepsi.

Läs mer...
 
   
Kunskapen tappar i värde,
när kroppen tappar i värde
 
En kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning behöver inte alltid betyda att du måste överge tanken på att ha ett jobb och en karriär. Inom akademin, eller andra yrken där ett skarpt intellekt är din största tillgång, borde ett fysiskt hinder inte vara just det – ett hinder. Encells affilierade forskare Claudia Gillberg studerar ableism.

Läs mer...
 
   
Digitalt utanförskap
 
Ulli Samuelsson forskar om IT-användning och digital kompetens ur ett samhällsperspektiv. Här ger hon en föreläsning om det utanförskap som kan följa i digitaliseringens fotspår.

Se den här...
 
   
När skolsystemet sviker
 
Martin Hugo presenterar Skolidentitet och omställningstid - att motivera när ingen motivation finns, forskning om personer som av olika anledningar hamnat i utkanten av utbildningssystemet.
 
Se den här...
 
   
Fördjupningsmaterial om inkludering
 
Vi har samlat mycket av det vi har gjort inom inkludering och social rättvisa på en sida. Här kan du lätt hitta föreläsningar, artiklar och annat material att fördjupa dig i. 

Läs mer...
 
   
Rapport från Lärvuxkonferensen
 
Årets upplaga av Lärvuxpedagogernas rikskonferens hölls på Uppsala konsert och kongress den 18–19 september och drog 153 deltagare från hela landet. Här får vi en summering från Elisabet Arvidsson, styrelseledamot för Riksföreningen Lärvuxpedagogerna.

Läs mer...
 
   
Europeisk konferens om vuxenutbildning
 
I september samlades organisationen ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) i Belgrad för konferens. ESREA består av tolv aktiva nätverk, som alla har sina återkommande konferenser och som samlas till en gemensam konferens var tredje år. Det här var ESREAs nionde konferens i ordningen och temat var Adult Education Research ad Practice: Between the Welfare State and Neoliberalism.

Läs mer...
 
   
Grattis till vinnarna i uppsatstävlingen!
 
Nu är vinnarna i årets uppsatstävling korade. Två utmärkta bidrag som bidrar till förståelsen av livslångt lärande.

Läs mer...
Christina Overå, Linnéuniversitetet:
Spänningen mellan samverkan och konkurrens – En studie om förutsättningarna för utveckling av kommunikation och ömsesidigt lärande

Läs mer...
Alena Seredko, Göteborgs universitet:
Moving between levels of engagement with interactive digital exhibits – Case-study: Human Nature Exhibition at the Museum of World Culture

Läs mer...
 
   
Vad är egentligen livslångt lärande?
 
Det är väl ingen som har missat att arbetslivet, med industrin i spetsen, inte hittar den kompetens de behöver i verksamheter av olika slag. Det här går bortom det enskilda företaget och blir därmed ett samhällsproblem. När människor inte har rätt kompetens kan verksamheter inte utvecklas i den takt de vill och på makronivå hotas landets tillväxt. För att komma tillrätta med det här har livslångt lärande seglat upp som en möjlig lösning. Industrin går så långt som att efterlysa en industriell paketering av livslångt lärande – de vill ha ”ett system och ett genomtänkt regelverk för det livslånga lärandet”. Om man sätter det här i ett historiskt perspektiv representerar industrins förslag en neoliberal syn på lärande. Men det finns andra sätt att beskriva lärande och jag tror att de kan hjälpa oss att förstå varför man inte får till det i dagens arbetsliv.
 
Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 

Folkhögskoleforum, 29 oktober, Stockholm
Historiens första Folkhögskoleforum ägde rum i november 2018 och var en mycket uppskattad dag. Den 29 oktober 2019 återkommer vi med en heldag fylld med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och nätverkande för alla folkhögskolevänner.

Mimerkonferensen 2019, 5-6 november, Linköping
Konferensen arrangeras i samarbete med Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid Linköpings universitet. Vid årets konferens uppmärksammas särskilt två spår. Organisering för lärande inom folkbildningen, eller folkbildningens didaktik, samt hur nordiskt forskningssamarbete inom folkbildningsområde kan fördjupas ytterligare och med sikte på jämförande studier.

Nitusdagarna 2019, 6-7 november, Roskilde
Nitusdagarna – konferensen för Nordens kommunala lärcentra – arrangeras i år i Danmark. Den 6–7 november väntar ett fullspäckat program med spännande deltagare, seminarier och workshops. Första dagen hålls i Roskilde och den andra dagen i Köpenhamn.

Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 13-14 maj 2020, Västervik
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Ytterligare konferenser finns här.