Revision i kommunala samverkansorgan
 
Kommuner och regioner bedriver alltmer verksamhet i samverkansorgan - gemensamma nämnder, kommunalförbund, delägda aktiebolag, gemensamma stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar och andra delägda företag.
SKL har nu tagit fram en skrift om revisionen i samverkansorganen i syfte att stärka och utveckla den. Huvudsakliga utmaningar identifieras tillsammans med förslag och inspiration till förändring och utveckling.
Skriften lyfter också de frågor som särskilt riktar sig till huvudmännen vad gäller revisionens organisation och finansiering, möjligheten att åstadkomma en synkroniserad ansvarsprövning samt vikten av att utveckla samråd, förankring och kommunikation.
Skrift om Revision i kommunala samverkansorgan
Fullmäktige och revisionen - utvecklingsdag
Välkommen till en utvecklingsdag, där fullmäktiges presidium och revisorerna från kommunen eller regionen deltar tillsammans!
Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som granskar på fullmäktiges uppdrag. Granskningen ligger till grund för ansvarsprövningen, men ger också bidrag till utveckling av verksamheten i kommunen eller regionen. Med sin granskning kan revisorerna bistå fullmäktige i uppdraget att följa upp och utveckla organisationen och verksamheten. Under utvecklingsdagen belyser vi kärnfrågorna och ger rikliga möjligheter till samtal mellan presidiet och revisorerna. Målet är att ge fakta, inspiration och verktyg för fortsatt samarbete på hemmaplan.
16/10 Alvesta, Hotell Rådmannen sista anmälningsdag 13/9
22/10 Luleå, Kulturens hus sista anmälningsdag 20/9
21/11 Stockholm, Hilton Slussen sista anmälningsdag 18/10
God revisionssed, frågor och svar
 
I God revisionssed 2018 finns det utvecklade avsnitt om bland annat revisorernas riskanalys, revision av samverkansorgan samt om grunderna för revisorernas kritik. I denna webbsändning tar vi upp de mest förekommande frågorna som vi på SKL får.

Se sändningen
Nya statliga revisorer i finansiella samordningsförbund
 
Från 1 maj är det KPMG som har avtal med Försäkringskassan om uppdraget att vara revisorer i de finansiella samordningsförbunden.
I finansiella samordningsförbund utser kommuner och regioner förtroendevalda
revisorer antingen var för sig eller tillsammans och staten utser för sin del en
auktoriserad revisor efter upphandling. Tillsammans utför dessa revisorer granskningen
med stöd av sakkunniga.
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.