Läs om barnrättsarbete i Årjängs kommun och ett metodstöd för att prata med barn i socialtjänsten.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Sommaren står för dörren och vi längtar efter ledighet och rekreation. Själv tjuvstartade jag förra veckan med att besöka Öland för första gången i mitt liv. Tre dagar kändes som tre veckor. Jag besökte Borgholm, fågelskådarnas Mecka Ottenby och klättrade uppför Långe Jan. Fyren är 42 m hög och utsikten över sälar, vatten och många olika fåglar är magnifik. Sol och värme gjorde inte saken sämre. Efter Öland åkte jag till Stockholms skärgård för ytterligare några dagar i vacker natur, nu tillsammans med familjen. Jag tänker att även om man är hängiven sitt arbete, är det viktigt att släppa det ibland och rensa hjärnan för att kunna släppa in nya intryck. Att luta huvudet tillbaka och studera en rovfågel som ryttlar i vinden är en större upplevelse än man först kan tro. Naturen har sin gång, precis som barnkonventionen kommer ha sin gång som lag om några månader. Det senare vet vi emellertid lite om i dagsläget, vi få ge oss till tåls en tid.

Elizabeth Englundh
 
Barnrättsarbetet i Årjängs kommun
 
Årjängs kommun har arbetat aktivt med barnets rättigheter sedan 2016 då "Policy för barnkonventionen - Barnets rättigheter i Årjäng" antogs av kommunfullmäktige. Därefter har arbetet utvidgats med fler insatser, bland annat bildades en barnrättsgrupp 2018 med representanter från varje nämnd. Första uppdraget var att ta fram förslag till en utbildning om barnkonventionen och barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och att återkoppla till ledningsgruppen i oktober 2018.

I höst kommer det att genomföras en obligatorisk utbildning för förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner om barnkonventionen och vad det innebär att den blir lag 2020. En idé om ett digitalt verktyg för att barn ska kunna nå beslutsfattare och få ökad möjlighet att påverka och vara delaktiga kommunen är i utvecklingsstadiet.
Läs hela artikeln om barnrättsarbetet i Årjäng (pdf)

På bilden: Barnrättsgruppen i Årjängs kommun.
Foto: Årjängs kommun
 
Metodstöd för socialtjänsten
FOU-Södertörn har tagit fram ett metodstöd för att prata med barn i socialtjänsten. Här finns svar på vanliga frågor och funderingar, som socialsekreterare kan ha, om samtal med barn. Det finns också konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper.
Prata med barn
 
Socialstyrelsen efterlyser exempel på kallelser till barn från socialtjänsten
 
Socialstyrelsen önskar ta del av exempel på kallelser till barn som används idag eller har använts i socialtjänsten, särskilt i den sociala barn- och ungdomsvården. Även sådana som används inom andra delar av socialtjänsten kan vara relevanta.

Bakgrunden är uppdraget ”Målgruppsanpassad information till barn och unga i socialtjänsten”. I uppdraget ska det tas fram modeller för och exempel på kallelser till barn för möten inom den sociala barn- och ungdomsvården. Tanken är att modellerna och exemplen ska kunna användas direkt riktade till barn och även till barn och föräldrar gemensamt.

Mejla exempel senast den 2 augusti till:
thomas.jonsland@socialstyrelsen.se
 
Plats för barnen i stadsutvecklingen
Att ta hänsyn till barnens perspektiv i samhällsplaneringen är viktigt. Ta del av hur Stockholms stad har arbetat med barnkonsekvensanalyser vid utvecklingen av de två områdena Årstafältet och Enskede IP söder om Stockholm. Analyserna har utförts av Ramboll.
Barnkonsekvensanalyser för Årstafältet och Enskede IP
 
SKL har tagit fram en skrift om hur kommuner kan arbeta med att förebygga suicid genom insatser i den fysiska miljön. Det kan handla om att sätta upp olika barriärer längs med broar, höga höjder, vägar och järnvägsspår men också om att göra platser mer trygga och attraktiva för människor att vistas på. Erfarenheter från flera svenska kommuner lyfts fram i skriften.
Förebygga suicid i fysisk miljö
 
Glad sommar önskar redaktionen!
Elizabeth och Ulrika
 
Barnets rättigheter på skl.se
 
Har du funderingar kring barnrättsarbete? Besök våra webbsidor där du kan få stöd.
Barnets rättigheter
Webbutbildning Barnkonventionen - från teori till praktik