Kurser inom spårsvets
 
Saknar du någon svetskompetens inom spårsvets såsom på- och reparationssvets eller har du behov av grundläggande teori inom materiallära och oförstörande provning. För dig genomför Trafikverksskolan ett antal kurser till hösten. Klicka på länken i anslutning till respektive kurs för att läsa mer.

Observera att du i samband med kursanmälan även ska anmäla dig till eventuell certifiering.
Kapning och slipning av rälsmaterial
 
Kursen "Kapning och slipning av rälsmaterial" är för dig som ska kapa och slipa rälsmaterial.

Denna kurs ger dig grunden för att påbörja din svetskompetens. Under kursen lär du dig att:
 • Montera utrustning och ställa in gastrycket för olika arbeten.
 • Utföra gasskärning och värmning av plåt och balkar.
 • Handha gassvets-, slip- och kaputrustning på ett sådant sätt att risk för brand, ohälsa och olycksfall undviks.
 • Slipa rälsmaterial med hjälp av slipmaskin och kontrollera resultatet.
 • Förvärma räler och kontrollera föreskrivna temperaturgränser.
 • Kapa räler.
 • Känna till vilka arbetsmiljömässiga risker som är förknippade med arbetsuppgifterna samt hur dessa risker förebyggs.
Kommande kurstilfälle är fullbokat, men gör en intresseanmälan i länken nedan så meddelar vi dig så snart nya kurstillfällen erbjuds.

Klicka här för att läsa mer och göra en intresseanmälan
Kurskod: BBSPSK
Spårsvetsning, grundläggande teori
 
Kursen "Spårsvetsning, grundläggande teori" är avsedd för blivande spårsvetsare och svetsansvariga. Den ger fördjupade teoretiska kunskaper i exempelvis materiallära, oförstörande provning, klimatfaktorer vid spårsvetsning och andra områden som ger ökad förståelse för olika orsakssamband inom området svetsning i spår.

Du får bland annat lära dig om hur klimatet påverkar svetsresultatet, den kemiska sammansättningen i svetsmaterial och grundmaterial i olika rälssorter.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 26-28 november

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBSPGRT
Bågsvetsning
 
Kursen "Bågsvetsning" vänder sig till dig som ska bli spårsvetsare och bågsvetsa med elektrod MMA (pinnsvets) i olika svetslägen. Största delen av kursen ägnas åt praktiska moment men du kommer även att få kunskap inom elektrotekniska grundbegrepp, svetsströmkällor, svetsfel, elektriska säkerhetsrisker och andra risker som finns i samband med svetsning.

I kursen varvas teori och praktik men man lägger stort fokus på praktisk färdighet.

Under kursen kommer du att gå igenom ämnen som:
 • elektrotekniska grundbegrepp
 • ljusbågen i strömkretsen
 • svetsfogar och svetsbeteckningar
 • arbetsmiljö
 • elektriska säkerhetsrisker
 • liggande kälsvets, stående kälsvets
 • bågsvetsade häftade plåtar
 • svetsning plattjärn mm

För att tillgodogöra dig kursen krävs vissa förkunskaper inom kap- och slipning samt grundläggande teori om spårsvets.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 19 august-6 september

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASGBÅG
På- och reparationssvetsning av räler och spårväxlar, belagd elektrod
 
Kursen "På- och reparationssvetsning av räler och spårväxlar, belagd elektrod" vänder sig till framtida spårsvetsare som ska kunna på- och reparationssvetsa räler, korsningar och tungor.

Efter kursen ska du kunna:
 • med belagd elektrod på- och reparationssvetsa räler med slirsår eller valsfel, rälskorsningar, limmade korsningar, manganstålskorsningar samt påsvetsa rälshuvud med rostfritt material
 • montera isolerskarvar
 • justera spårkorsningar i höjd och sidled samt i förekommande fall svetsa skyddsanordningar för dessa
 • pinnlöda kontaktförbindningar
Kursen är uppdelad i två avsnitt med några veckors mellanrum. Första delen ägnas i huvudsak åt påsvetsning av räler och korsningar och andra delen ägnas mestadels åt påsvetsning av tunga och stödräl.

OBS! För att kunna tillgodogöra sig kursen är det ett krav att kursdeltagarna sedan tidigare har grundutbildning i bågsvetsning MMA.

Du erbjuds att genomföra svetsarprövning enligt TDOK 2014:0587 i anslutning till kursen. Svetsarprövningsintyg utfärdas efter godkänd svetsarprövning och efter avslutat praktikavsnitt. Observera att separat anmälan till svetsarprövning måste ske i samband med kursanmälan.

Klicka här för att läsa mer och göra en intresseanmälan
Kurskod: BBSPMMAW
På- och reparationssvetsning av räler och spårväxlar, rörelektrod
 
För dig som är spårsvetsare och ska svetsa med rörelektrod erbjuder Trafkverksskolan kursen "På- och reparationssvetsning av räler och spårväxlar, rörelektrod". Du kommer under kursen att få lära dig, att med rörelektrod på- och reparationssvetsa räler som har slirsår eller valsfel, rälskorsningar, limmade korsningar, manganstålskorsningar samt påsvetsa rälshuvud.

Du erbjuds att genomföra svetsarprövning i anslutning till kursen. Svetsarprövningsintyg utfärdas efter godkänd svetsarprövning och efter avslutat praktikavsnitt.

Läs om vilka förkunskapskrav som gäller för kursen i länken nedan. Observera att separat anmälan till svetsarprövning måste ske i samband med kursanmälan.

Kursort: Ängelholm
Kursdatum: 23 september-4 oktober

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBSPFCAW
 
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.
TRAFIKVERKSSKOLAN
Box 1262
262 24 Ängelholm
www.trafikverksskolan.se
trafikverksskolan@trafikverket.se

010-124 30 30, kl 8:00-14:00
Besöksadress: Banskolevägen 11
Kursanmälan görs via formulär på vår hemsida eller via e-post med följande uppgifter: Kursdeltagarens namn, personnummer, e-post, EF-nummer,
beställarens företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-post, faktureringsadress.

Önskas logi ange ankomst- och avresedag och önskemål om boende (hotell, stuga, husvagnsuppställning).