Bygga och underhålla spår!
 
För dig som arbetar som förvaltare, projektör, byggledare eller kanske projekteringsledare av järnvägsspåret, erbjuder Trafikverksskolan ett flertal olika kurser. Här kan du läsa mer om några av de som äger rum framöver
Grundkurs sökning i BIS
 
BIS är Trafikverkets datasystem för att lagra och hämta information om banrelaterade anläggningar och händelser. I Trafikverksskolans grundkurs "Sökning i BIS" lär du dig att söka  och producera rapporter. 

Kursdatum:
2 september 2019, Ängelholm
20 april 2020, Ängelholm


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BABISGRUND
Ajourhållning i BIS
 
Kursen "Ajourhållning i BIS" är påbyggnadsutbildningen för dig som ska ajourhålla systemet (inrapportera förändringar i anläggningen).

För att tillgodgöra dig kursen, rekommenderar vi att du har erfarenhet av BIS och känner dig väl förtrogen med systemet. Du behöver också ha ett eget 90-konto.

Kursdatum:
3- 4 september 2019, Ängelholm
21-22 april 2020, Ängelholm


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BABISAJOUR
Projektering av kabelförläggning i kanalisation, mark mm
 
Är du förvaltare, projektör, byggledare, projekteringsledare eller byggentreprenör?

Kursen "Projektering av kabelförläggning i kanalisation, mark mm" ger dig en allmän information om kanalisation, förberedande markarbete, projektering och uppföljning.

För att tillgodogöra dig kursen behöver du ha erfarenhet av järnvägsprojektering och/eller arbete i järnvägsentreprenader eller praktisk erfarenhet av BEST entreprenader.

Kursdatum:
10-12 september 2019, Alvesta

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BAPKAB
Stabilitetspåverkande arbete i spår
 
Beställer du arbeten i spår eller spårområden?

Kursen "Stabilitetspåverkande arbete i spår" ger grunderna för vilka spårkomponenter som ingår i spåret och hur olika risker påverkas av arbete och ingrepp i spår. På kursen får du bland annat lära dig hur du ska utföra ibruktagandebesiktning efter spårarbeten. Du får också fördjupad kunskap om de bantekniska delarna av säkerhetsbesiktning enligt TDOK 2014:0240.

Kursdatum:
5 november 2019, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BASTAB
 
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.
TRAFIKVERKSSKOLAN
Box 1262
262 24 Ängelholm
www.trafikverksskolan.se
trafikverksskolan@trafikverket.se

010-124 30 30, kl 8:00-14:00
Besöksadress: Banskolevägen 11
Kursanmälan görs via formulär på vår hemsida eller via e-post med följande uppgifter: Kursdeltagarens namn, personnummer, e-post, EF-nummer,
beställarens företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-post, faktureringsadress.

Önskas logi för kurs i Ängelholm, ange ankomst- och avresedag och önskemål om boende (hotell, stuga, husvagnsuppställning).