Nationellt avtal för krissituationer klart
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nationellt avtal för krissituationer klart
 
SKL, Sobona och de fackliga organisationerna i välfärdssektorn är överens om ett nationellt avtal för krissituationer.

−Det är glädjande att vi nu har ett kollektivavtal som tydligt reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation, säger Joakim Larsson, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation.

Krislägesavtal
 
 
Kommunal räddningstjänst
står inför stora utmaningar
 
Det krävs en gemensam kraftsamling för att rekrytera fler brandmän.

Många av landets räddningstjänster har under senare år upplevt att det har blivit svårare att rekrytera och behålla deltidsbrandmän. Mer än hälften av räddningstjänsterna har problem att upprätthålla sin bemanning, och därmed också förmågan att rycka ut på larm. Samtidigt ser vi stora möjligheter och outnyttjade resurser.

Det skriver SKL:s ordförande Anders Knape tillsammans med MSB:s generaldirektör Dan Eliasson, Sobonas vd samt ordföranden för fackförbunden Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund.

Debattartikel: Sverige behöver fler deltidsbrandmän
Se seminarier från Almedalen
 
Under måndagen arrangerade SKL tre seminarier under Almedalen. Seminarierna var:
  • Skarpt läge - hur rustar vi oss mot det förändrade klimatet?
  • Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan
  • Nära vård – vad krävs för att klara omställningen av vård och omsorg?
Samtliga SKL:s seminarier går nu att se i efterhand.

Under Almedalsveckan deltar SKL i över 170 externa sammanhang. För att inte missa någonting, följ SKL på Facebook och Twitter!

SKL:s seminarier
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
Krislägesavtalet stärker Sveriges krisberedskap
Kommuner och regioner har ett särskilt ansvar för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Sjukvård, kommunikation och annan viktig samhällsservice måste fungera för att medborgarna ska vara trygga och säkra.

Det bästa är naturligtvis om krislägesavtalet aldrig aktiveras. Samtidigt behöver det finnas tydliga regler kring vad som gäller om och när krisen är ett faktum. Det skriver Jeanette Hedberg i sitt senaste inlägg på Arbetsgivarbloggen.
 
 
Notiser
 
Rapporter om modeller för kompetensutveckling
Nu släpps två rapporter som resultat av en större intervjuundersökning genomförd på uppdrag av SKL.

Bakgrunden är två partsgemensamma arbete mellan SKL och Vårdförbundet/Fysioterapeuterna respektive SKL och Vårdförbundet i samband med Huvudöverenskommelse (HÖK) 16.
 
Läs rapporterna
 
 
Förmåner inom sektorn
En ny upplaga av boken ”Mina förmåner” finns nu tillgänglig.

Boken visar vilka förmåner som finns inom sektorn och riktar sig främst till nyanställda medarbetare som går på AB. Boken kan även användas i andra sammanhang där det finns en önskan att lyfta förmånerna som finns i kollektivavtalen.

Beställ boken "Mina förmåner"
 
 
Se föreläsning om stress, hälsa och arbetsmiljö
Professor Hugo Westerlund på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet föreläser om medias bild av stress, om man blir sjuk av stress samt vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Föreläsningen spelades in 25 februari 2019.

Se föreläsningen i efterhand