Nuläget: 129 case, 90 avslutade och 14 införda.
Vi har fått in 132 case. 100 är avslutade varav 15 är överlämnade till verksamhet för fortsatt utveckling.
 
Hur förnyar vi det offentliga Sverige?
 

Under nationella Innovationsveckan kommer Idésluss Sundsvallsregionen att bjuda på en webbsänd frukoststudio. 

Du kan delta på plats (endast anmälan) eller se livesändning på webben. Program och anmälan.
 
 
Innovationsveckan
30 september - 4 oktober
 

Vill du veta mera om vad som händer under SKL och Vinnovas innovationsvecka? Där hittar du seminarier och aktiviteter under hela vecka 40.

www.innovationsveckan.nu
 
 
Idéslussen har en certifierad innovationsledare!
 

Du kanske vet vad en projektledare eller en kvalitetsledare gör. Men vad gör en innovationsledare?

Nu finns det en internationell ISO-standard, 56002. Den ger stöd för hur man arbetar systematiskt med ledarskap, kultur, processer, mätetal, verktyg, roller, ansvar och resurser som tillsammans skapar innovationsförmåga.

Eva-Marie Blusi Tyberg som leder arbetet i idéslussen är en av de första i världen som genomgått en certifiering, snart hoppas vi bli flera!
 
Nu flyttar vi ihop med kvalitet och digitalisering
 

Från och med den 1 september ingår Idéslussen i en ny avdelning, "Digitalisering och innovation," på kommunstyrelsekontoret. Du når oss på samma sätt som tidigare.