Nyhetsbrev Kvalitet & Resultat
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Utbildning - Styra för resultat

SKL har under flera år erbjudit återkommande utbildningar riktat till controllers, kvalitets strateger, utvecklingschefer etc. och som på kommunövergripande nivå arbetar med styrning och uppföljning.

Utbildningen är uppdelad i fyra tillfällen á två dagar.

Syftet med utbildningen är att:
 • Få en förståelse för olika styrlogiker samt få en bild av vilka trender som finns inom styrning och ledning idag,
 • Lära grunderna i mål- och resultatstyrningens delar planera, följa upp och analysera,
 • Förstå grunderna i systematiskt förbättringsarbete och
 • Förstå ledarskapets roll för att uppnå resultatförbättringar.
Målet är att deltagarna får ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning. Förutom kunskap erhålls också praktiska verktyg som är användbara i utvecklingsarbetet. Starten sker under hösten 2019 med avslut våren 2020.
 
Läs mer
Mät chefernas administrativa uppdrag

Som ett resultat av projektet ”Förenklad och effektivare administration” har SKL tagit fram ett digitalt mätverktyg – AdminTid - som ska hjälpa kommuner att kartlägga hur mycket tid chefer ägnar åt administration. Verktyget belyser vilken typ av administration det handlar om, hur väl den fungerar och om den tillför ett mervärde till verksamheten. AdminTid ger en bild av hur chefens administrativa uppdrag och situation ser ut. Det är inget mätverktyg för kontroll utan syftet är utveckla, effektivisera och förenkla.

Under hösten kommer ett antal kommuner att testa verktyget varefter det lanseras till samtliga kommuner 2020, för en mindre kostnad.

Läs mer
KKiK – dags för Uppstarten 2019
Du har väl inte missat att Introduktion och Uppstart för KKiK 2019 går av stapeln den 5 september?

Träffarna sker i Stockholm, men du kan även delta via webbsändning. Läs mer

Är din kommun inte med i KKiK? Dags att gå med? Läs ännu mer
Styra och leda för resultat - Regionledningen

Mellan 2016-2018 erbjöd SKL ett flertal regionala utbildningsdagar till kommunpolitiker och ledande tjänstemän kring ledning och styrning. Omkring 1000 personer deltog på dessa. Nu erbjuder SKL två utbildningsdagar med samma tema riktat till politiker och ledande politiker i regioner.

Några punkter i innehållet:
 • Hur bygger vi en fungerande medborgardialog?
 • Hur sätta mål och följa upp och analysera resultat?
 • Hur arbetar vi med tillit på alla nivåer?
 • Hur styr vi utvecklingen av lokalsamhället?
Utbildningstillfälle 7 oktober i Alvesta – Läs mer
Utbildningstillfälle 5 november i Stockholm – Läs mer


 
Kommunkompassutvärdering i höst?

Arbetar ni i den riktning er vision och mål pekar? Är ni tydliga med vad invånarna får för skattepengarna?

Kommunkompassen ger er svaren. Utvärderingen bedömmer hur kommunen leder organisationen utifrån ett kommunövergripande perspektiv och hur det interna samspelet fungerar.

 
Verktyget utvärderar hur kommunen arbetar för att fungera som en framgångsrik demokratiaktör, välfärdleverantör, arbetsgivare och samhällsbyggare. Låter det intressant för din kommun? Boka då en Kommunkompassutvärdering till hösten, vi har fortfarande några lediga tider kvar.

Läs mer
Öppna jämförelser – Ett stöd för att utveckla verksamhet

Vi vill passa på att slå ett slag för SKLs Öppna jämförelser - ÖJ. Genom ÖJ kan du jämföra information och data som berör kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för eller är en viktig part i. Det finns bland annat Öppna jämförelser inom skola, omsorg, hälso- och sjukvård, folkhälsa, kollektivtrafik, företagsklimat osv. Syftet med Öppna jämförelser och KKiK är att regioner och kommuner ska kunna använda dem för att lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Det utvecklingsarbetet börjar i analysen av resultaten och SKL erbjuder därför flera olika stöd för analys. Ta del av SKL:s Öppna jämförelser och det stödmaterial vi tillhandahåller ex. kring analys av resultat. 


Läs mer
Kvalitetsmässan i november

I november är det återigen dags för Kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Under tre dagar samlas över 7 000 besökare för att besöka utställningen och delta på seminarier som riktar sig till politiker och anställda inom den offentliga sektorn.

SKL arrangerar flera seminarier med intressant innehåll. Exempel på teman:
 • Välfärden skapas tillsammans med medborgarna!
 • Förplanering i budgetarbetet - bidrar till samsyn
 • Digitala sjukvårdstjänster för en smartare välfärd
 • En effektiv nätverksstyrning, en förutsättning för att utveckla lokalsamhället
 • Sätt mål som styr!
 • Möt Sveriges KvalitetsKommun 2019
 • Hållbar upphandling för att realisera agenda 2030
 • Tillit och kontroll – en förutsättning för en välfungerande styrning!
 • En helt ny Kommunkompass pekar ut kommunens viktigaste utmaningar!
 • Intern kontroll – för förtroende och utveckling!
 • Systemhotande välfärdsbrottslighet
Läs mer
Sveriges Kvalitetskommun 2019
 
Nu är det klart vilka kommuner som gått vidare till det sista steget i processen kring att utse Sveriges Kvalitetskommun.

Luleå, Norsjö, Sollentuna, Vallentuna och Ängelholm är de kommuner som nu kommer att synas och jämföras.

En genomgång av verksamhetsresultat, en finansiell analys och medarbetarnas omdömen i Hållbart Medarbetarengagemang (HME) kommer att genomföras. Vem som slutligen erhåller utmärkelsen presenteras på Kvalitetsmässan den 12 november.

 
Handbok i förplanering

Att förbereda budgetprocessen genom att satsa på en ”förplanering” behöver inte vara komplicerat eller kräva mycket extra sammanträdestid. Det handlar om att samtala på ett nytt sätt och utifrån delvis nya fakta.

Fjorton kommuner har under cirka ett års tid diskuterat och testat nya sätt för sin förplanering.

Erfarenheter sammanfattas i en handbok som kan användas för inspiration.

Läs mer