Fysiska skolmiljöer, undervisning i förskolan och Almedalen i medlemsbrevet!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
En ljusnande framtid är vår!
 
Nyss var det kall vinter och nu är det redan full sommar. Tänk, vad tiden går fort när man har roligt! För roligt, det har vi på Ifous haft under denna vår. Det var visserligen med lite sorg i hjärtat som vi avslutade ett av våra stora FoU-program där 250 förskollärare och förskolechefer i 12 kommuner har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet för att fördjupa sig i vad som kan känneteckna Undervisning i förskolan. Men den glädje och den stolthet som de medverkande utstrålade vid avslutningskonferensen på Malmö Live i april bär oss vidare i det fortsatta arbetet.
 
Glädjande är också att vi tillsammans med våra medlemmar har haft möjlighet att fördjupa oss i nya intressanta frågor. På uppdrag av Storsthlm (Region Stockholm) har vi påbörjat ett utvecklingsarbete kring barns och ungas psykiska hälsa och vad som kan göras för att främja skolnärvaro. Vi vet att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga och att det kan få förödande konsekvenser om inte rätt stöd sätts in. Det här är därför ett uppdrag som känns särskilt angeläget. Vi har också fördjupat oss i frågan om den fysiska lärmiljön och vad vi kan lära av forskningsresultat från arkitektur, didaktik och pedagogik kring skolmiljöns betydelse för lärandet. Den skriande brist på skollokaler som råder tvingar många skolhuvudmän att snabbt bygga nytt och bygga om. Då är det särskilt viktigt att tänka strategiskt kring hur skollokaler kan utformas för att främja lärande, trygghet och arbetsro.
 
Vi är också glada över att vi till hösten kommer att starta ett nytt FoU-program som för första gången kommer att ha fokus på fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Det är på tiden! I detta medlemsbrev kan du också läsa om de övriga satsningar som vi planerar inför kommande läsår. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller tips på sådant som du tycker att vi borde göra mer av.
 
Trevlig läsning och en skön sommar önskar
Marie-Hélène Ahnborg
vd, Ifous
 
Ifous välkomnar nya medlemmar!
 

Ifous kansli har glädjen att hälsa följande medlemmar välkomna:
  • Stiftelsen Bladins skola
  • Pajala kommun
  • Halmstads kommuns FoU-enhet

 
 
Med fokus på värdegrund och demokrati i Almedalen
 
Tisdagen 2 juli arrangerar Ifous i samverkan med Vetenskap & Allmänhet seminariet ”Värdegrund och vetenskaplig grund – dilemma eller möjlighet” i Visby. Arrangemanget är en del av Almedalsveckan och fokus ligger på skolans demokratiuppdrag och vad det innebär. Bland de medverkande finns Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun, Christer Mattsson, forskare och föreståndare vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, Kamran Namdar, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola och Ulf Månsson, f.d. förvaltningschef, Säter och Borlänge kommun.
 
 
Rapport från Ifous fokuserar: Bygga skola
 

Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla barn och elevers utveckling och lärande? En skola som dessutom är en god arbetsmiljö för skolans personal? Skolor har byggts, byggs och kommer att byggas. Vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda av huvudmän runt om i Sverige? Det är frågor som behandlas i rapporten Ifous fokuserar skolmiljöer.

Läs rapporten här.
 
Undervisning i förskolan – från invecklat till utvecklat
 
Fredagen 26 april avslutades Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Undervisning i förskolan där 250 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner och drygt 80 förskolor under tre år har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet för att utveckla undervisningen i sina förskolor.
– Det har varit en spännande process och helt fantastiskt att se hur våra förskollärare har stärkts i sin professionella roll. Tillsammans har vi fördjupat våra kunskaper med allt vad det innebär för utvecklingen av våra förskolor, säger Anders Wedin, verksamhetschef i Österåkers kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

Läs slutrapporten och ta del av de utvecklingsartiklar som skrivits inom ramen för programmet, och intervjuer med författarna, via programmets  webbsida. 
 
 
Kommande FoU-satsningar
 
Fritidshemmets pedagogiska uppdrag
 
Fritidshemmets pedagogiska uppdrag förtydligades i den nya läroplanen, men hur ser det ut i praktiken? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till dels fritidspedagoger, dels rektorer/förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill sätta fokus på fritidshemmets pedagogiska uppdrag för att bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.
Läs mer och anmäl intresse
Studie- och yrkesvägledning i samverkan
 
Dags att utveckla kunskaperna kring hur studie- och yrkesvägledning kan fungera som ett verktyg för att öka elevers motivation för lärande! Ifous planerar ett FoU-program som riktar sig till skolhuvudmän som vill bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om vägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv.
 
Den 1 oktober hålls en informationsträff för intresserade skolhuvudmän, läs mer om FoU-programmet och anmälan på vår webb.
En individanpassad vuxenutbildning
 
Kraven på vuxenutbildningen har ökat. Förutom att stärka den enskilda individen ska den även vara ett stöd i etableringen av nyanlända, bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle. För att möta de ökade kraven är det av stor vikt att det skapas förutsättningar en ökad individanpassning, men även att det systematiska kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i befintlig forskning. Därför startar Ifous nu ett FoU-program med fokus på vuxenutbildning.

Läs mer om FoU-programmet.
Datadriven skolförbättring
 
Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning – men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapas kring data-driven skolbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.
 
Det 15 oktober hålls en informationsträff för intresserade skolhuvudmän, läs mer om FoU-programmet och anmälan.