Trafik och infrastruktur
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Ny skrift om peaktider i kollektivtrafiken
 
SKL har tagit fram en ny skrift om peaktider i kollektivtrafiken. Skriften handlar om hur peaktider i kollektivtrafiken kan hanteras. I skriften belyses två principiellt olika angreppssätt att minska peakutmaningen. Det ena sättet handlar om insatser som bidrar till att jämna ut resefterfrågan över dygnet. Det andra sättet fokuserar på olika sätt att minska effekterna av peaken.

Tanken är att de idéer och exempel som beskrivs ska kunna ligga till grund för diskussioner i t.ex. regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner, samt inspirera till att testa nya innovativa lösningar.

Skriften finns i SKL:s webbutik
 
Förslag för mer robusta bredbandsnät
 
Digitalisering av välfärden ställer ökade krav på robusta och tillförlitliga bredbandsnät. Samarbetsorganet Bredbandsforum, där SKL ingår, lämnar nu flera förslag för säkrare uppkopplingar.

Läs mer här
 
Almedalsseminarium om delad mobilitet 2 juli
 
Vad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Välkommen till Partnersamverkans seminarium under Almedalsveckan, där vi med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuterar nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering.

Läs mer här
 
Ny skrift
Förebygga suicid i fysisk miljö
 
 
SKL har tagit fram en skrift om hur kommuner kan arbeta med att förebygga suicid genom insatser i den fysiska miljön. Det kan handla om att sätta upp barriärer längs med broar, höga höjder, vägar och järnvägsspår men också om att göra platser mer trygga och attraktiva.

Förebygga suicid i fysisk miljö i SKL:s webbutik
 
Kurser och konferenser
 
Trafik och gatudagarna 14-15 oktober 2019
 
Trafik- och gatudagarna är en mötesplats för dig som arbetar med kommunal trafikplanering, trafikreglering, trafiksäkerhet samt drift och underhåll eller kommer i kontakt med dessa verksamhetsområden i ditt arbete. Målgruppen är framför allt tjänstepersoner och experter inom dessa områden. Även entreprenörer, leverantörer och konsulter är välkomna.

Tid: 14-15 oktober 2019
Plats: Clarion Stockholm, Ringvägen 98
Ort: Stockholm

Läs mer och anmäl dig här

KollA:s årskonferens 26 november
 
Lägg till 26 november 2019 i kalendern redan nu. Då är det dags för årets konferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.

Konferensen äger rum i Stockholm och det blir en dag fylld av nyheter, presentationer och diskussioner kring upphandlingsfrågor, modellavtal och avtalsprocesser för kollektivtrafik, såväl bussar som tåg.

Mer information