Vinterväghållning
 
Nu är sommaren här, fåglar kvittrar, solen värmer och semestern närmar sig. Men snart kommer vintern och den kan komma snabbt. Då gäller det att vara beredd att ta tag i vinterväghållningen. Nu kan du som är beställare eller entreprenör inom statlig eller kommunal väghållning boka dig på höstens kurs för "Grundläggande vinterväghållning - styra och leda inkl. VVis".
Grundläggande vinterväghållning - styra och leda inkl. VViS
 
Med hjälp av meteorologer och föreläsare kommer du på kursen "Grundläggande vinterväghållning - styra och leda inkl. VViS" att få lära dig hur du tolkar värdena i Trafikverkets vägväderinformationssystem. 

Kursen vänder sig till dig som ska styra och leda vinterväghållning både som beställare och entreprenör inom statlig eller kommunal väghållning.

Kursen vänder sig även till dig som jobbar med planering, information, trafiksäkerhet eller kontroll av vinterväghållning.

Efter avslutad kurs kan du koppla de väderscenarion som uppstår, planera och disponera resurser till den åtgärd som behöver göras på vintervägarna. Du kommer även att kunna värdera, bedöma och tillämpa meteorologisk information samt använda vägväderinformationssystemet VViS.

OBS! Egen dator ska tas med till kursen. Datorn bör ej vara äldre än 3 år.

Kursdatum:
10-12 september, Uppsala
17-19 september, Umeå
24-26 september, Norrköping
1-3 oktober, Göteborg
15-17 oktober, Malmö
21-23 oktober, Uppsala


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BVVVH-SL
Glad midsommar!
 
 
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.
TRAFIKVERKSSKOLAN
Box 1262
262 24 Ängelholm
www.trafikverksskolan.se
trafikverksskolan@trafikverket.se

010-124 30 30, kl 8:00-14:00
Besöksadress: Banskolevägen 11
Kursanmälan görs via formulär på vår hemsida eller via e-post med följande uppgifter: Kursdeltagarens namn, personnummer, e-post, EF-nummer,
beställarens företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-post, faktureringsadress.