Rådgivning inom ekonomi, affärsjuridik och affärsutveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Sunda tankar
 
Bo Svensson, VD
Äntligen höst! För många av oss börjar nu arbetet på allvar. Själv tar jag semester under hela september, trots de oroliga tiderna med Trump, Brexit och en hotande lågkonjunktur. När börsoron sprider sig finns det anledning att tänka över hur man skall sprida sina risker och helst minimera dem.
Linköpingsbaserade Spiltan fonder rekommenderar givetvis investeringar i fonder men även i olika investmentbolag för att få riskspridning. Bland investmentbolagen pekar de på tre favoriter. INVESTOR, Wallenbergssfärens hjärta har förutom traditionella innehav i bank (SEB) även innehav i Ericsson. De har via holdingbolaget Patricia Industries ett antal onoterade bolag som ger dem kassaflöde och riskspridning. 
LUNDBERG är en stor spelare som bland annat äger fastigheter direkt, men även via Fastighets AB Hufvudstaden. Stora innehav i noterade bolag och i Holmen som äger och förädlar skog. Huvudägare i LATOUR är Gustaf Douglas. Han har lyckats välja riktigt duktiga företagsledare och har därigenom stora innehav i Assa-Abloy och Securitas. Bland annat har han under Jan Svenssons ledning byggt upp en stark industrigrupp med bra kassaflöde. Titta gärna på en analys av aktiens utvekling under  de senaste 10 åren. Riskspridningen till mark och fastigheter är mycket intressant och behandlas här nedan.
 
Fast egendom som riskspridning 
 
De flest känner till Nobelpriset och den glans som hänger samman med pristudelningen. Men inte alla känner till att förvaltningen av Nobels arv sköttes med yttersta försiktighet under mycket lång tid. Risken i förvaltningen skulle vara minimal och det ledde till att priserna i löpande penningvärde försämrades. Som lägst var prissumman 1919 och motsvarade då bara 28 % av värdet 1901. Sedan dess har förvaltningsmodellen bytts ut.
Den tillämpade förvaltningsmodellen används vid de båda amerikanska universiteten Harvard och Yale, och modellen kallas ibland för Harvard-modellen och ibland för Yale-modellen. Den innebär en blandning av tillgångar bestående av aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Det ger god riskspridning. Nu har det norgebaserade Arctic Securities, en investment bank, startat upp en intressant form av investering.  I korhet går den ut på att hitta en mycket stor fastighet med bra hyresgäster och/eller god potential. Fastigheten sätts i eget bolag som kan noteras och sedan förhandlar man fram en belåning på i normalfallet 60 % och resterande blir aktiekapital. Utdelningen kan bli så hög som 10.5 % och till det kommer eventuell värdestegring som tillfaller aktieägarna. När aktien är noterad kan den ägas via kapitalförsäkring eller ett ISK-konto. Om intresse finns kan vi under hösten erbjuda ett möte för intresserade på vårt kontor med en representant från Arctic. Kontakta tanja.borisdotter@sundaffarsbyra.se eller maila direkt till Robert Granström på Arctic robert.granstrom@arctic.com
 
LokalOdlat AB är i är en ny nisch som kräver innovativa lösningar    
 
Få av oss har undgått klimatfrågan de senaste åren. Flera innovativa lösningar har poppat upp. Ibland har det varit utopiskt men spännande. LokalOdlat är ett sätt att få frön och groddar att växa under mycket god kontroll och utan användande av jord eller tillsatser. Dessutom så lokalt att transporter minimeras och groddarna är garanterat färska och fräscha vid leverans. Nu är den första installationen på plats i Åkersberga och tanken är att den ska  följas av flera runt om i Sverige. Företagsledningen är mycket positiv och tror på en snabb expansion.
LokalOdlat AB, ett bolag grundat av Sund Affärsbyrå där vi varit behjälpliga i uppstartsfasen med alla de behov som det innebär. I den snabba expansion som vi befinner oss i krävs genomtänkta och fungerande lösningar för administration och redovisning. Konsum och ICA har visat intresse och ICA kräver bland annat elektronisk fakturering vilket i sin tur förutsätter elektroniska fraktsedlar. Redovisningssystemet blir företagsledningens informationssystem. Det ställer höga krav på smarta lösningar och på ett system som klarar stark expansion.
”Det är en intressant utmaning med nytänkande inom såväl odling som distribution” säger Tomas Öberg på Sund Redovisning som hanterar projektet. Behöver ni hjälp med en kvalitativ och kostandseffektiv lösning, så tveka inte att kontkta oss, avslutar han med.