Information om förändrad hantering av reparationer
 
 
Den nya rutinen för felanmälningar, nedan kallat reparationsbidrag, kommer inte att omfatta dörrautomatiker. Dörrautomatiker kommer även i fortsättningen att felanmälas genom att ringa till Göteborgs Stad.

För övriga anpassningar av tekniskt slag så som hissar eller elrullstolsförråd, höj- och sänkbara kök och bidétoalett kommer sökande att från och med 20 maj behöva ansöka om bidrag för reparation (samt service och besiktning för hissar). Personer som tidigare har fått bidrag för hissinstallation har fått hem ett brev med information om de nya rutinerna, tyvärr har vi inte möjlighet att även informera personer som fått andra typer av anpassningar.
                                             Ny rutin
 
Den nya rutinen innebär att när en anpassning är i behov av reparation (service eller besiktning) ska sökande själv kontakta ett företag som kan avhjälpa problemet istället för att ringa till kommunen som idag. Sökande ber då om att få åtgärdat och skickar därefter in fakturan till fastighetskontoret tillsammans med en ifylld ansökan om reparationsbidrag. Alternativt kan sökande be om en offert från firman om de vill få åtgärden prövad av oss i förväg. Om bidrag beviljas betalas beloppet ut i samband med att en faktura inkommer.
 
                                        Finns behoven kvar?
 
Upphör behovet av anpassningen så upphör även möjligheten att få reparationsbidrag. Det kan därför förekomma ansökningar där handläggare ber sökande komplettera med ett intyg som styrker att behovet av anpassningen kvarstår, till exempel hos personer med progredierande funktionsnedsättningar. Som arbetsterapeuter kan ni därför få en roll i hanteringen av reparationsbidrag.

Ansökan om reparation görs på en separat blankett som finns som en e-tjänstansökan eller som pappersblankett. Båda finns att tillgå på www.goteborg.se/bostadsanpassningsbidrag. Det går även att ringa handläggarna på bostadsanpassningsenheten på 031-365 00 00 för att få blanketter eller information.

Att notera är att reparationsbidrag inte lämnas för batteribyte på handsändare, borttappad handsändare eller nyckel, byte av hissbatteri när hissen inte varit parkerad i rätt laddningsläge samt felhantering genom slarv, vanvård eller onormalt användande.
 
Ny lathund
 
Det finns nu en ny uppdaterad lathund för intygsgivare som hanterar ärenden om bostadsanpassning. Du hittar den här
Uppdaterad blankett för bostadsanpassning
 
Notera att den vanliga ansökningsblanketten för bostadsanpassningsbidrag nu är uppdaterad. Nya versionen är betydligt kortare.
Boendeportalen uppdaterad
 
Boendeportalen är uppdaterad utifrån nya lagstiftningen. Du hittar den här