Välkomna till vårt nyhetsbrev om medborgardialog och medskapande!
 
Nu rullar en spännande höst igång fylld med aktiviteter. 

Denna vecka spelar vi in nya poddar som vi kommer att släppa under hösten.

Vi har en återträff för de som gått vår utbildning i omvärldskunskap och medborgardialog, det blir roligt att höra vad de har hunnit ta tag i på hemmplan.

Vi har också träffar på gång i våra nätverk för komplexa frågor och medborgarbudget.

Den 8 oktober bjuder vi in till en workshop kring deliberativa metoder som t.ex. "citizens jurys" , läs mer om detta nedan.Lena /Anders/ Malin och Nils
 
SKL: Workshop om medborgarjurys och andra deliberativa medborgadialoger
 
Sveriges Kommuner och Landsting och dess projekt Medborgardialog bjuder in till en workshop där vi får lära oss mer om hur paneler av slumpmässigt utvalda medborgare fungerar och hur vi går tillväga för att sätta upp en sådan på hemmaplan. I den här interaktiva och praktiska workshopen medverkar Jez Hall från Shared Future CIC.

Datum: den 8 oktober
Plats: Saturnuis Konferens, Hornsgatan 15
Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner med intresse för nya dialogformer och med grundläggande kunskap om medborgardialog.
Kostnad: 1 800 kr. ex. moms, kaffe och lunch ingår
Frågor: anders.nordh@skl.se
 
 
Knivsta: har du en idé om hur Knivsta kan bli bättre - lämna ett Knivstaförslag!
 
Knivstaförslaget är till för dig som bor eller verkar i Knivsta och som har en idé till politikerna om hur Knivsta kan utvecklas och förbättras. Du kan komma med egna förslag, rösta på andras förslag eller bara följa flödet av idéer på Knivstaförslagets digitala portal.
Förslag som får minst 100 underskrifter under 90 dagar kommer att behandlas. Knivstaförslaget är en möjlighet att föra fram och synliggöra din idé både för politiken och för invånarna.
 
Borås: Principer för medborgardialog
 
Medborgardialog är ett sätt att ta vara på kommuninvånarnas synpunkter på aktuella frågor. Dialog betyder samtal, och medborgardialogen är i grunden ett samtal mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. På så vis kan kommuninvånarna få inflytande också mellan valen, och de folkvalda får bättre underlag för beslut som ska fattas.
 
Medborgardialog innebär inte direktdemokrati. Dialogen är ett komplement till vår representativa demokrati, där valda politiker fattar besluten.
 
Medborgardialogen skiljer sig från brukardialogen, som mer eller mindre ständigt pågår mellan dem som använder kommunens tjänster och service och handläggare och andra tjänstemän i kommunens verksamheter.
 
Åre: Medborgarbudget i Kallbygden
 
Åre kommun har avsatt 300 000 kronor, via medel från Tillväxtverket, för aktiviteter som utvecklar Kallbygdens hållbara tillväxt och förbättrar företagsklimatet.

Mellan 14-31 mars fick vi in 20 idéer på utvecklingsaktiviteter. Mellan 28 maj-11 juni röstade 35 peroner, som antingen är skrivna i eller äger en fastighet i Kallbygden, på idéerna. Varje person hade 3 röster var att rösta på en idé eller fördela på flera idéer. De 105 rösterna fördelades enligt nedan.

Den idé som fick flest röster är idé 8: ”Kallbygdens intresseförening 2.0 - förstärka Kallbygdens intresseförening med arvoderade personer”
 
Strängnäs: Barnkartan
 
Var finns de bästa lekplatserna? Var kan man bada? Vilken är den roligaste pulkabacken? På Barnkartan hittar du barnens egna tips.

Barnkartan visar platser för lek och utomhusaktiviteter som barnen själva har pekat ut och tipsat om.


Under det stora kastanjeträdet utanför Multuem träffas varje år kommunens barn och kommunalråden Jacob Högfeldt och Monica Lindell Rylén för att barnen ska kunna prata med politikerna om frågor som de tycker är viktiga.

 
 
MUCF: Elitism eller engagemang - kunskapskonferens om det civila samhället
 
Tisdagen den 22 oktober 2019 är det dags igen för årets kunskapskonferens om det civila samhället. Kunskapskonferensen är ett årligt event där det presenteras aktuell forskning samt forskningsprojekt som rör det civila samhället. Forskare och praktiker från offentliga verksamheter och civilsamhället möts och kan byta erfarenheter.
  • Målgrupp: Tjänstemän och förtroendevalda från offentliga verksamhet och civila samhällets organisationer.
 
Oslo: Bydugnad – sammen om et smartere Oslo
 
Sammen med Coop, Telia, Entra, Fortum og Sopra Steria utvikler innovasjonsstudioet Reodor nye, intuitive og smarte løsninger for Oslo basert på innspill fra deg som innbygger. Har du en utfordring i byhverdagen?

Dette er bydugnad, og slik kan du bidra!
Hvordan kan vi gjøre Oslo til en smartere by? Med innspill fra deg og andre ønsker Coop, Fortum, Telia, Entra og Sopra Steria å utvikle nye løsninger for et smartere Oslo. Del dine byhverdagsutfordringer med oss, så løser vi det kanskje på dugnad!
 
Scotland: New Charter for Participatory budgeting
 


The PB Charter sets out seven key features of what a fair and high-quality PB process should be, accompanied by guiding statements which describe what those features should look like in practice.

The charter is designed to make sure that every PB process involves good-quality democratic participation, resulting in positive outcomes for everyone involved.

The charter is for everyone involved in a PB process, including: • people setting up a PB process to help them plan it properly; and • people taking part in a PB process to help them know what they should expect. The charter has been developed with people who have had experience of PB processes in Scotland, including those from equality groups, community organisations and public organisations.
 
 
 
 
SKL: Ny skrift - Medborgardialog i styrning, för ett stärkt demokratiskt samhälle
 
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit Projekt Medborgardialog med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i att utveckla medborgardialogen i styrning och verrksamhets-utveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.

Under dessa tolv år har projektet samarbetat med i princip alla kommuner, landsting och regioner och vi kan se att det skett en lovande utveckling i att skapa delaktighet för medborgarna som gör det möjligt att både få inflytande men också att ta ansvar för det lokala samhällets utveckling.

 
ISBN-nummer:978-91-7585-780-0
Utgivningsdag:2019-05-10
 
 
 
SKL: Ny skrift - Medborgardialog i komplexa frågor, erfarenheter från utvecklingsarbete 2015-2018
 
Detta är en skrift om medborgardialog i komplexa frågor.

Skriften beskriver varför kommuner och regioner behöver söka nya arbetssätt anpassade för den kontext vi lever idag, vilka konkreta principer som behöver prägla arbetet och en introduktion till en modell för medborgardialog i komplexa frågor.

Skriften presenterar erfarenheter från ett utvecklingsarbete 10 kommuner gjort tillsammans med SKL:s medborgardialogprojekt 2015–2018.

 
ISBN-nummer:978-91-7585-778-7
Utgivningsdag:2019-05-10
 
 
 
 
SKL: Ny skrift - Medborgarbudget, en världsomspännande modell för demokratiskt inflytande
 
Sveriges Kommuner och Landsting genom projekt Medborgardialog har under 10 års tid arbetat tillsammans med kommuner för att utveckla och pröva medborgarbudget. 

Syftet är att erbjuda medborgare att delta i prioriteringar av en del av budgeten. I denna skrift beskriver vi de olika stegen i modellen för medborgarbudget.

 
ISBN-nummer:978-91-7585-779-4
Utgivningsdag:2019-05-10
 
SKL: Dialogguiden
 
Vi har moderninserat vår webbsida www.dialogguiden.se

Nu behöver vi er hjälp med att fylla på med fler och nya exempel på medborgardialoger som genomförts i kommuner och regioner.

Det enklaste är att Du som har ett bra exempel skapar ett konto på dialogguiden och fyller i de uppgifter som efterfrågas för att beskriva den genomförda dialogen. Inna det publiceras tittar vi för att se att allt ser ok ut, i de fall något behöver kompletteras hör vi av oss till Dig.

Ni kan naturligtvis också kontakta oss direkt så hjälper vi till att publicera.

Frågor: anders.nordh@skl.se, nils.muthe@skl.se
 
Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre personer med funktionsnedsättning.
 

I satsningen Ålder är inget hinder efterlyser vi nu kraftsamlingar i hela landet - nära målgruppen. Målsättningen är att finansiera 100 nya projekt fram till år 2021.
Projekt som beviljas stöd inom ramen för Ålder är inget hinder ska bidra till att förbättra möjligheterna för äldre personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet. Hinder, såväl fysiska som strukturella, för delaktighet ska identifieras och rivas.


Det är ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som kan söka pengar för projekt- och lokalstöd. Offentliga huvudmän kan söka projektstöd, men då måste projektet drivas i nära samarbete med ideella föreningar.
 
 
SKL: Facebook grupp för medborgardialog
 
Medborgardialogprojektet har en facebookgrupp. Gruppen har skapats för att bolla frågor, tankar och idéer som rör arbete med medborgardialog i offentlig sektor. Alla som är intresserade av att bidra eller lära och lyssna är välkomna. Tanken är att vi tillsammans drar lärdomar för en bättre offentlig sektor.