Signaltekniska kurser
 
För dig som önskar fördjupa dina kunskaper inom signalområdet erbjuder Trafikverksskolan ett flertal l kurser. Här kan du läsa om några av de som kommer att äga rum framöver.
För dig som behöver övernattning i Ängelholm finns en mängd olika möjligheter och Trafikverksskolan hjälper dig gärna, både för kortare och längre vistelser. Du kan välja mellan hotell, rum, lägenhet, hus, stuga, camping eller vandrarhem. Dessutom finns en husvagnsuppställning på skolans område. För mer information, kontakta oss på trafikverksskolan@trafikverket.se eller läs vidare på vår hemsida www.trafikverksskolan.se.
Linjeblockering
 
Kursen "Linjeblockering" bidrar till att öka dina kunskaper och förståelse för signaltekniska kretsscheman så att du ska kunna arbeta med underhåll och felavhjälpning av systemet. Under kursen kommer ni också att göra en orientering kring de väsentliga nyheter och förändringar som införts i signalsäkerhetsanläggningar i samband med en snabbtågsutbyggnad.

För att tillgodogöra dig kursen behöver du ha genomfört utbildningarna "Grundutbildning 1" (BSG1), "Signaltekniska principer och grunder" (BSGS) och "Signalställverk BV modell 59" (BSM59). Kursen är teoretisk men innehller även realistiska övningar som genomförs på Trafikverksskolans modellbana.

Kursdatum: 16-27 september, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BSLIB
Projektering av ATC
 
För dig som projekterar signalanläggningar erbjuder Trafikverksskolan kursen "Projektering av ATC". Under kursen går man igenom hur man projekterar signaler, hastighets- och orienteringstavlor, vägskyddsanläggningar och speciella funktioner. 

Kursdatum: 23 september - 4 oktober, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BSATCPR
Signaltekniska principer och grunder
 
Ska du arbeta med underhåll och driftsättning av signalsäkerhetsanläggningar?

Kursen "Signaltekniska principer och grunder" ger dig förståelse för på vilka grunder de signaltekniska anläggningarna är konstruerade och kunskap om vilka regler som styr säkerhetsstyrning inom svensk järnvägsdrift.

Du kommer bland annat att lära dig mer om TTJ, grundläggande trafikeringsregler och signalering, dimensionering av linjeblockeringsanläggningar, föreskrifter och bestämmelser som styr verksamheten, hur trafikeringsreglerna för stationer verkställs i olika typer av signalställverk, stlv -59,-65,-85 och 950.

Kursdatum:
14-24 januari 2020, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BSGS
ERTMS/ETCS i Sverige grund
 
För dig som vill veta mer om European Rail Traffic Management System (ERTMS) och European Train Control System (ETCS) erbjuder Trafikverksskolan kursen ”ERTMS/ETCS i Sverige grund”.

Du får under en dag lära dig mer om ERTMS och ETCS och hur dessa system fungerar i Sverige och information om de projekt som pågår i Sverige.

Kursdatum: 16 oktober, Stockholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BSERTMSG
 
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.
TRAFIKVERKSSKOLAN
Box 1262
262 24 Ängelholm
www.trafikverksskolan.se
trafikverksskolan@trafikverket.se

010-124 30 30, kl 8:00-14:00
Besöksadress: Banskolevägen 11
Kursanmälan görs via formulär på vår hemsida eller via e-post med följande uppgifter: Kursdeltagarens namn, personnummer, e-post, EF-nummer,
beställarens företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-post, faktureringsadress.

Önskas logi för kurs i Ängelhom. ange ankomst- och avresedag och önskemål om boende (hotell, stuga, husvagnsuppställning).