Välkomna till vårt nyhetsbrev om medborgardialog och medskapande!
 
Nu gör sommaren sina sista tappra försök att hålla ut ett tag till.

Denna vecka träffar vi åter vårt nätverk med kommuenr som kommer att utveckla medborgarbudget.

Det blir mycket intressant att höra inom vilka områden de vill satsa.
Det finns fortfarande några platser kvar den 8 oktober då vi bjuder in till en workshop kring deliberativa metoder som t.ex. "citizens jurys" ,
läs mer om detta nedan.

I detta nyhetsbrev uppmärksammar vi Helsingfors stad som har påbörjat ett omfattande arbete med medborgarbudge.,Det vore kul att få se en svensk kommun göra en liknande satsning.


Lena /Anders/ Malin och Nils
 
SKL: Workshop om medborgarjurys och andra deliberativa medborgadialoger
 
Det finns fortfarende några platser kvar, passa på att anmäl dig direkt!

Sveriges Kommuner och Landsting och dess projekt Medborgardialog bjuder in till en workshop där vi får lära oss mer om hur paneler av slumpmässigt utvalda medborgare fungerar och hur vi går tillväga för att sätta upp en sådan på hemmaplan. I den här interaktiva och praktiska workshopen medverkar Jez Hall från Shared Future CIC.

Datum: den 8 oktober
Plats: Saturnuis Konferens, Hornsgatan 15
Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner med intresse för nya dialogformer och med grundläggande kunskap om medborgardialog.
Kostnad: 1 800 kr. ex. moms, kaffe och lunch ingår
Frågor: anders.nordh@skl.se
 
 
SKL: Medborgarbudget - grunderna
 
Att skapa strukturer och metoder för att involvera medborgarna i delaktighets- och medskapandeprocesser blir alltmer centralt för kommuner och regioner. Under ett antal år har SKL arbetat med att stödja kommuner för att pröva och utveckla medborgarbudget.

Modellen som SKL använder bygger på internationell forskning och erfarenheter som visar sig vara mest framgångsrik. Den innehåller på sju steg:
 1. Ta fram kriterier
 2. Marknadsför
 3. Idégenerering - medborgarna kommer med förslag
 4. Bearbeta förslagen utifrån kriterier
 5. Medborgarna röstar på förslag
 6. Politiskt beslut om förslagen
 7. Genomför
 8. Följ upp
 
SKL: Medborgardialog i komplexa frågor
 
Kommuner och regioner har uttryckt ett behov av att utveckla modeller, för att hantera komplexa frågor som skapar spänning i samhället eller mellan grupper där det kan utmynna konflikter i lokalsamhället. SKL, forskare och kommuner har utvecklat en modell för medborgardialog i komplexa frågor.
Projekt Medborgardialog har i samarbete med kommuner och regioner arbetat sedan 2006 för att utveckla system och metoder för medborgardialog. Utgångspunkten i arbetet är att dialogen med medborgarna:
 • behöver utvecklas för att skapa en större tillit till det representativa systemet och öka effektiviteten inom verksamheterna,
 • engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.
 
SKL: Nätverk för tjänstepersoner som ansvarar för samarbeten med civilsamhället
 
Ett proffesionsnätverk för dig som jobbar med att stärka och utveckla kommunens eller regionens samverkan med civilsamhället. Nätverket är hela tiden öppet för nya deltagare under tiden 2018 - 2022.
Proffesionsnätverket riktar sig till tjänstepersoner från kommuner och regioner. En förutsättning för deltagande är att kommunen eller regionen fattar ett styrelsebeslut om att vara med.
Nätverket syftar till att stödja utveckling av:
 • Samverkan med civilsamhället med utgångspunkt i lokala och regionala behov och Agenda 2030.
 • Lokala och regionala strategier och modeller för samverkan.
 • Styr- och ledningssystem för samverkan.
 
 
Gislaved: Lokalsamtal
 
 
Lokalsamtal är en ny satsning från Gislaveds kommun som syftar till att kommunen ska föra dialog med invånare i kommunens mindre bygder.

Lokalsamtal är en ny satsning från Gislaveds kommun som syftar till att kommunen ska föra dialog med invånare i kommunens mindre bygder.

Lokalsamtalen kommer att genomföras under en period på fyra år, i elva av kommunens mindre bygder.
 
Lidköping: Succé för Framtidsverkstaden i Lidköping
 

Framtidsverkstaden i centrala Lidköping har blivit en succé. Sedan lokalen öppnades för en dryg vecka sedan, så har det kommit betydligt fler besökare än förväntat.

På Framtidsverkstaden finns det många sätt att göra sin röst hörd, bland annat genom att sätta upp en lapp med sin idé vid ”Spikers Corner.” Den möjligheten har många tagit, vilket gör Johanna Renko, kommunikatör på Samhällsbyggnad, nöjd.
 
Skövde: Dialogkvällen i Tidan
 
Den 18 juni, hölls ett dialogmöte i gymnastiksalen i Tidanskolan. Närmare 60 invånare, föreningsaktiva eller företagare på orten deltog för att ge sina perspektiv, tillsammans med 10 kommunala tjänstepersoner.
Dialogkvällen arrangerades i samverkan med en referensgrupp bestående av personer från Tidan som representerar invånare, föreningar och näringsliv.
 
Kvällens syfte var att få en gemensam bild, både av nuläge och önskat läge, av hur det är att bo och leva i Tidan, det vill säga bidra till att vi som kommun får ökad kunskap om orten. Resultatet av dialogkvällen är en grund för fortsatt arbete tillsammans.
 
Luleå: Chatta med Luleå kommun
 
Chatt är en väg att öka dialogen mellan kommun, politiker och dig. Här kan du ställa frågor, komma med förslag eller funderingar och få svar direkt.
 
Äldre chattar
issade du en chatt? Vad var det egentligen som sades? Här hittar du alla chattar som vi har haft.
 
Helsingfors: Participation and Interaction Model
 
The foundation of Helsinki's participation model is the knowledge and know-how of the citizens. We want to consciously build a better Helsinki together.
 
Helsinki invites city residents and its partners to join the development of the city, its services and areas. Our City is a place of community, influential deeds and encounters. Helsinki enables spontaneous activities of citizens. A positive city experience is also conveyed through a good service culture and interactive communications. The decision-making is open and participatory.
 
The principles of participation in Helsinki have been established in the administrative regulations, which means that they apply to the operations of the entire City organisation.
The principles of participation are:
 • utilisation of the know-how and expertise of individuals and communities
 • enabling of spontaneous activities
 • creation of equal opportunities for participation
 
 
Helsingfors: Medborgarbudget
 

In the participatory budgeting, the City allocates an annual sum of around 4.4 million euros for implementation of ideas proposed by the citizens. The appropriation is divided between the major districts according to the population. Moreover, a fifth of the budget is reserved for the implementation of proposals that apply to the entire City.

The proposals, the voting and current news can be found on a digital platform.
 
SKL: Dialogguiden
 
Vi har moderninserat vår webbsida www.dialogguiden.se

Nu behöver vi er hjälp med att fylla på med fler och nya exempel på medborgardialoger som genomförts i kommuner och regioner.

Det enklaste är att Du som har ett bra exempel skapar ett konto på dialogguiden och fyller i de uppgifter som efterfrågas för att beskriva den genomförda dialogen. Inna det publiceras tittar vi för att se att allt ser ok ut, i de fall något behöver kompletteras hör vi av oss till Dig.

Ni kan naturligtvis också kontakta oss direkt så hjälper vi till att publicera.

Frågor: anders.nordh@skl.se, nils.muthe@skl.se
 
MUCF: Välkommen till MUCF:s rikskonferens 2019
 

Tema: Ungas inflytande - 27-28 november, Stockholm
Årets tema är Ungas inflytande. En stor fråga. En viktig fråga. En fråga som går att arbeta med ur flera perspektiv och som är avgörande för vårt gemensamma samhälle idag och i framtiden. Särskilt fokus kommer att vara på ungas inflytande i demokratiska processer och möjligheter att påverka i samhället.
 
 
SKL: Facebook grupp för medborgardialog
 
Medborgardialogprojektet har en facebookgrupp. Gruppen har skapats för att bolla frågor, tankar och idéer som rör arbete med medborgardialog i offentlig sektor. Alla som är intresserade av att bidra eller lära och lyssna är välkomna. Tanken är att vi tillsammans drar lärdomar för en bättre offentlig sektor.