SKL:s nyhetsbrev om regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Stora Landsbygdskonferensen 2019 - Anmälan är öppen!
 
Den 15:e oktober arrangerar SKL tillsammans med Tillväxtverket Stora Lansdbygskonferensen 2019 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Under konferensen tar vi temperaturen på den nationella landsbygdspolitiken och samlar representanter från regeringen, myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhället.  Vi kommer även att erbjuda fördjupande seminarier inom tematiska områden som innovation, kompetensförsörjning, företagsklimat och digitalisering.

Anmälan är redan öpppen, se till att säkra din plats redan idag!

Mer information och anmälan finner du här
 
Regioner bör få större ansvar för landsbygdspolitik
 
Anders Knape (M), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.
Den 14:e juni tog SKL:s styrelse beslut om en skrivelse till regeringen där förbundet föreslår att ansvar och verktyg för landsbygdsutveckling bör flyttas från länsstyrelserna till regionerna.

- Att flytta ansvar för landsbygdsutveckling från länsstyrelserna till regionerna skulle stärka demokatrin och främja tillväxten. Medborgare får möjlighet att utkräva ansvar av förtroendevalda i närområdet, samtidigt som arbetet med landsbygders utveckling blir mer effektivt när politiska mål sätts utifrån lokala och regionala förutsättningar, säger Anders Knape (M), ordförande för SKL.

Förslaget innebär också att regionerna får bättre förutsättningar att ta ett helhetsansvar för länets utveckling.

SKL:s kommentar till skrivelsen hittar du här

SKL:s skrivelse hittar du här
 
Arbetet med hållbar utveckling stärks på regional nivå
Den 13:e juni beslutade regeringen att ge Tillväxtverket i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. För ändamålet avsätter regeringen 108 miljoner kronor under åren 2019-2022.

Medlen ska användas till att sprida erfarenheter och främja samverkan mellan regionerna samt statliga myndigheter med kunskaper om hållbar utveckling. Uppdraget ska redovisas till regeringen årsvis.

Läs mer om uppdraget här
Förslag för mer robusta bredbandsnät
Samarbetsorganet Bredbandsforum, där SKL är en av medlemmarna, lämnar nu flera förslag till regeringen för säkrare uppkopplingar med syftet att skapa robusta och tillförlitliga bredbandsnät.

- Bredbandsnäten har blivit en samhällsbärande infrastruktur. De används bland annat för att utveckla välfärden inom vården, skolan och omsorgen. Samtidigt finns det utmaningar med att garantera säkra uppkopplingar som måste hanteras, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

Läs mer om förslagen här
 
 
Innovationsveckan - En ny arena för innovationsspridning
Det finns mycket innovationskraft inom offentlig sektor idag, men vi behöver bli bättre på att sprida innovationerna. Nu tar SKL tillsammans med Vinnova initiativet och skapar en ny arena för innovation i offentlig sektor - Innovationsveckan.
Aktiviteter äger rum lokalt runt om i hela landet och nationellt via webbsändningar mellan den 30:e september och den 4:e oktober.

Läs mer om Innovationsveckan här
 
Stora Tillväxtkartläggningen 2019
 
En ny tillväxtkartläggning från Almi visar att 83 procent av landets små- och medelstora företag vill växa i någon grad. Över hälften av företagen har dessutom en hög eller mycket hög ambition gällande den egna tillväxten. Ytterligare trender som Almi noterat är att majoriteten planerar att öka sin arbetsstyrka, att exportmarknaden växer och att allt fler företag ser investeringar i hållbarhet och miljö som viktiga komponenter framåt.
Enkäten bygger på telefonintervjuer med 1250 verkställande direktörer runt om i hela landet, i företag med upp till 250 anställda. Enkätsvaren finns även nedbrutna på regional nivå.

Lär mer och hämta hem rapporten här
 
 
Inför Almedalsveckan 2019
 
Almedalsveckan pågår i år mellan den 30:e juni och den 7:e juli och arrangeras för den 51:a gången. Antalet registrerade evenemang under veckan har minskat något, men trots det förväntas över 3500 arrangemang gå av stapeln med nästan 1600 unika arrangörer.

SKL anordnar tre seminarier i Almedalen, med fokus på skola, vård och klimatförändringar.  Ett flertal regioner är också på plats och arrangerar seminarier kring frågor som berör deras verksamhet och uppdrag inom områden som arbetsmarknadspolitik, kompetensförsörjning, kollektivtrafik, hälso och sjukvård och cirkulär ekonomi.

Ta del av programmet till Almedalsveckan 2019 här

Ta del av SKL:s arrangemang under Almedalsveckan 2019 här
 
 
Ny rapport på gång  från SKL - Regionernas roll
SKL släpper efter sommaren en ny rapport som beskriver hur regionerna tar olika strategiska roller i det regionala utvecklingsarbetet. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om regionernas arbete med det regionala utvecklingsuppdraget och belysa de konsekvenser olika roller får för hur regionerna genomföra sina uppdrag.  Delar av rapportens innehåll har redan presenterats på bland annat Reglabs årskonferens och på SKL och Tillväxtverkets gemensamma konferens Regional Utveckling 2019.

Vill du veta mer om rapporten eller komma i kontakt med oss på SKL kan du vända dig till Helena Gidlöf på helena.gidlof@skl.se
 
Nyhetsbrevet tar sommaruppehåll
 
SKL:s nyhetsbrev om regional utveckling tar nu ett sommaruppehåll för att ladda batterierna inför hösten.
Vi hoppas ni som får brevet har har nytta av innehållet, men vi vill alltid se till att bli bättre på alla sätt. Har du några tips på saker vi borde ta upp i brevet? Eller kanske bara generella kommentarer kring brevets utformning och disposition? Berätta gärna för oss! Du når redaktören enklast på gustaf.rehnstrom@skl.se .

Tills vi hörs igen, trevlig sommar!