Kurser inför ibruktagandebesiktning
 
Vi ser ett ökat behov av behöriga ibruktagandebesiktningsmän. Trafikverkskolan vill därför redan nu uppmuntra till att genomföra kurs och behörighetsprov så snart som möjligt.

Kurserna som rör ibruktagandebesiktning genomförs iTrafikverksskolans unika övningsanläggningar i Ängelholm. För dig som behöver övernattning i samband med din kurs finns en mängd olika möjligheter. Trafikverksskolan hjälper dig gärna med att boka ditt boende. Du kan välja mellan hotell, lägenhet, stuga eller vandrarhem. Dessutom finns en husvagnsuppställning på skolans område. För mer information, kontakta oss på trafikverksskolan@trafikverket.se eller läs vidare på vår hemsida www.trafikverksskolan.se.
Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten
 
Är du bantekniker som ska utföra ibruktagandebesiktning så är kursen "Ibruktagandebesiktning efter spårarbeten" något för dig.

På kursen får du bland annat lära dig hur du, efter spårarbeten, ska utföra ibruktagandebesiktning. Du får en fördjupad kunskap om de bantekniska delarna av säkerhetsbesiktning enligt TDOK 2014:0240. Kursen avslutas med behörighetsprövning.

Kursen är både teoretisk och praktisk och genomförs i Ängelholm.

Kursdatum:
19-30 augusti

Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BBIBRUK
Ibruktagandeledare
 
"Ibruktagarledare" är kursen för dig som planerar och genomför arbeten som kräver ibruktagandebesiktning. Du har erfarenhet av spårteknik och är byggledare, projektedare, konsult eller entreprenör.
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i säkerhetsbesiktning enligt TDOK 2014:0240 och i Trafikverkets säkerhetsstyrningsystem för banöverbyggnad TDOK 2014:0405 och därtill hörande regelverk samt behörighet som ibrutagandeledare enligt TDOK 2014:0521.

Kursort: Ängelholm

Kursdatum:
21-25 oktober

Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BBIBRUKL
Kompletteringsutbildning inför behörighetsprovet för ibruktagandebesiktningsmän
 
På kursen "Kompletteringsutbildning inför behörighetsprovet för ibruktagandebesiktningsmän" får du en uppdatering av nyheter inom ibruktagningsbesiktningsområdet avseende teknik, dokumentation etc, främst sådant som tillkommit sedan förra behörighetsprövningen.

Kursort: Ängeholm

Kursdatum:
21 november
5 december

Klicka här för att läsa om kursen och göra en anmälan
Kurskod: BBIBRUKK
Ibruktagandebesiktning behörighetsprov
 
Den här behörighetsprövningen är till för dig som ska förlänga din nuvarande behörighet för ibruktagningsbesiktningsman bana.

Behörighetsprövningen består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov.
Vid godkänt resultat får du ett behörighetsbevis som berättigar dig att utföra ibruktagningsbesiktningar efter spårarbeten enligt TDOK 2014:0240.

Kursort: Ängelholm

Kursdatum:
22 november
6 december

Klicka här för att läsa om provet och göra en anmälan
Kurskod: BBIBRUKB
 
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.
TRAFIKVERKSSKOLAN
Box 1262
262 24 Ängelholm
www.trafikverksskolan.se
trafikverksskolan@trafikverket.se

010-124 30 30, kl 8:00-14:00
Besöksadress: Banskolevägen 11
Kursanmälan görs via formulär på vår hemsida eller via e-post med följande uppgifter: Kursdeltagarens namn, personnummer, e-post, EF-nummer,
beställarens företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-post, faktureringsadress.

Önskas logi ange ankomst- och avresedag och önskemål om boende (hotell, stuga, husvagnsuppställning).