Trafik och infrastruktur
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
Trafik- och gatudagarna 14-15 oktober 2019
 
Programmet är nu uppdaterat med fler intressanta föredrag, så du har väl inte missat att anmäla dig!
 

Trafik- och gatudagarna är en mötesplats för dig som arbetar med kommunal trafikplanering, trafikreglering, trafiksäkerhet samt drift och underhåll eller kommer i kontakt med dessa verksamhetsområden i ditt arbete. Målgruppen är framför allt tjänstepersoner och experter inom dessa områden. Även entreprenörer, leverantörer och konsulter är välkomna.

Tid: 14-15 oktober 2019
Plats: Clarion Stockholm, Ringvägen 98
Ort: Stockholm

Läs mer och anmäl dig här
 
 
Ny modell för bredbandsstöd
 
Befintlig modell för bredbandsstöd gäller till och med 2020. Post- och telestyrelsen, PTS, presenterade 2017 ett förslag för en ny modell för bredbandsstöd och fick 2019 ett utökat uppdrag att konkretisera denna modell. Det tidigare förslaget utgår från en övergripande kartläggning och riktade åtgärder.

SKL har poängterat vikten av att ta tillvara det lokala engagemanget och att alla aktörer måste ges samma möjligheter att ta del av det nya stödet.

Arbetet med att konkretisera den nya modellen för bredbandsstöd pågår under hösten 2019 för att redovisas den 17 januari 2020. SKL intressebevakar frågan och för en aktiv dialog med medlemmar, PTS och andra berörda aktörer.

Medlemmar som önskar särskilt deltagande i frågan är välkomna att kontakta ansvarig handläggare Michaela Stenman, michaela.stenman@skl.se.

Läs mer här
 
 
Information och råd för kommuner gällande den nya bärighetsklassen 4 (BK4)
 
BK4 gör det möjligt att använda tyngre fordon på delar av vägnätet vilket ger effektivare
godstransporter och bidrar till att stärka näringslivets konkurrenskraft. I många kommuner finns det viktiga anslutningsvägar till t.ex. terminaler och större industrier, som utgör första eller sista delen för ett sammanhängande BK4 vägnät. I samråd med SKL har Trafikverket tagit fram information och råd till kommuner för att stödja kommunala väghållare i arbetet med BK4.

Information och råd för kommuner om nya bärighetsklassen

Kontakt: Selda Taner, selda.taner@skl.se
 
 
Utredning om biljettsystem för kollektivtrafiken
 
Ett biljettsystem för kollektivtrafik i hela Sverige ska utredas. SKL kommer att delta med en expert i utredningen.

Regeringen tillsatte i augusti en utredning om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Utredningen var väntad, då den är en del av 73-punktsuppgörelsen som slöts inför regeringsbildningen i januari 2019. I uppgörelsen finns också beslutat att införa biljettsystemet 2022.

Utredaren Gerhard Wennerström ska titta på vad som behövs för att införa ett nationellt biljettsystem. Han ska även lämna förslag på hur ett nationellt biljettsystem bör utformas, byggas upp och förvaltas. Uppdraget ska vara slutfört senast den 30 april 2020.

Gerhard Wennerström har gedigen erfarenhet inom kollektivtrafikområdet och är vd för samverkansbolaget Samtrafiken, som ägs av både offentliga och statliga aktörer. SKL välkomnar utredningen och har utsett Sara Rhudin, expert på kollektivtrafikfrågor på SKL, till att delta i utredningens expertgrupp.

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, Dir. 2019:48
 
 
Innovativa och smarta soptunnor på plats i nya ramavtalet – Avfallskärl och avfallspåsar 2018
 
Smarta solcellsdrivna sopkärl blir en allt vanligare syn i landets städer. SKL Kommentus Inköpscentrals nya ramavtal Avfallskärl och avfallspåsar 2018 erbjuder numera möjlighet att avropa denna produkt.

Med hjälp av solceller drivs de smarta skräpkorgarna som automatiskt komprimerar skräpet för att mer ska få plats i korgen. När det sedan är fullt informeras sophämtarna digitalt att det är dags att tömma. Detta sparar både tid och koldioxidutsläpp då de inte behöver tömmas lika ofta. Soptunnorna består även av ett slutet system, vilket i sin tur innebär att inga skadedjur kan komma åt soporna och sprida ut dem på marken, vilket ger i utbyte en renare offentlig miljö för medborgarna.
 
 
Är du expert på trafikplanering och reglering?
 
Då har vi ett intressant jobb för dig som omfattar både intressebevakning, medlemsstöd och att driva utvecklingsprojekt. Sök senast 19 september.

Annonsen finns här
 
 
Kurser och konferenser
 
KollA:s årskonferens 26 november
 
Lägg till 26 november 2019 i kalendern redan nu. Då är det dags för årets konferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.

Konferensen äger rum i Stockholm och det blir en dag fylld av nyheter, presentationer och diskussioner kring upphandlingsfrågor, modellavtal och avtalsprocesser för kollektivtrafik, såväl bussar som tåg.

Mer information