Välkomna till vårt nyhetsbrev om medborgardialog och medskapande!
 
Här kommer ett exta nyhetsbrev!

Vi publicerar nu tre nya skrifter inom medborgardialog.

1) Medborgardialog i styrning, för ett stärkt demokratiskt samhälle

2) Medborgardialog i komplexa frågor, erfarenheter från utvecklingsarbete
3) Medborgarbudget, en världsomspännande modell för demokratiskt inflytande

Läs mer om skrifterna nedan, och ladda hem dem som PDF utan kostnad.

Har du något att tipsa om som vi skall ta upp här i nyhetsbrevet: kontakta anders.nordh@skl.se

Lena /Anders/ Anna-Karin/ Malin och Nils
 
 
 
SKL: Ny skrift - Medborgardialog i styrning, för ett stärkt demokratiskt samhälle
 
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit Projekt Medborgardialog med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i att utveckla medborgardialogen i styrning och verrksamhets-utveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.

Under dessa tolv år har projektet samarbetat med i princip alla kommuner, landsting och regioner och vi kan se att det skett en lovande utveckling i att skapa delaktighet för medborgarna som gör det möjligt att både få inflytande men också att ta ansvar för det lokala samhällets utveckling.

 
ISBN-nummer:978-91-7585-780-0
Utgivningsdag:2019-05-10
 
 
 
SKL: Ny skrift - Medborgardialog i komplexa frågor, erfarenheter från utvecklingsarbete 2015-2018
 
Detta är en skrift om medborgardialog i komplexa frågor.

Skriften beskriver varför kommuner och regioner behöver söka nya arbetssätt anpassade för den kontext vi lever idag, vilka konkreta principer som behöver prägla arbetet och en introduktion till en modell för medborgardialog i komplexa frågor.

Skriften presenterar erfarenheter från ett utvecklingsarbete 10 kommuner gjort tillsammans med SKL:s medborgardialogprojekt 2015–2018.

 
ISBN-nummer:978-91-7585-778-7
Utgivningsdag:2019-05-10
 
 
 
 
SKL: Ny skrift - Medborgarbudget, en världsomspännande modell för demokratiskt inflytande
 
Sveriges Kommuner och Landsting genom projekt Medborgardialog har under 10 års tid arbetat tillsammans med kommuner för att utveckla och pröva medborgarbudget. 

Syftet är att erbjuda medborgare att delta i prioriteringar av en del av budgeten. I denna skrift beskriver vi de olika stegen i modellen för medborgarbudget.

 
ISBN-nummer:978-91-7585-779-4
Utgivningsdag:2019-05-10
 
SKL: Dialogguiden
 
Vi har moderninserat vår webbsida www.dialogguiden.se

Nu behöver vi er hjälp med att fylla på med fler och nya exempel på medborgardialoger som genomförts i kommuner och regioner.

Det enklaste är att Du som har ett bra exempel skapar ett konto på dialogguiden och fyller i de uppgifter som efterfrågas för att beskriva den genomförda dialogen. Inna det publiceras tittar vi för att se att allt ser ok ut, i de fall något behöver kompletteras hör vi av oss till Dig.

Ni kan naturligtvis också kontakta oss direkt så hjälper vi till att publicera.

Frågor: anders.nordh@skl.se, nils.muthe@skl.se
 
Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre personer med funktionsnedsättning.

I satsningen Ålder är inget hinder efterlyser vi nu kraftsamlingar i hela landet - nära målgruppen. Målsättningen är att finansiera 100 nya projekt fram till år 2021.
Projekt som beviljas stöd inom ramen för Ålder är inget hinder ska bidra till att förbättra möjligheterna för äldre personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet. Hinder, såväl fysiska som strukturella, för delaktighet ska identifieras och rivas.


Det är ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som kan söka pengar för projekt- och lokalstöd. Offentliga huvudmän kan söka projektstöd, men då måste projektet drivas i nära samarbete med ideella föreningar.
 
 
SKL: Facebook grupp för medborgardialog
 
Medborgardialogprojektet har en facebookgrupp. Gruppen har skapats för att bolla frågor, tankar och idéer som rör arbete med medborgardialog i offentlig sektor. Alla som är intresserade av att bidra eller lära och lyssna är välkomna. Tanken är att vi tillsammans drar lärdomar för en bättre offentlig sektor.