Anmälningar barnkörer
 
Välj kör
 
Namn på barnet
 
För och efternamn
Personnummer
 
Barnets personnummer inkl 4 sista siffrorna
Gatuadress
 
Gatuadress
Postadress
 
Postnummer och postadress
Specialkost
 
Vegetarian etc
Eventuella allergier/
sjukdomar
 
Allergier/sjukdomar som vi bör veta om
Namn på målsman 1
 
Namn på målsman
Personnummer
 
Målsman 1 personnummer inkl 4 sista siffrorna
Gatuadress
 
Gatuadress till målsman
Postnummer och
postadress
 
Postnummer och
postadress till målsman
E-postasdress
 
E-postadress till målsman
Mobiltelefon
 
Mobiltelefonnummer till målsman
Fälten nedan behövs endast fyllas i om fler behöver få information, ej obligatoriskt.
Namn på målsman 2
 
Namn på målsman 2
Personnummer
 
Målsman 2 personnummer inkl 4 sista siffrorna
Gatuadress
 
Gatuadress till målsman 2
Postnummer och
postadress
 
Postnummer och
postadress till målsman
E-postasdress
 
E-postadress till målsman 2
Mobiltelefon
 
Mobiltelefonnummer till målsman 2
 
Kö - särskild anknytning
 
Du som har en familjemedlem som är medlem i Svenska kyrkan, är församlingsbo eller har en särskild anknytning till vår församling har förtur till våra grupper (exempel på särskild anknytning kan vara att du går i skola här eller att du nyss har flyttat härifrån). Läs mer om regler kring grupper med kö här.

Skriv nedan om du är medlem i Svenska kyrkan, är församlingsbo eller har en särskild anknytning till vår församling.
Detta ingår i vår avgiftsfria barnkörverksamhet och förväntas av er och era barn:
 

- Våra familjemässor, ”Mässa med Små och Stora”, är en tydlig del av barnkörernas uppdrag i församlingen, därför förväntar vi oss att ni prioriterar dessa tillfällen och att barnen är närvarande när barnkörerna sjunger vid mässorna. ”Mässa med Små och Stora” planeras till en söndag förmiddag/månad under terminerna.

- Att barnen är närvarande vid 1-2 körhelger med konsert/termin.

- Att ni föräldrar hjälper till vid minst ett tillfälle/läsår, vid körhelger eller liknande. (Uppgifterna administreras av ”Körföräldrarna”, föräldrarådet kring barnkörerna.)
Personuppgiftsbehandling
 
Bild/film
 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn får figurera på bild/film i församlingens kommunikation.
Jag samtycker till att mitt barn får figurera på bild/film i följande sammanhang (behöver bara fyllas i om du kryssade i mittenalternativet på frågan ovan)
Skicka
Läs vår integritetspollicy här:
http://svenskakyrkan.se/mariamagdalena/integritetspolicy