Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med, eller är intresserad av frågor om internationell utvecklingspolitik. Brevet innehåller analyser, debattartiklar och exempel på Act Svenska kyrkans påverkansarbete.
Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.

Gunnel Axelsson Nycander,
Redaktör
 
Nu lanseras Act Svenska kyrkan!
 
Eva Ekelund, Policychef för Act Svenska kyrkan
Twitter: @Evacekelund
Nu lanseras Act Svenska kyrkan, det nya namnet för en av Sverige största biståndsorganisationer! Act står för att agera. Samtidigt signalerar det vår tillhörighet till ACT-alliansen, en av världens största allianser för internationellt utvecklingssamarbete, humanitärt arbete och påverkansarbete.
Läs mer om Act Svenska kyrkan här!

Påverkansarbete är en viktig del av det arbete som vi genomför tillsammans med våra partnerorganisationer i våra 17 programländer och i vårt humanitära program. Det kan t ex handla om att stärka kvinnors deltagande i fredsförhandlingar, använda FN-mekanismer för att försvara religionsfrihet och jämlika medborgarskap, eller om att försvara det demokratiska utrymmet så att lokala civilsamhällesaktörer kan fortsätta göra sina röster hörda.
Genom vårt eget påverkansarbete i Sverige och globalt förstärker vi partners röster från den lokala och nationella verkligheten till de regionala och globala policyforumen. Läs mer om vårt påverkningsarbete här!

ACT Svenska kyrkans arbete baseras på vår teologiska förståelse av att tro och handling ska kunna leda till förändring. Vi tror på alla människors lika värde och att varje människas liv är oändligt värdefullt. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Som kyrka har vi ett ansvar att stå upp för de mänskliga rättigheterna och använda vår röst för att skapa förändringar för människor som lever i utsatthet. I kyrkliga sammanhang kallas detta för att använda vår profetiska röst. I detta och kommande nyhetsbrev vill vi dela aktuella analyser, debattartiklar och exempel på Act Svenska kyrkans påverkansarbete. Jag hoppas att de ger dig nya perspektiv på Sveriges arbete för en hållbar och rättvis värld!
JÄMSTÄLLDHET
Act Svenska kyrkan på FN-möte om jämställdhet
 
Joanna Lilja, Policyrådgivare
genusrättvisa och jämställdhet
Twitter: @Jo_Lilja

Joanna Lilja från Act Svenska kyrkan ingick i den svenska delegationen vid FN:s årliga internationella toppmöte för jämställdhet och kvinnors rättigheter, Commission for the Status of Women (CSW) 11-22 mars.

Act Svenska kyrkan medverkade även i delegationerna från Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen samt den mångreligiösa rörelsen Side by Side – Faith Movement for Gender Justice. Tillsammans med de ekumeniska aktörerna gjorde vi gemensamma uttalanden till kommissionen, ett antal panelsamtal och seminarier samt påverkansarbete inför och under kommissionen.

Årets CSW präglades av den pågående globala tillbakagången när det gäller kvinnors och HBTQI-personers rättigheter samt sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Religion används ofta som ett argument mot kvinnors och hbtqi-personers rättigheter inkl SRHR. Därför behöver religiösa aktörer som står upp för alla människors lika värde och rättigheter synas och höras när dessa frågor diskuteras i FN. Läs mer här!
SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER
Act Svenska kyrkan på möte med FN:s befolkningskommission
 
Clara Helgesson, Policyrådgivare
SRHR
ACT-alliansen deltog i april för tredje året i rad med en stor delegation på FN:s befolkningskommission (CPD) i New York. Emilie Weiderud och Clara Helgesson från Act Svenska kyrkan ingick även i den svenska delegationen till mötet.
ACT-alliansen visade på det arbete som religiösa aktörer utför för att tillgodose människors sexuella och reproduktiva rättigheter och presenterade ett muntligt uttalande under de formella sessionerna av mötet. Tillsammans med bl a UNFPA, UN AIDS och Islamic Relief USA anordnades ett sidoevent på temat “Faith-based approaches to sexual and reproductive health from a human rights’ perspective”. Läs mer här!

Både social trygghet och SRHR är viktiga påverkansfrågor för Act Svenska kyrkan. Det finns starka kopplingar mellan de två områdena, skriver policyrådgivare Clara Helgesson på ACT-alliansens blogg.
 
Sexualundervisning i religiöst präglade samhällen
 
Policyrådgivare SRHR
Twitter:@FrJPHeath


Att ungdomar har tillgång till sexualundervisning (comprehensive sexuality education) är en avgörande förutsättning för utveckling. När Sida Partnership Forum och UNFPA arrangerade en avancerad kurs om SRHR tidigare i vår medverkade Act Svenska kyrkan med en utbildning om Our whole lives, ett utbildningsmaterial för sexualundervisning.

Our whole lives är särskilt utvecklat för att fungera i religiöst präglade samhällen och har vid pilotförsök i Tanzania och Filippinerna visat sig vara mycket effektivt. Det kommer nu att börja användas av en rad organisationer i ett tjugotal länder i södra och östra Afrika.
Läs mer här!
 
 
Sverige kan göra mer för gravida på flykt
 
Kvinnor och flickor på flykt är en av de mest utsatta grupperna i världen.
Det sexuella våldet och barnäktenskap ökar i krig och konflikt, samtidigt som det som finns av sexualundervisning, preventivmedel, mödravård och säker abortvård minskar eller försvinner helt. Sverige har ett ansvar att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inte glöms bort i det humanitära arbetet.

Det skriver bland andra Erik Lysén vid Act Svenska kyrkan i en debattartikel inför årets barnvagnsmarsch den 11 maj. Barnvagnsmarschen är RFSU:s manifestation för att uppmärksamma frågan om mödradödlighet. Läs debattartikeln här!

Kontakt: Clara Helgesson
EU-VALET
Svenska kyrkan: Stärk EU-samarbetet för mänskliga rättigheter, klimatet och en hållbar värld!

Svenska kyrkan uppmanar alla röstberättigade att delta i EU-valet den 26 maj och rösta för demokrati, klimaträttvisa och ett inkluderande Europa.

Under valrörelsen träffar företrädare för Svenska kyrkan och Act Svenska kyrkan kandidater från samtliga svenska partier som sitter i Europaparlamentet. Samtalen utgår från Svenska kyrkans budskapsplattform och fokuserar på EU:s asyl- och migrationspolitik, klimatet, mänskliga rättigheter och EU:s globala roll för hållbar utveckling. Läs mer här!
EU:s globala ansvar


I EU styrs det internationella biståndet mer och mer av medlemsstaters egenintressen och rätten till asyl kränks när EU vill stävja migration.
I Concord Sveriges enkätundersökning lovar nu majoriteten av de svenska toppkandidaterna till Europaparlamentet att arbeta för en förändring. Det är löften som förpliktigar. Det skriver Erik Lysén tillsammans med företrädare för 45 andra medlemmar i Concord Sverige.
Läs debattartikeln här!

Kontakt: Anna Karlgren och Gunnel Axelsson Nycander
EU:s långtidsbudget
Låt inte biståndet gå till att stoppa människor på flykt
 
Erik Lysén, chef  för Act Svenska kyrkan
Twitter: @ErikLysen

Förhandlingarna som pågår om EU:s framtida bistånd domineras av viljan att hindra migration. Regeringen måste ta tydlig ställning mot de länder som vill att mer av EU:s bistånd ska gå till migrationshantering och agera kraftfullt för att stoppa allt villkorande av bistånd baserat på samarbetsvilja kring hantering av människor på flykt. Det skriver Erik Lysén tillsammans med företrädare för 18 andra medlemmar i Concord Sverige, inför mötet med EU:s ministerråd den 16 maj.

Läs debattartikeln här! 
Demokratiskt utrymme
ACT-alliansen kraftsamlar för mänskliga rättigheter i Latinamerika
 
ACT-alliansens generalsekreterare Rudelmar deFaria,
Act Svenska kyrkans policychef Eva Eklund
samt Lorenzo Mota King, chef för Social Services
of the Dominican Churches (SSID)

27-29 mars arrangerade ACT-alliansen en regional konferens för att diskutera Latinamerikas akuta utmaningar i vad gäller mänskliga rättigheter, säkerhet och demokrati. Mötet samlade bland annat FN-representanter samt ACT-representanter från Europa, Nord- och Latinamerika samt Karibien.

Syftet var att ta fram påverkansstrategier för att möta de anti-demokratiska strömningar och den våg av konservativa och populistiska krafter som dominerar alltmer i regionen.
Act Svenska kyrkans policychef Eva Ekelund medverkade och talade bland annat om den religiösa fundamentalismens roll vad gäller framväxten av både högerpopulistisk nationalism och det allt starkare motståndet mot jämställdhet.

Här kan du läsa mer om konferensen och uttalandet.
 
Stöd utvecklingen för fred och demokrati i Etiopien
 
Det är nu, när de positiva vindarna blåser, som vi som civilsamhälle och kyrka måste agera tillsammans för ett fredligt och demokratiskt Etiopien. Kyrkorna är en av de absolut starkaste civilsamhällesaktörerna i landet och spelar en avgörande roll i arbetet för fred och demokrati. Vi uppmanar regeringen och Sida att bjuda in till breda strategisamtal om hur vi som olika aktörer kan samverka för att uppmuntra och påverka den positiva process som är igång. Det skriver Peter Karlsson Sjögren, chef för Afrikaenheten, och Berhanu Yismaw, regional representant Act Svenska kyrkan i Etiopien, tillsammans med företrädare för PMU i en debattartikel, läs artikeln här!

Kontakt: Susanna Henriksén
religions- och övertygelsefrihet
Act Svenska kyrkan stöttar återuppbyggnaden i Irak
 
I norra Irak försöker människor återskapa en vardag efter att terrorgruppen IS har besegrats. Som en del av vårt stöd till återuppbyggnaden reste Svenska kyrkan till Irak för att ta del av firandet av den ortodoxa påsken, samt visa solidaritet med kristna och andra grupper som lever i sviterna av våldsamma konflikter och i utsatthet. Vi mötte personer, organisationer och kyrkor som arbetar för att bygga upp både sin egen och landets tillvaro.

Act Svenska kyrkan har under lång tid gett humanitärt stöd till i Irak, på senare år med fokus på internflyktingar som flytt undan IS. Nu pågår arbetet med att bygga upp ett långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer om arbetet på Ekumenikbloggen!

 
Fairtrade och företagens ansvar
Mellan den 9-12 maj pågick Fairtrade Challenge. Hundratusentals deltagare i Sverige uppmanades att fika Fairtrade och samtidigt uppmärksamma de orättvisa villkoren i världshandeln.
En lön att leva på!

De extremt låga inkomsterna inom jordbruket i stora delar av världen bidrar till att var nionde människa fortfarande har för lite att äta. EU har, som en av världens största marknader, en nyckelroll för att den internationella handeln i större utsträckning ska bli ekonomiskt och socialt hållbar. På World Fair Trade Day 11 maj skrev Act Svenska tillsammans med 14 organisationer om varför toppkandidaterna i valet till Europaparlamentet behöver göra levnadsinkomst till en prioriterad fråga. Läs debattartikeln här!

Kontakt: Per Söderberg
Rättvisa prästskjortor!

Arbetsvillkoren i bomullsodlingen och textilindustrin är ofta mycket svåra, liksom miljöproblemen. Därför kan anställda och förtroendevalda i kyrkorna göra stor skillnad genom att välja präst-, pastor- eller diakonskjortor och profilkläder i Fairtrade-certifierad bomull.
Det skriver Erik Lysén tillsammans med företrädare för andra medlemmar i nätverket Kyrka för Fairtrade i en debattartikel. Läs mer här!


Kontakt: Birgitta Rosén
 
Hög tid för Sverige att lagstifta om hållbart företagande
 
Sverige bör utreda möjligheten till en nationell lagstiftning om företag och mänskliga rättigheter, en så kallad obligatorisk Human Rights Due Diligence för företag.

I detta positionspapper förklarar Act Svenska kyrkan varför, tillsammans med 13 andra medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Företagande och mänskliga rättigheter.

Kontakt: Per Söderberg
 
 
Kontakt
 
Act Svenska kyrkan har kunskap om utvecklingen i en rad länder och regioner, liksom inom vissa tematiska områden. Tveka inte att ta kontakt med våra experter om du vill ha analyser, synpunkter, eller tips på organisationer som arbetar i våra programländer.
Asien: Indien, Pakistan och Myanmar Lena Furberg

Afrika: Etiopien, Sydsudan, Uganda, Tanzania, Zimbabwe samt regionalt Södra Afrika. Susanna Henriksén

Latinamerika: Colombia, Haiti samt regionalt Centralamerika
Lena Furberg

Mellanöstern: Israel och Palestina, Egypten, Irak samt regionalt Mellanöstern
Johanna Wassholm
Twitter: @Johannawass

Policychef
Eva Ekelund
Twitter: @Evacekelund
Demokratiskt utrymme och civilsamhällets utrymme att verka
Johanna Wassholm
Twitter: @Johannawass

Företagens ansvar för mänskliga rättigheter
Per Söderberg

Genusrättvis och jämställdhet, med fokus på familjelagstiftning och familjenormer
Joanna Lilja
Twitter: @Jo_Lilja
 Helena Nyström

Mänsklig säkerhet – religiösa aktörers fredsbyggande roll samt nedrustning
Mikael Lindgren
Twitter: @ML62816573
Policyfrågori det humanitära biståndet
Henrik Fröjmark
Twitter: @Hundstjarnan

Religions- och övertygelsefrihet
Coleen Heemskerk

Universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och social trygghet
Clara Helgesson
Emilie Weiderud
Twitter: @EmilieWeiderud
Johannes Mokgethi-Heath,
Twitter: @FrJPHeath

Utvecklingspolitik och utvecklingsfinansiering, inklusive klimatfinansiering
Gunnel Axelsson Nycander
Twitter: @GunnelANycander
 
Nyhetsbrev Internationell utveckling och politik 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan
751 70 Uppsala

www.svenskakyrkan.se/act
Facebook
Linkedin
Twitter

Swish: 9001223

Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223