SKL välkomnar förslag i skogsbrandsutredning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
SKL välkomnar förslag i skogsbrandsutredning
 
SKL har nu yttrat sig över utredningen av fjolårets omfattande skogsbränder. Utredningen redovisar viktiga lärdomar och lämnar i huvudsak bra förslag om hur räddningsinsatser kan förbättras.

− Vi delar utredningens bedömning att skogsbränderna generellt sett hanterades bra, men att det var en mycket ansträngd situation och att det fanns flera brister i räddningsarbetet, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

SKL:s yttrande
 
 
Arbetsmiljöarbete viktigt i en förändrad arbetsmarknad
 
Arbetsgivare och medarbetare har behov av livslångt lärande och kompetens- och karriärväxling. Därför förhandlar vi med facket för att stärka kompetensutveckling och omställning.

För att klara välfärdsuppdraget krävs förändringar i hur verksamheterna organiseras och i medarbetarnas arbetssätt. Det handlar bland annat om att utnyttja digitaliseringens möjligheter ännu bättre, se över yrkesroller och satsa på kompetensutveckling och omställning

Det skriver Agneta Jöhnk i en debattartikel i tidningen Arbetet.

Debattartikel: Kommunerna och regionerna tar sitt ansvar för arbetsmiljön
SKL i Almedalen
 
SKL:s politiska ledning finns på plats i Visby under Almedalsveckan. SKL anordnar tre egna seminarier och den politiska ledningen samt representanter för kansliet deltar i ett stort antal seminarier under veckan.

Fokus för årets tre seminarier är välfärdens utveckling med fokus på vård och skola, samt klimatfrågan. De tre seminarierna är:
  • Skarpt läge - hur rustar vi oss mot det förändrade klimatet?
  • Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan
  • Nära vård – vad krävs för att klara omställningen av vård och omsorg?
Samtliga SKL:s seminarier arrangeras måndag 1 juli.

SKL i Almedalen
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
Utbildade barnskötare behövs
Förskolan växer just nu snabbare än på många år och fler barn än någonsin tidigare går i förskolan. Behovet av utbildade förskollärare är stort och har varit känt sedan länge.

Förskolans kompetensförsörjning har varit en prioriterad fråga för SKL under en längre tid. Det skriver Caroline Olsson tillsammans med Maria Caryll i ett gemensamt inlägg på Arbetsgivarbloggen.
 
 
Notiser
 
Dokumentation från Arbetsgivarforum
Nu finns dokumentationen från Arbetsgivarforum 2019 tillgänglig att ta del av i efterhand.

Du kan läsa presentationerna från samtliga seminarier och flera av föreläsningarna. Förutom dokumentation kan du dessutom se en filmad sammanfattning av konferensens första dag.
 
Arbetsgivarforum 2019
 
 
Seminarium - Lyft språket på jobbet
Tvekar ni att anställa någon som inte kan svenska språket flytande, trots rätt kompetens?

18 september arrangerar SKL och VO-college ett seminarium som tar upp strategier och verktyg för att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen. Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl mig till seminariet om att lyfta språket på jobbet
 
 
Förskolekonferens 18 september
Förskolans strategiska kompetensförsörjning är en fråga för såväl rektorer, förvaltning som politisk ledning.

På årets förskolekonferens tar vi bland annat upp hur vi använder förskollärares och barnskötares kompetens rätt, samt kompetenshöjning av medarbetare som redan arbetar i förskolan.

Anmäl mig till SKL:s förskolekonferens 2019
 
 
Webbseminarium - Samverkan för friskare arbetsplatser
13 november bjuder centrala parter in till ett webbseminarium som anordnas under Kvalitetsmässan.

Arrangemanget riktar sig särskilt arbetsgivare i kommuner och regioner och till fackliga representanter, i synnerhet central samverkansgrupp/ skyddskommitté. Seminariet är kostnadsfritt.

Webbseminarium - Samverkan för friskare arbetplatser
 
 
Gilla Jobbet - extrainsatt dag!
Efter stor efterfrågan utökar vi Sveriges största arbetsmiljöevent Gilla Jobbet med ytterligare en dag.

Välkommen till Stockholm 24 eller 25 oktober. Ta del av den senaste forskningen, samt få nya idéer, tips och verktyg kring allt som rör arbetsmiljöarbetet - helt kostnadsfritt!

Anmäl mig till Gilla Jobbet
 
 
Långtidssjukskrivningarna minskar
Sedan ett par år minskar långtidssjukskrivningarna bland anställda i kommuner och regioner.

Det visar AFA Försäkrings nya rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro.

AFA Försäkrings rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro
 
 
Seminarium - Hur lockar vi unga till välfärdsjobben?
Hur intresserade är unga av att jobba i skolan, vården och omsorgen? Hur ser deras drömarbetsgivare ut?

Det är bara en av alla frågor som SKL låtit Ungdomsbarometern undersöka i en ny studie. 26 augusti presenteras resultatet på ett seminarium. Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl mig till seminariet om hur vi får fler unga att välja vår sektor
 
 
Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av augusti.