Snart blir Spiltans aktie lättare att köpa.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
”Det är lättare att äta en pizza om man delar på den”
– Spiltan avser genomföra en historisk aktiesplit
 

Styrelsen för Investment AB Spiltan har för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma senare i höst och besluta om en split på 100:1 av Spiltanaktien. Samtidigt vill man även besluta om möjligheten för aktieägarna att göra inlösen av maximalt 3 av 100 nya aktier efter spliten. Förslaget är att göra inlösen till ca 80 % av den uppskattade substansen, vilket innebär att aktieägarna kommer att kunna lösa in aktier för ca 120 miljoner kronor.

Avsikten med beslutet är att underlätta aktiehandeln, så att fler får möjlighet att köpa aktier i Spiltan för ett mindre belopp varje månad. Den höga aktiekursen har dessutom bidragit till ett säljtryck på Spiltanaktien och är en av anledningarna till den höga substansrabatten. Kombinationen av split och inlösenprogram, gör det möjligt för aktieägare att delvis minska sitt innehav. Notera att det givetvis kommer att vara frivilligt för aktieägare att lösa in en del av sina aktier. Historiskt har det ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, även om det självklart kan uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat.

Mer information om den extra bolagsstämman samt tidsplanen för split och inlösenprogram kommer senare.

VD:s kommentar till split/inlösen

”Många aktieägare har de senaste åren frågat varför vi inte gör en split så att det blir lättare att handla”, säger Per Håkan Börjesson. ”Min respons har alltid varit att Spiltan vill ha långsiktiga ägare och att ”en pizza blir inte större när man delar på den”. Samtidigt kan jag konstatera att även om det är ologiskt, har aktiepriset ändå en betydelse för att attrahera nya aktieägare. Om man dessutom vill göra ett inlösenförfarande är det komplicerat med ett högt aktiepris. Jag har även konstaterat att Warren Buffett har lanserat en baby-Berkshireaktie med en 1/1500 dels värde. I USA är det möjligt att ha olika kvotvärden på aktier i samma bolag, så Berkshire kunde behålla sin A-aktie. Det är inte möjligt i Sverige enligt vår aktiebolagslag, så en split blir en logisk variant. Sammantaget har även jag slutligen kommit fram till att ”det är lättare att äta en pizza om man delar på den”.

Läs gärna även på Privata Affärer
 
Spiltans substansvärde 15 263 kr/aktie (-819 kr/aktie)
 

Nytt substansvärde för Spiltanaktien inför septemberhandeln på Pepins Market är nu beräknat till 15 263 kr/aktie. Vid senaste substansberäkningen den 13 augusti fastställdes substansvärdet till
16 082 kr/aktie och kursen sattes då till 10 800 kr.

Minskningen i substansvärde beror främst på kursminskningen i Paradox Interactive från 144,60 kr till 130,90 kr (vilket ger en minskning med 932 kr per Spiltanaktie). 

Spiltans portfölj fördelad på bolag och branscher hittar du här
Följ gärna handeln på Pepins.com här

Handeln inleds på Pepins.com/Alternativa Listan onsdagen den 11 september och pågår till och med måndag den 16 september kl 16.00. Spiltan skickar ut information om kurs efter prissättning på torsdag den 12 september kl 16.00. För information om onsdagens pris se Pepins hemsida. Mer om Pepins handelsregler hittar du här.
 
Spiltan Fonder (+ 93 kronor per Spiltanaktie)
 

Framgångarna för fondbolaget fortsätter och det förvaltade kapitalet är nu ca 63 miljarder kronor. Gå in på en dagstidnings fondsida och jämför Spiltans Fonders fem aktiefonders avkastning i år (snitt + 28 %) med andra fonders avkastning. Då förstår ni varför bolaget har starka inflöden. Fondbolaget är unikt bra positionerad med tre aktiva aktiefonder som faktiskt slår index, två smarta index investmentbolagsfonder och två av Sveriges mest framgångsrika räntefonder. I slutet av juni lanserades också den nya fond-i-fonden Spiltan Enkel där man placerar i en mix av fondbolagets fonder till en kostnad av 0,77 %. Tyvärr fick de som valt Spiltan Globalfond Investmentbolag i PPM sina andelar sålda i september då fonden inte hade 3 års historik (bara 2 år och 10 månader…). Fondbolaget kommer senare att ansöka om att få in fonden i PPM systemet igen och då får man en ny möjlighet att välja in den i sitt PPM-sparande. Investment AB Spiltan äger 80 % av fondbolaget.
 
Spiltan förstärker organisationen
 
Som ett led i satsningen på att göra fler investeringar i spännande bolag och öka Spiltans synlighet har vi rekryterat Katja Efron.

Katja ansvarar för vår kommunikation framöver och arbetar nära våra Investment Managers. Hon kommer närmast från Pepins och tar bland annat över efter Marie Kotschack som trappar ned under hösten.