Besökarenkät Sala Silvergruva 2019
 
Tack för att du tar dig tiden att besvara vår enkät! Dina svar kommer hjälpa oss att utveckla vår fina plats och för att kunna göra det är det viktigt för oss att veta vad just du gjort hos oss och vad du tycker!
 
1. Var bor du (permanent)? Ange postnr.
1B. Land (om annat än Sverige):
 
2. Jag definierar mig som: 
 
 
3. Min ålder är:
 
4. Vem reser du med (resesällskap)?
4B. Om annat sällskap - vilket?
 
5. Var besöket till oss huvudsyftet med din resa?
 
6. Ska du besöka någon mer plats i Sala kommun under din resa?
6B. Om ja - vilka platser?
 
7. Har du tidigare besökt Sala Silvergruva?
 
8. Vad gjorde du under besöket hos oss? 
Fler svarsalternativ möjliga.
8B. Om annat - vad?
 
9. Hur länge varade ditt besök hos oss?
 
10. Nu kommer ett antal påståenden. Ange i vilken utsträckning du tycker att de överensstämmer med din uppfattning!
                                                                                        1 = Instämmer inte alls  5 = Instämmer helt
2 1 3 4 5 Vet ej
Det är lätt att hitta information om Sala Silvergruva
Öppettiderna passa mig bra
Personalen håller hög service
Det är välordnat, rent och väl underhållet
Mat och fika håller hög kvalitet
Shoppingutbudet är unikt och intressant
Utsällningarna / Gruvmuseet är intressanta
 
11. Hur väl motsvarade besöket hos oss dina föväntningar?
                                                                                               1 = Inte alls       5 = Uppfyller helt
1 2 3 4 5 Vet ej
Hur väl motsvarade besöket hos oss dina förväntningar
 
12. Var fann du informationen om Sala Silvergruva som gjorde att du bestämde dig för att göra ett besök?
12B. Om annat - var?
 
13. Vad var du mest nöjd med under ditt besök hos oss?
 
14. Vad var du minst nöjd med under ditt besök hos oss?
 
SKICKA IN SVAR