Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Notiser från SKL:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om pågående och slutförda FoU-projekt, genomförda och kommande arrangemang, inspiration från en medlem samt några axplock från omvärlden.
 
 
Pågående FoU-projekt
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter.
 
Uppdatering av gränsdragningslistor för kommuner och regioner
 
FoU-fonderna för Kommunernas fastighetsfrågor respektive för Regionernas fastighetsfrågor (kallad Fastighetsrådet) har tagit beslut om gemensam finansiering av projektet, som kommer att pågå under perioden september 2019–april 2020.

Projektet syftar till att uppdatera SKL:s två befintliga gränsdragningslistor för fördelning av ansvaret och kostnaderna för drift, skötsel och underhåll av kommunernas och regionernas verksamhetslokaler. Projektets styrgrupp beslutar om projektets slutliga leverabler och leveransformat.

Efterlysning: Medverkande från kommuner och regioner sökes till styrgrupp respektive referensgrupp. Vi vill gärna komma i kontakt både med er som tidigare medverkat till att ta fram gränsdragningslistor och er som just nu har det högt upp på agendan.

Kontakt för mer information och intresseanmälan: Bo Baudin
 
Slutförda projekt
 
Publicerat under sommaren 2019
 
Du har väl inte missat att SKL har publicerat FoU-rapporter under sommaren i webbutiken.

Beställarvänlig samverkan i byggentreprenader

Gäller LOU vid hyra av lokal?

Bygga vackert
 
 
Arrangemang och utbildning
 
Ta chansen – Politikerutbildning 2019 på Scandic Foresta, Lidingö 15-16 oktober
 
Ändamålsenliga lokaler i kommuner är avgörande för att verksamheten ska ge största möjliga nytta för medborgarna och bidra till en bra arbetsmiljö för personalen. Som förtroendevald har du ett avgörande ansvar för att lokaler och fastigheter förvaltas och utvecklas på ett sätt som är kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Sveriges kommuner äger och förvaltar tillsammans cirka 56 miljoner kvadratmeter verksamhetslokaler. För en kommun kan kostnaden för lokaler ligga på runt 20 procent av skatteintäkterna. En strategiskt genomtänkt utveckling av fastigheterna är därför en viktig faktor i hanteringen av kommunernas ekonomi. Det är även en betydande klimat- och energifråga – med stor potential!

Arrangör är SKL:s FoU Fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Målgrupp: Politiker med ansvar för kommunens fastighetsverksamhet. Vi ser gärna att du som politiker tar med dig din ansvariga tjänsteman. Kursen är både för dig som är ny i ditt politiska uppdrag och för dig som vill utveckla din kunskap ytterligare.

Kostnad: 7500 kronor/person exklusive moms för medlemmar i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. 8500 kronor/person exklusive moms för icke medlemmar i FoU-fonden. Förutom 2 dagars konferensprogram ingår även måltider och hotellrum för en natt på Scandic Foresta.

Anmälan: Anmäl dig här. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Sista anmälningsdag är 13 september. Om det finns platser kvar går det bra att anmäla sig.

Information: För frågor om utbildningens innehåll: Leif Walterum, leif@walterum.se
För frågor kring anmälan SKL Resurs- och konferenssektion, konferens@skl.se, 08-452 70 00. För frågor rörande medlemskap i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor kontakta Bo Baudin, SKL, bo.baudin@skl.se.

Inom fastighetsgruppen ansvarar Bo Baudin, bo.baudin@skl.se, för Politikerutbildning 2019.
 
Fördjupningsdag i upphandlingsjuridik
 
SKL genomför en fördjupningsdag i upphandlingsjuridik. Konferensen behandlar frågor med hög aktualitet som har anknytning till den offentliga upphandlingen.

Välkommen den 24 september 2019 i Stockholm
 
Kunskapsbaserad vårdarkitektur – den läkande arkitekturen
 
Missa inte seminariet om vårdarkitektur den 14 november 2019 kl. 10.30-11.50 (seminarium 139) på Kvalitetsmässan i Göteborg.

Det finns en ny medvetenhet och kunskap om att stödjande vårdmiljö är en viktig del av hälso- och sjukvården. I takt med ökade investeringar i vårdbyggnader ökar behovet av kunskap om vårdens arkitektur som stöd till vårdens uppdrag. God arkitektur och stödjande vårdmiljö kan bidra till vinster genom till exempel förkortade vårdtider, minskad smittspridning och ökat välbefinnande hos patienter, närstående och personal. Vad stödjer och vad hindrar möjligheterna att skapa god vårdarkitektur idag?

Göran Lindahl, docent Chalmers, Helle Wijk, professor Göteborgs universitet och Petter Bengtsson, CEO Zynka BIM AB.

Moderator: Helén Örtegren, SKL.

Mer information på Kvalitetsmässans webbplats
 
 
 
Mer information från SKL
 
Solcellssystem via SKL Kommentus Inköpscentral
 
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) arbetar med att ta fram ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för köp av solceller. Syftet är att underlätta för offentliga kunder att göra en kvalitetssäkrad upphandling av solcellssystem med kvalificerade leverantörer.  

Offentliga verksamheter som är intresserade av att använda sig av det kommande avtalet och bli pilotanvändare erbjuds 10 konsulttimmar hos extern konsult under införandet av solcellssystem.

Läs mer på SKI:s webbsida eller kontakta kategoriansvarig Jan Jäderberg, jan.jaderberg@sklkommentus.se eller ansvarig upphandlare Pernilla Jönsson, pernilla.jonsson@sklkommentus.se.
 
 
Inspiration från medlemmar
 
Region Dalarna – Film om krisberedskap
 
Vet du vad som händer inne på ett sjukhus när det sker en allvarlig olycka? Region Dalarna har tagit fram en film om just detta.

Se filmen här
 
 
Efterlysning från en medlem
 
Tanums kommun söker referensobjekt/-ytor för fritidsgård och skolbibliotek

Tanums kommun är en expansiv kommun som satsar på barn och unga. Det planeras att bygga skolor på olika orter framöver och då vill kommunen vara med och ha fritidsgården på plats på en gång. Fritidsgårdarna i Tanums kommun har ett mycket bra samarbete med skolan och vill fortsätta bygga på det. Därför behöver kommunen nu hjälp med hur andra kommuner har beräknat byggyta i samband med nybyggnation.

Har din kommun något relevant referensobjekt gällande fritidsgård och/eller skolbibliotek eller har tagit fram ytmått inför nybyggnationer, kontakta då gärna Birgitta Sparre, kultur- och fritidschef i Tanums kommun via e-post birgitta.sparre@tanum.se.
 
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
Nytt stödmaterial avseende kontinuitetshantering från MSB
 
MSB har tagit fram information och stödmaterial inklusive en verktygslåda för arbete med kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet. Framtaget material är generellt och MSB planerar att ta fram specialmaterial för kommuner och för regioner.

Läs mer på MSB:s webbplats
 
Nya möjligheter att söka stöd för klimatinvesteringar
 
I augusti öppnar Naturvårdsverket möjligheten att ansöka om investeringsstöd för lokala och regionala åtgärder för minskade klimatutsläpp. Det går även att ansöka om ett särskilt stöd för att installera laddningsstationer för elbilar.

Investeringsstöd från Klimatklivet
 
Folkhälsomyndighetens nya vägledningar om buller
 
Folkhälsomyndigheten har gett ut nedanstående tre e-publikationer om buller inomhus och höga ljudnivåer. Dessa e-publikationer ersätter handboken ”Buller – höga ljudnivåer och buller inomhus” som gavs ut av Socialstyrelsen 2008.
Arbetsmiljöverket inspekterar kemikaliehantering
 
Under hösten fortsätter Arbetsmiljöverket tillsynskampanjen om kemikaliehantering som påbörjades under hösten 2018. Vad gäller verksamheter inom regioner och kommuner är det främst praktiska delar i skolornas utbildning (exempelvis fordonsgymnasium och frisörutbildning) och skolornas kemisalar samt specialistläkarverksamhet inom öppenvård som kan komma att inspekteras.

Läs mer på SKL:s webbplats
 
Uppdaterade energikrav från Belok
 
Belok, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva lokaler, har uppdaterat och anpassat sina energikrav efter BBR25. Kravspecifikationen uttrycks både i krav på specifik energianvändning och krav på primärenergital. Kraven är formulerade i två olika nivåer, Nivå A och B, där nivåerna motsvarar cirka 30 respektive 20 procent lägre energianvändning jämfört med BBR25.

Belok har tagit fram sammanlagt nio olika kravspecifikationer
  • Krav på driftpersonal
  • Energikrav (nybyggnation och ombyggnation)
  • Krav på energisamordnare
  • Innemiljökrav
  • Krav för tilluftsdon i CAV-system
  • Krav SÖ-Styr och övervakning med bilaga 1 och 2
  • Samordnad funktionsprovning
  • Handbok Solceller på tak
  • Vägledning och kravspecifikationer Storkök
Kravspecifikationerna är utformade så att de kan bifogas till förfrågningsunderlag eller finnas som bilaga till kontrakt och avtal. Samtliga kravspecifikationer får användas kostnadsfritt, men på användarens eget ansvar.

Du hittar Beloks alla kravspecifikationer här
 
 
Offentliga fastigheters webbplats
 
 
 
SKL:s webbutik
 
Frågor om nyhetsbrevet
 
Frågor om nyhetsbrevet Offentliga fastigheter besvaras via e-post fastighet@skl.se