Högkonjunktur går mot sitt slut 2020
 
Skatteunderlagstillväxten dämpas och sysselsättningsgraden sjunker något visar SKL:s skatteunderlagsprognos. Arbetsmarknaden förblir stark, men högkonjunkturen går mot sitt slut under 2020, säger SKL:s chefekonom Annika Wallenskog.
 
Behåll studiestartsstödet
 
Ny statistik visar att användning av studiestartsstödet har ökat under 2018. SKL anser att stödet till arbetslösa personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov behöver finnas kvar.
 
Webbsändningar: 
 
Uppdrag fullföljd utbildning
 
SKL:s nya satsning Uppdrag fullföljd utbildning är ett direkt resultat av det mångåriga utvecklingsarbete inom området studieavbrott som SKL drivit under namnet Plug In. I sändningen den 27 maj presenteras uppdragets verksamhet, gemensamma utmaningar och nya projekt.
Agenda för integration
 
Den senaste sändningen från Agenda för integration handlar bland annat om EU-valet och senaste nytt om den s.k. gymnasielagen. Lokala exempel från Ekerö som berättar om samverkan med civilsamhället och Växjö om samlokalisering av arbetsförmedling och vuxenutbildning.
 
Fler personer med funktionsnedsättning till välfärden
 
Det är brist på arbetskraft inom välfärden, samtidigt som många personer med funktionsnedsättningar har svårt att få ett arbete. SKL vill göra det enklare för arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättningar till välfärdsyrken.
Modell för social hänsyn vid upphandling
 
Upphandlingsmyndigheten har tagit fam en modell för hur man kan jobba med social hänsyn i upphandling för att möjliggöra att fler kommer i arbete.
 
Konferens om integration
 
Arbetar du med nyanländas etablering, mottagande och bosättning eller integration i samhället? SKL välkomnar dig till konferensen Agenda för integration som ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter, inspireras och ta del av ny kunskap. Konferensen hålls i Stockholm den 6- 7 november.
 
Nordisk samverkan om integration
 
Projektet "Nordisk samverkan om integration" är en del av Nordiska ministerrådets temasatsning kring integration. Projektet har som mål att stödja arbetet kring integration av flyktingar och invandrare i de nordiska länderna.
 
 
 
 
 
 
 
Om arbete och integration
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Har du tips på ämnen eller synpunkter/frågor kring innehållet? Kontakta: Johanna Kreicbergs

Nyhetsbrevet ges ut av arbetsmarknadssektionen som är en del av SKL:s avdelning utbildning och arbetsmarknad.
Så här hanterar SKL dina personuppgifter
Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos SKL. Dina rättigheter som registrerad