Möjlighet för kommuner och regioner att stärka sin kunskap kring digitalisering
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Möjlighet för kommuner och regioner att stärka sin kunskap kring digitalisering
 
SKL satsar, med stöd av regeringen, på ett digitalt kompetenslyft. Genom utbildningar och verktyg får kommuner och regioner möjlighet att stärka sin kunskap kring digitalisering.
– Digitalisering sker successivt i verksamheter här och där, men inte alltid samordnat på en strategisk och övergripande nivå. Vi behöver därför öka ledningens förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL ökar kunskapen kring digitalisering
 
 
Grattis Hammarö kommun som blivit utsedda till Sveriges eHälsokommun 2019!
 
Priset delades ut på e-hälsomässan Vitalis i tisdags. Årets finalister var förutom Hammarö även Eskilstuna, Kramfors, Karlskrona och Östersund.

Läs motiveringen
 
 
Tillåt automatisering av beslut inom kommunal och regional verksamhet
 
SKL arbetar för att kommuner och regioner ska ha samma förutsättningar som statliga myndigheter för helautomatiserat beslutsfattande. Idag finns det inget stöd för helautomatiserat beslutsfattande i kommunallagen. Det hindrar digitaliseringen av kommuner och regioner. Ett exempel på automatiserat beslutsfattande i kommunerna som däremot har kommit långt är SSBTEK, en digital tjänst som ger en säker, effektiv och förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Robotarna som beslutar om du ska få bidrag, TV4
 
 
Krönika: Framtiden är redan här
 
Behovet av att effektivisera offentlig verksamhet ökar i allt snabbare takt, och drivs framåt av ett antal faktorer. En är den demografiska utvecklingen och de högre krav den medför, men en annan och mer pressande faktor är kommunal och regional ekonomi.

Läs Jenny Birkestads krönika
 
 
Studie vill reda ut fakta och myter kring digitala vårdmöten med läkare
 
SKL har gett en forskargrupp vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA), uppdraget att objektivt ta fram fakta kring digitala vårdmöten med läkare.
De ska titta på statistik för vårdmönster, hur patienter använder sig av digitala vårdmöten, 1177 och vanliga fysiska läkarbesök inom primärvården.

Studie digitala vårdmöten med läkare
 
 
Träffa SKL, Inera och SKL Kommentus på Offentliga Rummet
 
SKL-koncernen är på plats i monterutställningen under Offentliga Rummet. 

Vi berättar gärna om de omkring 125 digitala stöd och tjänster som vi erbjuder kommuner och regioner.

Offentliga Rummet 2019
 
 
Kalender
 
Offentliga Rummet 10-12 juni
Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att tillsammans skapa en smartare välfärd. 
Läs mer
 
Konferens om digitalisering inom ekonomiskt bistånd
SKL bjuder in till en halvdagskonferens om digitalisering inom ekonomiskt bistånd. Konferensen kan även följas via webben.
Läs mer