Play movie
Dags för utbildningsinnovation?
 
Den här tiden på året är det många konferenser och möten, viktiga källor till kunskap kring vad som är på gång. En enkel sammanfattning är att samverkan och livslångt lärande känns mer aktuellt än någonsin. Men hur ska man nu gå vidare för att få saker att hända? Ett alternativ är att arbeta utifrån det vi vet och undanröja hinder för samverkan och livslångt lärande. Ett annat alternativ är att hitta nya sätt att arbeta på genom att se möjligheter till innovation av befintliga arbetssätt. Skriv gärna till mig och berätta om du har tankar kring hur detta kan se ut.
 
Cecilia Bjursell 
Centrumledare Encell
 
   
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Intervju: Matilda Ernkrans om det livslånga lärandet
 
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, poängterar det livslånga lärandets viktiga roll, för samhället såväl som för individen. Men hon vill ännu inte ge några konkreta besked om vad som kommer att göras för att främja det, utan avvaktar remissvaren på styr- och resursutredningen.

Läs mer...
 
   
Konferens: När akademi och samhälle möts
 
Näringsliv, offentlig sektor och akademi samlades i Örebro för att under två dagar diskutera samverkan som gör skillnad. Konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan, HSS, firade 20 år, liksom dess värd Örebro universitet.

Läs mer...
 
   
Samverkan och interaktiv forskning – nu, då och framåt
 
Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell, i ett inspelat samtal med Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, och Göran Brulin, Tillväxtverket, om samverkan och interaktiv forskning.

Se filmen...
Interaktiv forskning och att flytta ut kontorsarbetet
 
Cecilia Bjursell, centrumledare på Encell, i ett inspelat samtal med Charlotte Petersson, Malmö universitet, från konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan på Örebro universitet 8-10 maj 2019.

Se filmen...
 
   
Fritidshemsutredningen tar hjälp av referensgrupp med forskare
 
Encells Ann Ludvigsson och Carin Falkner ingår i den referensgrupp med forskare som ska tillföra värdefulla synpunkter under arbetet med utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg”.

Läs mer...
 
   
Folkbildning och hållbarhet på nordisk forskarkonferens om vuxenutbildning
 
8th Nordic Conference on Adult Education and Learning samlade forskare och praktiker från hela Norden i Köpenhamn i mitten av maj. Temat för årets konferens var Sustainable adult education and learning in organisational settings.

Läs mer...
 
   
CALL FOR PAPERS
 
Lära hela livet – En antologi om äldres lärande
 
Redaktörer:
Cecilia Bjursell, Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande, Jönköping University.
Malgorzata Malec-Rawiński, Stockholms universitet.

Nu bjuder vi in till en antologi om äldres lärande. Syftet är att skapa en överblick av svensk forskning om äldres lärande i formella, icke-formella och informella sammanhang. Fokus är på befolkningen i åldersgruppen 65 och äldre, men vi välkomnar även texter som behandlar generationsmöten på olika sätt. Antologin samlar inkommande studier under sex teman, som var och ett leds av en tematisk redaktör:
• Generationsöverskridande lärande, Ann-Kristin Boström.
• Livsberättelser och äldres lärande, Cecilia Bjursell och Malgorzata Malec Rawinski.
• Lärande i relation till ett (förlängt) arbetsliv, Ingela Bergmo Prvulovic.
• Mångfaldsperspektiv på äldres lärande, Joel Hedegaard.
• Utanförskap och inkludering genom lärande, Martin Hugo.
• Äldre människor och teknik, Ulli Samuelsson.

Läs mer...
 
   
Ledarskapsutveckling i praktiken
 
Silvia Gherardi är en ledande forskare inom organisatoriskt lärande och hon intresserar sig för hur lärande tar form i praktiken. På Nordic Conference on Adult Education and Learning vid Aarhus universitet i Danmark var hon en av huvudtalarna. Konferensens tema var hållbar vuxenutbildning och lärande i organisationer. Gherardi poängterade att vi måste flytta fokus från begreppsnivå till praktikprocesser om vi verkligen vill utvecklas och agera ansvarsfullt som ledare.

Läs mer...
 
   
Skicka in uppsatsbidragen senast 30 juni!
 
Nu är det dags igen för årets upplaga av Encells uppsatstävling. Sista dag för att skicka in sin uppsats är den 30 juni. Tävlingen är öppen för studenter vid svenska högskolor och universitet. 

Läs mer...
 
   
Tips på konferenser:
 
Living and Learning in Diverse Communities, 13-15 June, Pécs
11th 'Between Global and Local. Adult learning and Communities' Network Conference. Pécs, Hungary.

Adults Learning Mathematics in a Digital Age, 7-10 july, Lund
The National Center for Mathematics Education (NCM) and Swedish Adult Education in Collaboration (ViS) warmly welcomes you to the 26th Adults Learning Mathematics Conference (ALM26)

Adult education research and practice between the welfare state and neoliberalism, 19-22 september 2019, Belgrade
ESREA 9th Triennial European Research Conference. This conference is an opportunitiy to gather researchers and scholars – from all adult education disciplines and sectors, from academia, policy and practice – in order to discuss how the tectonic shifts in economic, political and social models shape adult education and the main challenges they raise, considering the multiple crises – especially the crisis of the welfare state – that affect modern times.

Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 13-14 maj 2020, Västervik
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Ytterligare konferenser finns här.