Gemensam strategi för en effektiv och innovativ välfärd
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Gemensam strategi för utveckling i en digital tid
 
För att underlätta för kommuner och regioner har SKL tagit fram en strategi och verktyg för digital utveckling.

– Strategins syfte är att skapa en gemensam riktning för kommuner och regioner, och erbjuda vägledning och förutsättningar där SKL kan stötta utvecklingen med bra förutsättningar, säger ordförande för SKL:s digitaliseringsberedning Daniel Forslund.
Gemensam strategi för utveckling i en digital tid
 
 
Krönika: Vi fortsätter att kratta manegen för en smartare välfärd
 
Jag är oerhört stolt över mina kollegor och vårens leveranser; strategin Utveckling i en digital tid, ställningstagande kring molntjänster och digital identitetshantering, ramavtal för bokning av kultur- och fritidsanläggningar och en hemställan till regeringen om att ändra kommunallagen för att möjliggöra automatiserat beslutsfattande. Bara för att nämna några!
Läs hela krönikan av Jenny Birkestad
 
 
SKL vill ha lagändring för automatiskt beslutsfattande
 
Kommuner och regioner behöver samma juridiska möjligheter som statliga myndigheter att utveckla verksamheten genom automatiserat beslutsfattande. SKL kräver en ändring av kommunallagen.
Lagändring för automatiskt beslutsfattande
Nacka kommuns robot Yasemin jobbar i tre verksamheter
 
I Nacka kommun har man börjat automatisera arbetsuppgifter som inte behöver utföras av en människa.
– Vi funderade tillsammans på vad vi skulle kunna automatisera, och valde att börja med att robotisera handläggningen av ansökningar till vuxenutbildningen, säger Malin Jacobsson, karriärvägledare.
När de bestämt sig för vad roboten Yasemin skulle jobba med tog programmeringen vid och nu jobbar roboten redan i tre verksamheter.
De skapade sin egen robotkollega
 
 
Innovationsveckan 30 september–4 oktober
 
Förberedelserna inför Innovationsveckan 2019 är nu i full gång – kommuner, regioner, statliga myndigheter, akademi, civilsamhälle och samarbetspartners bjuds in att delta och arrangera aktiviteter under veckan.
Innovationsveckan - Hela Sverige innoverar
 
 
Vinnare av Guldlänken 2019
 
Vinnare av Guldlänken 2019 är projektet ÖdiS för en bred satsning på ökad användning av öppna data.

ÖdiS är ett gemensamt projekt mellan alla 26 Stockholmskommuner.
Läs motiveringen
 
 
Kalender
 
Nationella e-hälsodagen 2019 – Save the date
eHälsomyndigheten arrangerar Nationella e-hälsodagen den 3 december 2019 i Stockholm.
Läs mer
Frukostseminarium om digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård
Frukostseminarium på SKL den 12 september.
Läs mer