Fullmäktige och revisionen
 
Välkommen till en utvecklingsdag, där fullmäktiges presidium och revisorerna från kommunen eller regionen deltar tillsammans!
Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som granskar på fullmäktiges uppdrag. Granskningen ligger till grund för ansvarsprövningen, men ger också bidrag till utveckling av verksamheten i kommunen eller regionen. Med sin granskning kan revisorerna bistå fullmäktige i uppdraget att följa upp och utveckla organisationen och verksamheten. Under utvecklingsdagen belyser vi kärnfrågorna och ger rikliga möjligheter till samtal mellan presidiet och revisorerna. Målet är att ge fakta, inspiration och verktyg för fortsatt samarbete på hemmaplan.
 
16/10 Alvesta, Hotell Rådmannen     sista anmälningsdag 13/9
22/10 Luleå, Kulturens hus                  sista anmälningsdag 20/9
21/11 Stockholm, Hilton Slussen        sista anmälningsdag 18/10


Anmälan fullmäktige och revisionen
God revisionssed, frågor och svar
 
I God revisionssed 2018 finns det utvecklade avsnitt om bland annat revisorernas riskanalys, revision av samverkansorgan samt om grunderna för revisorernas kritik. I denna webbsändning tar vi upp de mest förekommande frågorna som vi på SKL får.

Se sändningen

Nya statliga revisorer i finansiella samordningsförbund
Från 1 maj är det KPMG som har avtal med Försäkringskassan om uppdraget att vara revisorer i de finansiella samordningsförbunden.
I finansiella samordningsförbund utser kommuner och regioner förtroendevalda
revisorer antingen var för sig eller tillsammans och staten utser för sin del en
auktoriserad revisor efter upphandling. Tillsammans utför dessa revisorer granskningen
med stöd av sakkunniga.

Läs mer om finansiella samordningsförbund hos Nationella Rådet för Finsam
Revisionskonferens för regioner
Revisorerna i Region Västmanland och Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar er till Västerås den 27-28 augusti för konferens för regionrevisorer, fullmäktigepresidier och sakkunniga biträden. Programmet berör bland annat möjligheter genom ny teknik och digitalisering inom vården, men även säkerhetsrisker med ny teknik och hotbilden mot svensk hälso- och sjukvård.
Anmälan regionkonferens
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.