Hur nöjda är ni och era hyresgäster med städningen i trapphus och tvättstugor?
 

Borago har under 25 år gett era kollegor i allmännyttiga och privata bostadsföretag hjälp med utredning, upphandling, uppföljning och/eller utbildning kopplat till städtjänster.
 
 
Nu erbjuder vi er samma möjlighet!
 
Dokumenterade effekter av våra konsulttjänster:
 
  • Höjt boindex (rörande städtjänster)
  • Höjd teknisk kvalitet
  • Underhållet av yskikt förbättras
  • Strukturerat avtal med rätt verktyg
  • Likriktad städleverans
  • Minskat antal extrabeställningar
  • Ekonomisk optimering (få ut maximal leverans för pengarna)
  • Seriositetskoll av befintliga och nya leverantörer
  • Mindre energi på städbekymmer för dig och din personal
 
Borago projektleder er från ax till limpa alternativt hjälper er med delar av nedanstående process. Gör Sverige renare!
 
 
1. Förstudie
 
Nulägesanalys
Vi kartlägger befintliga avtal, kostnader och uppnådda resultat.

Behovsanalys
I samråd med er gör vi en översyn av  era förväntningar och behov.

Marknads- och omvärldsanalys
Vi matchar ert nuläge och behov mot hur vi och andra hanterat städfrågorna med lyckat resultat.
 
2. Förfrågningsunderlag
 
Vi tar fram ett komplett förfrågningsunderlag utifrån förstudien.
 
3. Upphandling
 
Vi genomför alternativt stöttar er i upphandlingsförfarandet enligt LOU eller som privat aktör.
 
4. Uppstart / utbildning
 
Efter avtalstecknade stöttar vi uppstartsarbetet genom utbildning och rådgivning av dina kontaktpersoner.
 
5. Löpande kvalitetssäkring
 
Vid behov genomför vi tekniska kvalitetskontroller, garantiavstämningar, statuskontroller och deltar initialt vid driftmöten för att garantera avtalade effekter. Vi stöttar även vid avtalsfrågor.
 
Låter det intressant?
 
Kontakta Thomas Andersson,
affärsområdesansvarig för Borago Konsult på thomas.andersson@borago.se alternativt 0709-17 16 16