Anmäl din skola till Make Music Matter / I have a dream
 
Make Music Matter/ I Have A Dream, där SKL är en samarbetspart, stödjer skapande i musikundervisningen bland annat med digitala verktyg. I år har Make Music Matter ett unikt samarbete med ABBA The Museum. Det är ett skolprojekt som fokuserar på drömmar, entreprenörskap, kreativitet och digitalisering med utgångspunkt i Barnkonventionen. Anmäl dig och din skola till projektet senast den 15 september 2019 för att vara med i utlottningen av platser till Barnkonventionens dag den 20 november 2019 på ABBA The Museum.
 
 
 Arbetsintegrerad utbildning till lärare i fritidshem
 
Antalet legitimerade och behöriga lärare i fritidshem behöver bli fler. Antalet barn i fritidshem fortsätter att öka och många som arbetar idag saknar behörighet. För att möta det stora behovet av nyexaminerade lärare behövs ökad kapacitet på lärosätena men även mer flexibla vägar in i yrket. Den 28 oktober samlar SKL kommuner och lärosäten till en workshop om att öka antalet legitimerade och behöriga lärare i fritidshem, till exempel genom arbetsintegrerad utbildning. Det finns utrymme för några till kommuner att delta. Hör av dig till bodil.bavner@skl.se om du är intresserad av att delta.
 
konferens oktober
 
Konferens med tema gymnasieatagning
 
SKL arrangerar konferensen ”Gymnasieantagning i praktiken” i Stockholm den 15 oktober och i Göteborg den 22 oktober. Dagen riktar sig till dig som praktiskt arbetar med antagning till gymnasieskolan eller på annat sätt ansvarar för dessa frågor. Under konferensen diskuteras aktuella frågor som berör gymnasieantagningen, liksom lagstiftning och gällande praxis. konferensen ”Gymnasieantagning i praktiken” i Stockholm den 15 oktober och i Göteborg den 22 oktober. Dagen riktar sig till dig som praktiskt arbetar med antagning till gymnasieskolan eller på annat sätt ansvarar för dessa frågor. Under konferensen diskuteras aktuella frågor som berör gymnasieantagningen, liksom lagstiftning och gällande praxis. 
 
 
Konferens Stockholm 6-7 november
 
Konferens: Agenda för integration
 
Utöver intressanta föreläsningar i plenum erbjuds ett flertal valbara seminarier. Seminarierna lyfter bland annat aktuella frågor om gymnasielagen, arbete med att kombinera utbildning i yrke och språk, förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt satsningen Öppen förskola för språk och integration.
 
 
Webbsändning om ägar- och ledningsprövning
 
Från och med 2019 ska kommunerna göra så kallad ägar- och ledningsprövning av huvudmän för fristående förskolor. Den 8 oktober anordnar SKL en webbsändning om hur den kan gå till.
 
 
 
SKL om jämställdhet på Bokmässan i Göteborg
 
Jämställdhet är ett av årets teman på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 26–29 september. SKL finns på plats med monter och deltar vid flera seminarier, bland annat Så kan vi motverka könsskillnader i skolresultat och Pojkar i skolan – resultat och hälsa.
 
Självskattningstest prao
 
Som en utvärdering av första årets genomförande av obligatorisk prao rekommenderar SKL att ni på huvudmannanivå använder er av Skolverkets nylanserade självskattningstest. Resultaten kan användas även som en förberedelse i planeringsarbetet inför nästa läsår. 
 
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL.
 
Om nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet Skola och förskola ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting. Det vänder sig till
dig som är politiker, chef eller ledare inom skolområdet eller helt enkelt är intresserad av vad SKL gör inom skola och förskola. Följ också skoldebatten på SKL:s skolblogg.
Kontakt: hanna.sallemark@skl.se

LÄS MER PÅ SKL SKOLA FACEBOOK