Oro för sämre stöd 
 
Det finns en stor oro bland kommunerna för sämre stöd till de arbetssökande och för en ökning av ekonomiskt bistånd. Det visar SKL:s enkät om förändringarna av arbetsmarknadspolitiken.
 
Nytt förslag från SKL för att bryta biståndsmottagande
 
SKL har lämnat in ett förslag till regeringen på ett nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem i syfte att minska långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd.
 
Fler nyanlända i arbete tack vare extratjänster
 
Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter två år i etableringsprogram ökade kraftigt 2018. Uppgången beror främst på kommuner och regioners möjlighet att anställa på extratjänster.
 
Samordningsansvaret för nyanlända bör ses över
 
SKL har överlämnat en skrivelse till regeringen om att flytta samordningsansvaret från Arbetsförmedlingen till kommunerna.
 
Stöd för kommunerna i arbetet med aktivitetsansvaret
 
Skolverket har i uppdrag att erbjuda stöd till kommunerna i genomförandet av aktivitetsansvaret. På deras webbplats finns stöd för planering, genomförande och utveckling av arbetet. Där går också att anmäla intresse för kostnadsfritt stöd för verksamhetsutveckling.
 
Agenda för integration
 
Anmäl dig till en konferens om integration
Den 6-7 november 2019 äger Agenda för integrations första konferens rum.  Medverkar gör bland annat Jan Eliasson och Bi Puranen. 
Webbsändning
Senaste webbsändningen från Agenda för integration tar bland annat upp nyheter om etableringsuppdraget, SKL:s skrivelse till regeringen, tolkutredningen och ny statistik.
 
Konferenser
 
Arbetsintegrerande sociala företag
Välkomna till en nytänkande och inspirerande dag med fokus på arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Mer information och fullständigt program kommer i början på september. Programmet kommer även att webbsändas.
Anmäl dig till höstens idékonferenser
På årets konferenser, som äger rum den 23 och 27 september, lägger vi fokus på samverkan och kommunernas framtida roll utifrån nya förutsättningarna inom arbetsmarknadspolitiken.
 
 
 
 
Om arbete och integration
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Har du tips på ämnen eller synpunkter/frågor kring innehållet? Kontakta: Johanna Kreicbergs

Nyhetsbrevet ges ut av arbetsmarknadssektionen som är en del av SKL:s avdelning utbildning och arbetsmarknad.
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL. Dina rättigheter som registrerad