Sommarens som gick
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Annons: Skolverket & SPSM Läsa, skriva, räkna Nu finns en garanti för rätt stöd i rätt tid
 
8 augusti
 
En lång ledighet går mot sitt slut och höstterminen är snart igång. Under sommaren har Skolporten kontinuerligt bevakat de senaste skolnyheterna och utspelen. I detta brev har vi valt ut det vi anser är det mest relevanta som publicerats, så att du hinner läsa ikapp innan det nya skolåret startar.

God läsning önskar Skolportens redaktion
 
 
 
IFAU: Individuella löner lockade inte fler lärare
 
Med införandet av individuell lönesättning ville man höja lärarnas löner och status. Men reformen verkar inte ha påverkat vilka som valde att bli lärare. Det visar en ny rapport från IFAU.
Skolvärlden
Arbetsmarknadseffekter av decentraliserad lönebildning. (pdf)
IFAU
 
DN granskar: Miljoner gick till skolor som staten stängde
 
Sedan sommaren 2018 har Skolinspektionen stängt sex grundskolor för att barnen inte får den utbildning de har rätt till. Skolornas ägare fått hundratals miljoner kronor av kommun och stat. I två fall har ägarna plockat ut miljonvinster innan skolorna havererat, visar DN:s granskning.
Dagens Nyheter
 
Annons Skolportens konferenskalendarium 2019
 
 
Ny forskning om skolor i utsatta områden
 
Skolor i utsatta områden är viktigare än man tidigare trott. En ny studie på skolor i Örebro visar att de fungerar som trygga hamnar samtidigt som de inte är mer problemtyngda än skolor i mer välbärgade områden.
Sveriges Television
 
Att publicera en studie som går på tvärs med den gängse bilden är inte lätt, konstaterar Håkan Stattin som är en av författarna bakom studien.
Sveriges Television
 
 
Lovskola gjorde fler elever gymnasiebehöriga
 
Lund nådde inte målet med 95 procent gymnasiebehöriga nior på de kommunala skolorna i år. Men över 75 procent av de elever som gick i sommarens lovskola lyckades bli behöriga.
Sydsvenska Dagbladet
 
 
Religiösa förskolor kan få skärpt tillsyn
 
Regeringens utredare Lars Arrhenius är beredd att föreslå tuffare tillståndsprövning – en prövning som även ska omfatta de cirka 200 religiösa förskolorna.
Svenska Dagbladet
 
 
Specialpedagogik i förskolan, 1-2 okt i Stockholm
 
Läs mer och boka din plats
För dig som arbetar med yngre barnen i behov av särskilt stöd! Med föreläsningar om bland annat språkstörning och flerspråkighet, barnet och hjärnans utveckling, små barn och trauma samt hur vi kartlägger och dokumenterar särskilt stöd i förskolans praktik. Välkommen!
Läs mer och boka din plats
 
 
Kraftig ökning av stöd till studenter med psykisk funktionsnedsättning 
 
Antalet studenter som har en psykisk funktionsnedsättning och som därför får hjälp med att klara sina studier har ökat stort de senaste åren.
Sveriges Television
 
 
Förskolerektorer får samma chans till fortbildning
 
Nu inför regeringen nya möjligheter för rektorer i förskola att utveckla sitt pedagogiska ledarskap.
Lärarnas tidning
 
 
Regeringens skolsatsning brann inne
 
Regeringens satsning för att få fler erfarna lärare till skolor i utanförskapsområden har gått trögt. Nu ska reglerna lättas.
Expressen
 
 
Alltfler förlorar studiebidrag på grund av skolk
 
Senaste läsåret fick rekordmånga elever studiebidraget indraget för att de skolkat för mycket, enligt nya siffror från CSN.
Sveriges Radio
 
 
Modersmål i fokus, 24 oktober i Stockholm
 
Läs mer och boka din plats
Välkommen till en heldag för dig som är modersmålslärare! Ta del av intressanta föreläsningar om bl.a. hur hjärnan bearbetar modersmål och andraspråk, resultatet från den nya statliga utredningen om modersmål och studiehandling på modersmål samt exempel på vad i modersmålsundervisningen som kan bidra till att stärka elevens övergripande skolprestation. Missa inte en skräddarsydd dag för dig!
Läs mer och boka din plats
 
 
Skolplikt och hemundervisning
 
Genom att vara utomlands längre perioder har föräldrarna Gustavsson undvikit att sätta sina barn i skolbänken. Det har resulterat i en sex år lång tvist om skolplikten med hemkommunen.
Sveriges Television
 
SVT har funnit flera svenska flerbarnsfamiljer som valt att undervisa sina barn hemma och där kommunerna försökt få barnen till skolan – utan framgång.
Sveriges Television
 
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Samtidigt finns forum på nätet där föräldrar som ifrågasätter det rådande systemet samlas och även tipsar varandra om hur man kan undervisa sina barn utanför den svenska skolan.
Sveriges Television
 
”Bor man i Sverige och har sina barn i här ska de gå i den svenska skolan”. Det konstaterar Anna Ekström (S) i en intervju med SVT Nyheter.
Sveriges Television
 
 
SKL: Bidrag för ökad likvärdighet riskerar att få motsatt effekt
 
Statens mångmiljardbidrag för att öka likvärdigheten i skolan riskerar att få helt motsatt effekt. Varningen kommer från SKL.
Svenska Dagbladet
 
 
Fler lärarassistenter ska anställas
 
Regeringen har beslutat om en statsbidragsförordning för att fler lärarassistenter ska anställas i skolan.
Utbildningsdepartementet
 
 
Nytt FoU-program: Studie- och yrkesvägledning i samverkan
 
Läs mer om FoU-programmet och anmälan här
Dags att utveckla kunskaperna kring hur studie- och yrkesvägledning kan fungera som ett verktyg för att öka elevers motivation för lärande! Ifous planerar ett FoU-program som riktar sig till skolhuvudmän som vill bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om vägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv. Den 1 oktober hålls en informationsträff för intresserade skolhuvudmän.
Läs mer om FoU-programmet och anmälan här
 
 
Rapport: Kommunala skolpolitiker tror inte på kommunens förmåga att kunna finansiera skolan i framtiden
 
En undersökning visar att nästan 9 av 10 kommunala skolpolitiker inte tror på sin egen kommuns förmåga att finansiera skolan i framtiden. Det är uppenbart att kommunerna inte klarar av huvudmannaskapet, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund och Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.
Aftonbladet
Hur ska grundskolan finansieras i framtiden? Läs rapporten från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund. (pdf)
Sveriges Skolledarförbund
 
 
Digitaliseringen av förskolan
 
Det är inte enskilda förskollärare som är ansvariga för den nya digitaliseringen. Det menar forskaren och skolutvecklaren Christian Eidevald.
Lärarnas tidning
 
Den 1 juli började den nya läroplanen gälla och nu är det obligatoriskt med digitala verktyg i förskolan. Detta kritiseras av barnläkaren Jörgen Landehag.
Aftonbladet
 
Gigantiskt experiment på små barn kallade en barnneurolog den obligatoriska digitaliseringen av förskolan. Lärarnas tidning låter experterna svara på kritiken.
Lärarnas tidning
 
 
Språkstörning, 6 november i Stockholm
 
Läs mer och boka din plats
Språket är nyckeln till kunskapshämtning - hur stödjer vi elever med språklig sårbarhet? Vilka insatser möjliggör språkligt lärande för alla elever? Hur ser relationerna ut mellan arbetsminne, språkinlärning och språkstörning samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Hur stödjer vi elever med flerspråkig bakgrund? Välkommen till en intensiv och givande heldag!
Läs mer och boka din plats
 
 
Skoldebatter i sommar
 
”Enligt den internationella TALIS-studien uppger 23 procent av svenska högstadielärare att elever med behov av särskilt stöd i skolan inte får den hjälp de behöver”, skriver Fredrik Malmberg och Tove Söderqvist Dunkers, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Aftonbladet
 
”Sverige lägger mycket tid och pengar på grundskolebetygen. I stället borde fokus ligga på gymnasieskolan, där urvalssituationen är avgörande för en större andel av eleverna”, skriver Alli Klapp, docent i pedagogik, och Anders Jönsson, professor i didaktik.
Dagens Nyheter
 
”En ny skola, mer välgörande för eleverna och för samhället. Debatten kan tyckas dagsaktuell, men visionerna går tillbaka fyra århundraden”, skriver Katarina Bjärvall, journalist och författare.
Dagens Nyheter
 
”Vuxenutbildningen inom lärarutbildningarna verkar inte ens medvetna om att det finns en separat läroplan för vuxenutbildningen”, skriver professor i vuxenpedagogik Andreas Fejes.
Dagens Nyheter
 
”Dagens betygssystem påverkar många elevers studiemotivation och psykiska hälsa negativt. Skolan måste kunna hantera elevers olika förutsättningar”, skriver professor Christopher Gillberg med flera.
Svenska Dagbladet
 
”Regeringen borde tillsätta ett nationellt skolpolitiskt råd, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.
Dagens Samhälle