Utbildningsnytt #160
 
Vill du bli lokförare?
 
Ansökan till Trafikverksskolans YH-utbildning till lokförare är i full gång. Utbildningen startar i mars 2020 och är på drygt ett år. I Ängelholm har vi totalt 35 platser och efterfrågan på lokförare runt om i landet är stor. Under 220 dagar läser du teoretiska kurser, utför praktiska övningar och gör LIA (Lärande i arbete) hos något av järnvägsföretagen i branschen.

Utbildningen bedrivs ofta i mindre grupper, exempelvis under färdighetsträningen i Trafikverksskolans tågsimulatorer.

Efter examen är du anställningsbar som förare hos någon av branschens järnvägsföretag. Där kommer du att få en kompletterande utbildning på de fordon du ska framföra.

För att läsa mer om behörighetskrav, läkarundersökning och urvalstester mm hänvisas till vår hemsida www.trafikverksskolan.se
Datorbaserade vägskydd
 
Alex är ett nytt datoriserat vägskydd som beräknas läggas ut i järnvägsnätet med start 2020. Trafikverket kommer att byta ut dagens vägskydd och av de 2800 som idag finns på den svenska järnvägen planeras det att bytas 100 anläggningar om året. I höst kommer man att placera ut 8 stycken anläggningar för att testa tekniken. Trafikverksskolan rustar sig nu med nya övningsanläggningar och utbildningar för systemet.
Kommande kurser
 
Grundkurs sökning i BIS
 
Trafikverkets datasystem för att lagra och hämta information om banrelaterade anläggningar och händelser.

Kursdatum: 2 september, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BABISGRUND
Ajourhållning i BIS
 
Påbyggnadsutbildning för alla de som ska ajourhålla systemen (inrapportera förändringar i anläggningen).

Kursdatum: 3-4 september, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BABISAJOUR
Grundläggande vinterväghållning - styra, leda med VViS
 
Styra och leda vinterväghållning inom statlig eller kommunal väghållning.

Kursdatum:
10-12 september, Uppsala
17-19 september, Umeå
24-26 september, Norrköping
1-3 oktober, Göteborg
15-17 oktober, Malmö
21-23 oktober, Uppsala 

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BVVVH-SL
Byggherreansvar enligt ellagstiftningen
 
Känna till aktuell ellagsstifning och regler vid upphandling av elinstallationer, drift- och underhållsarbete av elanläggningar.

Kursdatum: 15 oktober, Solna

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BEBYGGEL
Linjeblockering
 
Analysera signaltekniska kretsscheman samt utföra underhåll och felavhjälpning på linje och lastplatsblockeringsutrustning.

Kursdatum: 16-27 september, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BSLIB
På- och reparationssvetsning av räler och spårväxlar, rörelektrod
 
Reparationssvetsa räler, rälskorsningar, limmade korsningar och manganstålskorsningar.

Kursdatum: 23 september-4 oktober, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BBSPFCAW
Projektering av ATC
 
Grundläggande ATC-teori, ATC-systemets funktioner och projektera ATC.

Kursdatum: 23 september-4 oktober, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BSATCPR
Järnvägsteknik
 
Allmän järnvägsteknik för ingenjörer.

Kursdatum:
4-6 september, Ängelholm
16-18 september, Ängelholm
23-25 oktober, Ängelholm
6-8 november, Ängelholm
27-29 november, Ängelholm
10-12 december, Ängelholm

14-16 januari, 2020, Ängelholm
29-31 janauri, 2020, Ängelholm
5-7 februari, 2020, Ängelholm
26-28 februari, 2020, Ängelholm
4-6 mars, 2020, Ängelholm


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BAIÖ
Spårvägen i staden
 
Allmänna kunskaper kring spårväg: dess fordon, infrastruktur, spårtyper, underhåll och tillgänglighet.

Kursdatum:
15-16 oktober, Göteborg

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BASS
 

TRAFIKVERKSSKOLAN
Box 1262
262 24 Ängelholm
wwwww.trafikverksskolan.se
trafikverksskolan@trafikverket.se

010-124 30 30, kl 8:00-14:00
Besöksadress: Banskolevägen 11

Kursanmälan görs via formulär på vår hemsida eller via e-post med följande uppgifter: Kursdeltagarens namn, personnummer, e-post, EF-nummer,
beställarens företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-post, faktureringsadress.

Önskas logi för kurs i Ängelholm, ange ankomst- och avresedag och önskemål om boende (hotell, stuga, husvagnsuppställning).
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.