Vi erbjuder Lokalvårdsutbildning
PRYL blended i Nossebro
 

Datum: 15 + 22 + 30 oktober
 
Certifiering: 6 november
 
Utbildningen
 
Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha vilket leder till att du känner dig tryggare i din yrkesroll när du utför arbetet på ett korrekt sätt. 

God lokalvård bidrar till att förhindra allergi- och smittspridning, förbättra arbetsmiljön för de anställda samt till att lokalerna underhålls. Kunskap om hur ofta man ska städa, eller vilka städmetoder som ska användas är inte alltid självklara men det finns regler och riktlinjer som ska följas för att städningen ska uppfylla de krav som ställs, vi ger dig förutsättningarna för att lyckas med ditt arbete.

Blended learning
 
Blended learning erbjuder det bästa av två världar. Bra e-learningkurser i kombination med givande samlingar ger de absolut bästa inlärningsresultaten.

Blended utbildning är inte bara en kostnadseffektiv metod, där arbetsfrånvaron reduceras, utan även ett modernt sätt att kombinera traditionell lärarledd utbildning med en webbaserad utbildning via dator, mobil eller läsplatta.

Mellan de tre lärarledda träffarna kan deltagarna läsa i den takt som passar dem, var och när de själva önskar och allt material kan repeteras vid behov. Målet är att alla ska ha samma förkunskaper inför de lärarledda utbildningstillfällena och på så sätt kan både inlärningseffekten och behållningen av utbildningen höjas för alla inblandade. Det leder även till att de lärarledda lektionerna blir mer fokuserade och ger större utrymme till diskussioner och grupparbeten.
Steg 1 - Lärarledd, 1 dag
 
 • Uppstart och utdelning av elevmaterial
 • Metodik och pedagogik e-learn/ självstudier
 • Städningens grunder
 • Genomgång av kursupplägg samt vad som ska läsas och övas på till nästa träff
Steg 2 - Självstudier
 
Mellan träffarna genomför eleverna självstudier med hjälp av vår e-learn plattform samt vår utbildningsbok. Borago erbjuder support mellan träffarna. Uppstart och utdelning av elevmaterial.
 
Steg 3 - Lärarledd, 1 dag
 
 • Repetition och genomgång av självstudier
 • Huvudgruppsindelning
 • Hygien
 • Praktisk moppteknik
 • Praktisk golvvård
 • Golvidentifiering
 • Genomgång terminologi
 • Genomgång inför certifiering
   Steg 4 - Självstudier
    
   Mellan träffarna genomför eleverna självstudier med hjälp av vår e-learn plattform samt vår utbildningsbok. Borago erbjuder support mellan träffarna. Uppstart och utdelning av elev-
   material.
    
   Steg 5 - Lärarledd, 1 dag
    
   • Repetition och genomgång av självstudier
   • Repetition golvidentifiering
   • Repetition huvudgruppsindelning
   • Genomgång av minitest som alla genomfört under självstudierna
   Steg 6 - Certifiering, 1/2 dag
    
    
   Datum
    
   15 + 22 + 30 oktober
   Tid: 09.00-16.00

    
   Plats
    
   Nossebro
    
   Pris utbildning
    
   8 400 SEK per person exkl. moms.

   I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika. Borago förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet understiger 10 personer.
   PRYL-certifikat
    
   Som bevis på att deltagaren har tillgodosett sig utbildningen genomförs ett kunskapstest. Godkänt resultat leder till PRYL-certifikat.

   Pris: 3 100 SEK per person exkl. moms

    
   Certifieringsdatum 
    
   6 november
   Tid: 10.00-13.00
    
   Nedan finner du vad vi som Sveriges ledande kunskapsleverantör erbjuder mer för utbildningar och tjänster mot lokalvårdsbranschen.
    
    
   Öppna kurser
    

   Vi erbjuder öppna kurser inom lokalvård och nedan finner du ett urval av höstens kursdatum och orter.
   Gå till alla höstens kurser
   Företagsinterna kurser
    

   De flesta av våra utbildningar sker företagsinternt, det vill säga att vi kommer till kunden och håller en utbildning utifrån dennes önskemål.
   Kontakta oss för offert.
   Städakademin
    

   I vår nya satsning som heter Städakademin erbjuder vi distanskurser samt utbildningsabonnemang.
   Nyfiken på framtidens lärande som samtidigt är kostnadseffektivt? Läs mer här.
    
   Vad säger deltagarna om våra utbildningar?
    

   Är du nyfiken på hur en typisk kursutvärdering ser ut efter kursen, ja då läser du vidare:)
   ...
   Hur upplevde du kursupplägget?
   "Bra dialog innan utbildningen ledde till skräddarsydd utbildning."

   Vad anser du om Borago som arrangör av kursen?
   "Proffessionellt bemötande med härlig ton och humor. Bra lokal, mat och presentationer."

   Vad anser du om utbildarens förmåga att framföra kursen?
   "Erfarenheten lyser igenom! Topp!"

   Vad anser du om utbildarens engagemang?
   "Det är tydligt att utbildaren gillar sitt jobb och har bred kompetens. Visar även intresse för våra tankar och problem."

   Hur upplevde du kursen som helhet?
   "Den innehöll det vi sökte!"
    
   Vi ser fram emot att utbilda just dig och dina kollegor.
   Välkommen med din bokning!