Nyhetsbrev
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kraftsamling för psykisk hälsa engagerar
 
Den 9 september samlades ett stort antal aktörer i Stockholm för att inleda arbetet med den satsning SKL initierat för att kraftsamla för psykisk hälsa. Anders Knape, ordförande SKL, talade om att på samma sätt som vi systematiskt har kunnat förbättra vår fysiska hälsa genom insatser från alla delar av samhället kan vi också stärka den psykiska hälsan.

Läs mer om satsningen här.
Webbinarium om tre hälsofrämjande satsningar
 
Den 16 oktober anordnar SKL ett webbinarium för att presentera och diskutera vad satsningarna Kraftsamling för psykisk hälsa, Nära vård och Strategi för hälsa innebär och hur de hänger ihop och förstärker varandra.

Läs mer och anmäl dig här.
Projektstart ”PulsSmart - För ett friskt lärande i skolan”
 
Under september månad startar projektet PulsSmart på utvalda skolor i Sundsvalls, Olofströms samt Karlskronas kommun för elever i årskurs 4. Det är ett samarbete mellan Uppdrag Psykisk Hälsa, Sundsvalls kommun och Region Blekinge och syftar till att införa utökad fysisk aktivitet på schemat för att förbättra elevernas psykiska välbefinnande och skolprestationer. Stort fokus har lagts på planering för effektutvärdering av satsningen, som har sin grund i organisationernas samarbete kring sociala investeringar.

För mer information, kontakta anna.ostbom@skl.se 
Att stärka samverkan med hjälp av överenskommelser och SIP
 
Under september och oktober månad samlar Uppdrag Psykisk Hälsa in samverkansöverenskommelser mellan kommuner och regioner samt synpunkter om samverkan från kommuner, regioner, patientnämnder och patient-, brukar- och anhörigföreningar. Den 2 december genomförs en workshop.

Har du frågor kontakta karin.lindstrom@skl.se
Läs mer om arbetet här.
MUCF:s rikskonferens 2019
 
Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TRT)
 
Arbetar du inom vården och möter barn som flytt? Lärandecentrum migration och hälsa i VGR har tidigare tillsammans med BRIS genomfört två utbildningsomgångar i Teaching Recovery Techniques (TRT). Då intresset var stort så erbjuds nu ytteligare 4 utbildningar. TRT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymtom från krig eller katastrofer. Utbildningen är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig här
Konferens - Värden i vården
 
Socialpsykiatriskt forum bjuder till konferens den 17-18 oktober för dig som är intresserad och engagerad i socialpsykiatriska frågor. Du kan vara brukare, närstående, arbeta med socialpsykiatri, chef eller politiker. I konferensen medverkar personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, personal och forskare inom området.

Länk till anmälan