Nyhetsbrev om LSS från Riksförbundet FUB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt om LSS!
 
September 2019
 
 
I det här nyhetsbrevet vill vi informera om det pågående arbetet med LSS-utredningen, och även ge underlag och tips för intressepolitiskt påverkansarbete i era lokalföreningar och länsförbund. Spara gärna nyhetsbreven och använd dig av dem när vi tillsammans fokuserar på att stärka LSS och stärka personer med utvecklingsstörning.

fub.se/nyhetsbrev samlar vi alla våra nyhetsbrev. Under respektive sida för de olika nyhetsbreven finner du en PDF-fil av detta nyhetsbrev som går bra att skriva ut (klicka på "Bilagor").

 
 
Höstens temakvällar om god man/ställföreträdare

Dina erfarenheter är viktiga!

Under 2019 är god man/ställföreträdare ett prioriterat område för FUB. Vi har fem kvällar med tema god man/ställföreträdare på fem orter. Under våren var vi i Linköping och Hässleholm. I höst ses vi den 10 september i Borlänge, den 8 oktober i Luleå och den
5 november i Stockholm.

Välkommen med din anmälan!

Anmälan till Borlänge den 10 september stänger 3 september. Klicka här för att anmäla dig - redan idag!

Syftet med temakvällarna är att i workshopform samla in medlemmarnas erfarenheter av att själv ha god man/förvaltare eller att vara god man. Det vi lär oss ska bli en rapport, som ska vara klar i början av år 2020.
 
Inre Ringens Inspirationshelg
- sista anmälningsdag 17 september!


Min Egen Kraft – Min Egen Röst

Till vår stora glädje håller författaren och föreläsaren, Amanda Malmberg invigningstalet på Inre Ringens Inspirationshelg!
Som många vet, siktar Amanda på att bli den första riksdagsledamoten med Downs syndrom – här kan man tala om att ha en egen kraft och en egen röst! Vi hoppas många Inre Ringen sektioner, lokalföreningar och länsförbund vill skicka deltagare till Inspirationshelgen. 
Observera att antal platser till Inspirationshelgen är begränsade, först till kvarn gäller. Mer information och anmälan på FUB:s webbsida (klicka).

Välkommen! 
 
FUB:s Eva Borgström om krisberedskap i Heja Olika

Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på Riksförbundet FUB berättar i artikeln vad kommuner och privata utförare bör göra för att ha beredskap om det till exempel blir elavbrott. Hon ger också tips på frågor som enskilda med funktionsnedsättning och deras anhöriga kan ställa till gruppbostaden/servicebostaden eller assistansanordnare. 

"Inför nästa kris: Viktigt att själv ta reda på vilken beredskap som finns".
 
Harald Strand om kommunernas ansökan om habiliteringsersättning 2019

För andra året i rad får de kommuner som vill extra pengar till habiliteringsersättningen. Men en del struntar i att dela ut de pengar som var tänkta för deltagare i daglig verksamhet.
Jag förstår mig inte på de kommuner som inte tagit emot de garanterade pengarna. Det är pengar som skulle betyda mycket för vår målgrupp, som ofta är fångade i en fattigdom de inte själva kan påverka. Dessa kommuner borde helt enkelt skämmas! säger Harald Strand, FUB:s förbundsordförande. 
 
Ny studie om Försäkringskassans
handläggning av personlig assistans


I en ny studie från Linnéuniversitetet har forskare granskat Försäkringskassans handläggning av 100 utredningar av personlig assistans. Granskningen visar på problem med rättssäkerheten. Det förekommer exempelvis att Försäkringskassan inte låter den sökande eller dennes ställföreträdare komma till tals. Likaså splittras den sökandes aktiviteter upp, vilket gör att den tid som räknas in inte når upp till de 20 timmar som krävs för att få statlig personlig assistans.

Forskarnas slutsats är att LSS-lagens mål om goda levnadsvillkor inte beaktas när besparingsmål påverkar handläggningen. Den politiska målsättningen för funktionshindrade om delaktighet på lika villkor, byts i praktiken ut mot ekonomiska mål, säger Ulrika Järkestig-Berggren, en av författarna till rapporten Strategier för besparingar i Försäkringskassans utredningar av ansökningar om personlig assistans - förändringar i svensk funktionshinderpolitik.
 
Information om förbundskansliets arbetsgrupp om LSS
Eva Borgström, samordnare
Tel: 08 - 508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se