Kundnytt flerbostadshus
Kretslopp och vatten
 
Farligt avfall-bilen kör på igen
Hitta FA-bilens hållplatser på kartan och uppmana hyresgäster och boende ta sig dit. Till FA-bilen kan de lämna sitt farliga avfall och mindre elektronikprylar. De kan också lämna användbara saker till Emmaus Björkås bil, som följer FA-bilen i spåren.
Här kan du hitta skyltmaterial du kan använda.
 
Återvinningspråmen lägger snart till

Göteborg har fått en ny typ av återvinningscentral – i form av en pråm med containrar som lägger till vid fem kajplatser mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron. Hit kan du som har fastigheter nära älven hänvisa dina boende. Läs mer om pråmen, och var och när den lägger till för att ta emot det mesta som går att återvinna eller återanvända, på goteborg.se/atervinningspramen.
 
Vår nya uppsökande kundsamordnare är på plats
Edit Eliasson är vår nya kundsamordnare och hon kan stötta och underlätta för dig som äger eller arbetar med flerbostadshus. Edit kan hjälpa till med utbildning av personal och ordna med att våra miljöinformatörer besöker bostadsområden. Hon lyssnar till dina behov och önskemål. Läs mer här
 
Nya regler för fettavskiljare kan påverka dig
Har du restaurang eller kafé i din fastighet? Då ska du vara uppmärksam på att nästa år ändras våra avfallsregler när det gäller fettavskiljare. Från och med 1 januari ska alla fettavskiljare tömmas minst sex gånger per år, i stället för minst två, som det är nu. Ändringen görs automatiskt, men du kan söka söka dispens. Det kommer mer information här senare under hösten.
 
Kom med synpunkter på ny avfallsplan senast 30 september
Förslag till ny avfallsplan har tagits fram i Göteborgsregionen. Den ska ersätta planen som löper ut  nästa år, 2020. Avfallsplanen ska ange mål och åtgärder för hur avfall ska tas om hand och förebyggas i kommunen. Planen ska även innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning. En avfallsplan är ett lagstadgat kommunalt styrdokument som beslutas av kommunfullmäktige.
Du som är fastighetsägare eller sköter fastigheter kan komma med synpunkter på den nya planen fram till 30 september 2019. Synpunkterna skickar du till Kretslopp och vatten märkt med diarienummer 0096/18.
Här kan du läsa om avfallsplanen på goteborg.se. Kontakta Anna Hjort, 031-368 7157, om du har frågor.
 
Kontakta Kretslopp och vattens kundservice
Öppettider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 7-16
Onsdag 9-16
Stängt på helger och röda dagar

Telefon
031-368 27 00

E-post
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
Du får det här nyhetsbrevet eftersom du är kund hos Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
Vill du inte ha fler utskick? Avregistrera dig här