Bokpoolen, fortbildningstillfällen, Lunds yttrande över nationell biblioteksstrategi,
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nr:5 2019
 
Skolbibliotekscentralens bokpool
Som ni alla säkert känner till så skall Lunds kommun spara pengar. Ett av Kultur- och fritidsförvaltningens besparingsförslag är att SBC:s bokpool kommer att upphöra efter årsskiftet. Beslut om detta fattas på Kultur- och fritidsnämndens möte 14 november. Inget beslut är alltså fattat än. Skolbibliotekcentralens övriga verksamhet med konsultativt stöd för skolbiblioteksutveckling, omvärldsbevakning, nätverk och kompetensutveckling kommer att fortsätta oavsett.
Nätverksträffar
Nästa nätverksträff för skolbibliotek är 10/12. kl. 15.00-16.30. Vi återkommer med dagordning.

Fortbildning om Fake News, källkritik och källtillit
12/11 kommer Mathias Cederholm att hålla föreläsningen Från ”fake news” till ”Information disorder” – Om källkritik och källtillit i den digitala floden. Har du inte redan anmält dig kan du göra det via anmälningsformuläret.

Barnkonventionens dag med Titti Mattsson
20/11 berättar Titti Mattsson om hur Barnkonventionen påverkar svensk lag. Titti Mattsson är professor i offentlig rätt på Juridiska fakulteten i Lund och är särskilt intresserad av hur ålder används inom juridiken, till exempel barnrätt. Hennes forskning kan till största delen sägas vara tvärvetenskaplig och bedrivs inom ramen för nationella eller internationella forskarnätverk och forskarmiljöer.

Plats: Atriumgården på Lunds stadsbibliotek kl. 17.00.
Ingen föranmälan och gratis inträde. Tipsa gärna kollegor på skolan.


Skolbibliotek en del av skolutveckling
SBC brukar anordna ett eftermiddagsseminarium i början av varje vårtermin på temat skolbibliotek som en del av skolutveckling. Målgruppen är framför allt skolledare, rektorer, skolbibliotekarier och pedagoger och syftet är att informera, inspirera och visa goda exempel på hur skolbibliotek spelar roll i den pedagogiska verksamheten. 2020 års upplaga av Skolbibliotek en del av skolutveckling blir eftermiddagen den 30/1. Exakt tid och program för dagen meddelas så snart det är spikat.

Källtillit i skolans undervisning
Olof Sundin och Jutta Haider, Lunds universitet, har bidragit med material om Källtillit i undervisningen i Skolverkets Lärportal och modulen Kritisk användning av nätet. I den här delen förs ett resonemang om och ges flera exempel på varför källtillit behövs och hur det kan hanteras i undervisningen.
Läs mer


Lunds yttrande över nationell biblioteksstrategi
Kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun har lämnat in ett yttrande över Kungliga bibliotekets rapport Demokratins skattkammare. Förslag till en nationell biblioteksstrategi. Nämnden instämmer i att det behövs en rejäl satsning på stärkta skolbibliotek man tycker dock inte att förslaget om ett nationellt kunskapscenter är tillräckligt utan menar att utveckling bör ske även regionalt och lokalt. Det behövs exempelvis ett tydligt regionalt (och lokalt) samordnings- och utvecklingsuppdrag även när det gäller skolbiblioteken motsvarande det uppdrag som de regionala biblioteksverksamheterna har för folkbiblioteken. Nämnden framhåller även att Lunds kommun kan bidra med unik kompetens kring förskolebibliotek och ett väl utvecklat samarbete mellan folk-, skol- samt förskolebibliotek.
Läs mer


Kolla ditt skolbibliotek!
Vi har skickat ut en egen version av Skolinspektionens enkät Kolla ditt skolbibliotek till de kommunala grundskolebiblioteken! Det är ett verktyg tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur skolbiblioteket används på skolan. Enkäten ger oss en uppfattning av hur det ser ut i Lund och vi skulle uppskatta om du som fått enkäten kan ta dig några minuter att besvara de 12 frågorna. Enkäten är anonym. Har du inte kvar mailet – kontakta sbc@lund.se så skickar vi ut länken igen.