Stöd för bättre digital arbetsmiljö
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kommunal räddningstjänst
står inför stora utmaningar
 
Den kommunala räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Det krävs en gemensam kraftsamling för att rekrytera fler brandmän.

Det skrev SKL:s ordförande Anders Knape tillsammans med MSB:s generaldirektör, Sobonas vd samt ordföranden för fackförbunden Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund i en debattartikel tidigare i somras.

Under hösten startar en rekryteringskampanj gemensamt framtagen av undertecknade parter.

Debattartikel: Sverige behöver fler deltidsbrandmän
 
 
Stöd för bättre digital arbetsmiljö
 
Nu finns Digi-ronden, ett nytt verktyg som hjälper er att förbättra den digitala arbetsmiljön.

Digi-ronden ger stöd att förstå vad digital arbetsmiljö är, vilken påverkan den har och hur man genom digital skyddsrond kan bidra till verksamhetens utveckling.

Digi-ronden är gemensamt framtaget av Suntarbetsliv och parterna. Syftet med verktyget är att det ska bli lättare att väva in frågorna om den digitala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Digi-ronden
Behörighetsreglering för den sociala barn- och ungdomsvården
 
Kommunerna har önskat hjälp med tillgång till kompletteringsutbildning för medarbetare som saknar socionomexamen och behörighet att arbeta inom barn- och ungdomsvården.

SKL inleder därför en upphandling av ett ramavtal av aktuella kurser. En förfrågan om att delta i upphandlingen gick ut i juli till samtliga kommuner.

Upphandlingen kommer utföras med hjälp av AffärsConcept.

Cirkulär 19:25
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
Bilden av stress behöver nyanseras
Under de senaste årtiondena har stress varit den arbetsmiljöfråga som exponerats mest i media. Stressrelaterade problem är vanliga och både forskare och debattörer talar om ett ökande samhällstempo

Den bild som målas upp i media är långt ifrån oproblematisk och vi behöver saklig och balanserad information. Det skriver Caroline Olsson i sitt senaste inlägg på Arbetsgivarbloggen.
 
 
Notiser
 
Rekryteringsläget för yrken med yrkeshögskoleutbildning
I en enkät har SKL frågat kommuner och regioner om rekryteringsläget för yrken med yrkeshögskoleutbildning. Efterfrågan på dessa yrkesgrupper är fortsatt hög.

De yrkesgrupper där det är svårast att hitta utbildad personal är bland annat vårdadministratör, bygglovshandläggare­/inspektör samt tandsköterska.
Rekryteringsläget - enkätsammanställning 2019
 
Seminarium - Hur lockar vi unga till välfärdsjobben?
Hur intresserade är unga av att jobba i skolan, vården och omsorgen? Hur ser deras drömarbetsgivare ut?

Det är bara några av de frågor som SKL låtit Ungdomsbarometern undersöka i en ny studie som presenteras på seminariet. Seminariet är gratis och kommer även att webbsändas. Sista anmälningsdag är 20 augusti.
Anmäl mig till seminariet 26 augusti
 
 
Temadagar om kommunernas kompetensförsörjning
I en serie temadagar med start i höst fokuserar SKL på hur kommunerna kan stärka sitt arbete med kompetensförsörjning.

Den första temadagen handlar om fler vägar till jobb och hur breddad rekrytering kan bidra till kommunens kompetensförsörjning.

Anmäl mig till den första temadagen 1 oktober
 
 
Arbetsmiljöverket inspekterar kemikaliehantering
Arbetsmiljöverket fortsätter den tillsynskampanj om kemikaliehantering som påbörjades under hösten 2018.

Vad gäller regioner och kommuner är det främst praktiska delar i skolornas utbildning, kemisalar samt specialistläkarverksamhet inom öppenvård som kan komma att inspekteras.

Föreskrifter och paragrafer som är i fokus vid inspektionerna
 
 
Yrkes-VM
På torsdag 22 augusti startar Yrkes-VM i Ryssland.

Jonna Mjörnell, undersköterska på Danderyds sjukhus, representerar Sverige och tävlar mot konkurrenter från hela världen i kategorin Health and Social Care. SKL, Kommunal och Vårdföretagen sponsrar Jonna Mjörnells deltagande

Läs Johannas sista blogginlägg innan tävlingsstart
 
Webbseminarium - Samverkan för friskare arbetsplatser
13 november bjuder centrala parter in till ett webbseminarium som anordnas under Kvalitetsmässan.

Under seminariet presenterar parterna forskning och stödfunktioner, bland annat från Suntarbetsliv, för hur lokala parter kan initiera eller utveckla egna strategier för låg och stabil sjukfrånvaro.
Seminariet är kostnadsfritt